English Thứ Tư, 13-11-2019, 08:39 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 112312123
Đang online: 249

Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong xây dựng Đảng về đạo đức ở giai đoạn hiện nay

Đăng ngày: 27/05/2017; 1224 lần đọc
Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lê Quang Thích phát biểu tham luận tại Hội thảo

Báo cáo tham luận tại Hội thảo Khoa học “Xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay”, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Lê Quang Thích nhấn mạnh, hiện nay, nền kinh tế thị trường đã tác động tích cực lẫn tiêu cực vào đời sống xã hội, vào đội ngũ cán bộ, đảng viên nhưng Đảng ta chưa lường hết được và thiếu những giải pháp hữu hiệu cả “xây” và “chống” trên lĩnh vực đạo đức; bên cạnh đó, tinh thần tự phê bình và phê bình sa sút ở nhiều tổ chức đảng, nhiều cơ quan, nhất là t​rong đấu tranh với những sai trái, thậm chí có nơi còn thỏa hiệp, “phải người, phải ta”, biểu hiện mất sức chiến đấu; việc xử lý những phần tử thoái hóa, biến chất chưa nghiêm; trong quản lý điều hành có biểu hiện buông lỏng, né tránh, hữu khuynh đối với những sai phạm, tiêu cực,…Đây là nguyên nhân chủ yếu làm suy giảm nghiêm trọng niềm tin của nhân dân đối với Đảng, làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; là một trong những nguy cơ đe dọa tới sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mang tính xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý sai phạm, khuyết điểm; kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật; phát hiện, phổ biến những nhân tố mới, các điển hình tiên tiến và những mặt tích cực; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

 

Để làm tốt chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nói chung, xây dựng Đảng về đạo đức nói riêng, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Quang Thích cho rằng, trước hết, UBMTTQVN tỉnh cũng như các tổ chức trong hệ thống chính trị, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội, cán bộ, đảng viên làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phải tu dưỡng đạo đức suốt đời, phải kiên trì bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên lý tưởng vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tận trung với nước, tận hiếu với dân; chuẩn mực cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; nói đi đôi với làm- làm vì nước, vì dân; xây đi đôi với chống; phải mực thước để nêu gương cho quần chúng nhân dân; phải gương mẫu trong sinh hoạt và công tác; không cá nhân chủ nghĩa; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; đoàn kết nội bộ; thương yêu con người, quý trọng nhân dân, không tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch cửa quyền,… gắn với việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành TW Đảng (khóa XII).

 

Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội chủ động, năng động, sáng tạo, thực hiện tốt Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị và Luật MTTQ Việt Nam trong việc giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bên cạnh đó có sự quan tâm lãnh đạo tập trung, toàn diện của Tỉnh ủy.

 

UBMTTQVN tỉnh cần khẩn trương tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy việc góp ý đối với các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên theo những nội dung, quy trình được xây dựng một cách công phu, khoa học, kỹ lưỡng và mang tính thực tế, cụ thể, sát thực, không chung chung, không hình thức, phản ánh được nguyện vọng tha thiết của nhân dân để làm căn cứ triển khai tổ chức thực hiện. Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, vận động của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh thông qua nâng cao chất lượng việc tiếp xúc cử tri; phối hợp với các cơ quan tuyên truyền, báo chí; thông qua kênh thông tin của hệ thống Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội; tổ chức tọa đàm; mở chuyên mục hỏi đáp, trao đổi, diễn đàn trên Cổng thông tin điện tử Mặt trận tỉnh; tổ chức mạng lưới báo cáo viên, lực lượng cộng tác viên, người uy tín để thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân, trong đó, chú trọng chuyên đề xây dựng đạo đức cách mạng, đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Đổi mới việc thu thập ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, dư luận xã hội bằng cách thông qua việc tập hợp có phân tích, đánh giá chọn lọc ý kiến cử tri; phát huy vai trò các tổ chức thành viên và các ủy viên Ủy ban Mặt trận các cấp; tổ chức mạng lưới thu thập ý kiến, nguyện vọng nhân dân; mở chuyên mục thu thập ý kiến nhân dân trên Cổng thông tin điện tử Mặt trận tỉnh; tổ chức giao ban, tập hợp, phân tích ý kiến, nguyện vọng nhân dân, dư luận xã hội về việc tu dưỡng, rèn luyện cũng như biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên để báo cáo, kiến nghị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Nâng cao chất lượng Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư do Mặt trận chủ trì gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới. Chú trọng những tiêu chí có nội dung đạo đức trong quá trình xây dựng, bình chọn, tôn vinh danh hiệu gia đình văn hóa, cơ quan văn hóa. Nhân rộng và phát huy mô hình khu dân cư 6 không, các mô hình tự quản, nhóm nòng cốt Mặt trận cùng với Tổ Dân vận để nhân dân tham gia tích cực phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Khu dân cư tiên tiến, trong đó chú trọng việc xây dựng Đảng về đạo đức. Phát động phong trào trong hệ thống tổ chức Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội về xây dựng đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Lê Quang Thích cũng nhấn mạnh, Quảng Ngãi là một tỉnh có truyền thống cách mạng, giàu lòng yêu nước, nhân dân trong tỉnh luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cũng như trong thời kỳ hòa bình xây dựng đất nước. Tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên trong cả nước nói chung và trong tỉnh nói riêng, vì vậy không được xem nhẹ vì nó đang làm tổn thương tình cảm của nhân dân trong tỉnh và làm giảm sút niềm tin đối với Đảng. Do vậy, để khắc phục tình trạng đó, cần phải đề cao tính dân chủ, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra phải thực chất và có hiệu quả.

 

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh nhấn mạnh, khi Mặt trận các cấp trong tỉnh làm tốt những nhiệm vụ, giải pháp trên thì chính là sự khẳng định vai trò của Mặt trận được nâng cao, khẳng định tính hiệu quả của hoạt động công tác Mặt trận, khẳng định sự thành công việc tập hợp, phát huy sức mạnh của nhân dân để nhân dân trong tỉnh tham gia tích cực xây dựng Đảng bộ về đạo đức trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời cho rằng, xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, kiên trì, bền bỉ, chắc chắn sẽ thành công và sẽ lấy lại niềm tin của nhân dân. Nhân dân trong tỉnh sẽ tin tưởng vào Đảng và chế độ; tin tưởng vào lãnh đạo của Đảng bộ, sự quản lý điều hành của chính quyền, từ đó hăng hái tích cực tham gia xây dựng phát triển quê hương Quảng Ngãi ngày càng văn minh, giàu đẹp, sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

 

              Lam Uyên- Thúy Diễm


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi và các cơ quan có liên quan thực hiện đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 3881/BTTTT-PTTH&TTĐT ngày 31/10/2019 về việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các đài phát thanh, truyền hình; trực tiếp báo cáo Bộ theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Đức Phổ chủ trì, nghiên cứu kiến nghị của Nhà đầu tư tại Văn bản số 06/2019/CV-KB ngày 04/11/2019 của Công ty CP Đầu tư Bất động sản và Du lịch Quốc Tế King Bay về báo cáo vướng mắc khi triển khai Dự án và kiến nghị hỗ trợ doanh nghiệp đối với nội dung lập thủ tục bổ sung kế hoạch sử dụng đất của địa phương, hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc, hoàn chỉnh các thủ tục có liên quan; đồng thời xem xét, giải quyết theo thẩm quyền quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Bình Sơn xem xét giải quyết nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất tại Văn bản số 1931/HPDQ ngày 02/11/2019,  đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIa, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 20/11/2019 để trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích