English Thứ Hai, 17-06-2019, 13:22 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99068367
Đang online: 170

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 2490/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 10/6/2019 đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các nhà trường chỉ đạo, tổ chức thực hiện đợt cao điểm về phòng, chống ma tuý trong trường học từ ngày 01/6/2019 đến ngày 30/9/2019, tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

 

Cục Quản lý Dược vừa có Công văn số 9220/QLD-ĐK​ ngày 13/6/2019 thông báo triển khai công cụ trực tuyến đề nghị duy trì hiệu lực số đăng ký lưu hành theo quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BYT.

 

Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 78/2019/TT-BQP ngày 11/6/2019 quy định về ban hành, quản lý và sử dụng biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2019 và thay thế Thông tư số 97/2014/TT-BQP và mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 55/QĐ-PTHA), mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục xử phạt không lập biên bản (Mẫu số 55a/QĐ-PTHA), Biên bản vi phạm hành chính (Mẫu số 64/PTHA) ban hành kèm theo Thông tư số 96/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

 

Bộ Nội vụ đã có Quyết định số 448/QĐ-BNV​ ngày 27/5/2019 công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa và trên hệ thống Một cửa điện tử của Bộ Nội vụ. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

 

Bộ Y tế ban hành Thông tư số 08/2019/TT-BYT​ ngày 31/5/209 hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2019.

 

Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2019/NĐ-CP​ ngày 13/6/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; có hiệu lực từ ngày 01/8/2019 và thay thế Nghị định: số 64/2013/NĐ-CP, số 93/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 1994/QĐ-BVHTTDL​ ngày 05/6/2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao. Quyết định có hiệu lực từ ngày 14/06/2019.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính, kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi tỉnh vừa có Quyết định​ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt Đề án tinh giản biên chế năm 2019 của UBND huyện Sơn Tây.

 

UBND tỉnh vừa ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1646/BKHCN-VP ngày 07/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc cử 01 huấn luyện viên, 01 vận động viên tham gia thi đấu Giải Vô địch Wushu trẻ châu Á tại Brunei từ ngày 16/8/2019 đến 24/8/2019 như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 697/TTr-SVHTTDL ngày 07/6/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích