English Thứ Năm, 30-03-2017, 13:47 (GMT+7)

Giới thiệu

Tin tức

Thông báo-Báo cáo

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 56826766
Đang online: 111

Công bố thông tin


Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) vừa có Công văn số 998/BHXH-CSXH​ ngày 27/3/2017 hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ.
 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định thành lập Ban Tổ chức liên hoan văn nghệ quần chúng tỉnh Quảng Ngãi do Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch làm Trưởng ban.

 
 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Quảng Ngãi khẩn trương kiểm tra, rà soát, xem xét giải quyết các trường hợp phản ánh về sai phạm trong việc quản lý, sử dụng đất đai theo đề nghị của Tổng cục Quản lý đất đai tại Công văn số 1073/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 13/3/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, báo cáo kết quả trước ngày 31/3/2017.
 
Chính phủ vừa có Nghị định số 31/2017/NĐ-CP​ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm; Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/05/2017 và áp dụng từ năm ngân sách 2017; bãi bỏ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương.
 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với chế độ phụ cấp thu hút theo ý kiến của Bộ Nội vụ tại Công văn số 1308/BNV-TL ngày 13/3/2017 của Bộ Nội vụ. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn giao UBND huyện Sơn Tây khẩn trương hoàn chỉnh Đề án thành lập  Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Sơn Tây theo ý kiến chỉ đạo của của Tỉnh ủy tại Thông báo số 283-TB/TU ngày 20/3/2017, trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt.
 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Tài chính, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Bộ LĐTB&XH tại Công văn 995 về việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, giải pháp phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em. 
 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 30/2017/NĐ-CP quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Nghị định có hiệu lực từ ngày 05/5/2017 và bãi bỏ Quyết định số 76/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các quy định trái với Nghị định này.

 

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 347/QĐ-TTg ngày 21/3/2017 Phê chuẩn Điều lệ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam thông qua ngày 08/01/2016; Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1298/QĐ-BNV ngày 29/6/2011 của Bộ Nội vụ.

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 06/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/4/2017.

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Thông tin cần biết

  
icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiên cứu nội dung hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc giảm tiền thuê đất tại văn bản số 3338/BTC-QLCS ngày 14/3/2017 để thông tin công khai, hướng dẫn doanh nghiệp và triển khai thực hiện một cách kịp thời theo thẩm quyền nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp.

 

icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tại văn bản số 1071/LĐTBXH-VPQGGN ngày 22/3/2017, trực tiếp báo cáo Bộ và UBND tỉnh đúnh thời gian quy định.

 

 

  
icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hôi chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 1071/LĐTBXH-VPQGGN của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016; trực trực tiếp báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh.

 

icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nội dung Công văn số 3338/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc giảm tiền thuê đất theo các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; thông tin công khai, hướng dẫn doanh nghiệp và triển khai thực hiện kịp thời theo thẩm quyền và đúng quy định.

 

 

 

Văn bản điện tử trao đổi

Công khai tài chính

Tình hình Kinh tế-Xã hội

Quy hoạch - Xây dựng

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh

Thông tin tiện ích