English Thứ Sáu, 18-10-2019, 19:19 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110821819
Đang online: 207

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định điều chỉnh giảm 144 biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành phố năm 2019 để chuyển sang thuộc biên chế công chức khối Đảng quản lý, do thực hiện hợp nhất Văn phòng huyện ủy, thành ủy với Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Ban Tổ chức Thành ủy, huyện ủy với Phòng Nội vụ huyện, thành phố và Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, thành ủy với Thanh tra huyện, thành phố.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất cho phép UBND huyện Bình Sơn hỗ trợ tiền thuê nhà cho 05 hộ: Hộ bà Đinh Thị Tuất, hộ ông Huỳnh Trung Tuấn, hộ ông Huỳnh Trung Việt, hộ ông Huỳnh Trung Niên và hộ bà Huỳnh Thị Duyên, mức hỗ trợ 9 triệu đồng/hộ/6 tháng;  từ nguồn kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn Km1027 - Km1045+780.

 

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 66/2019/TT-BTC​ ngày 20/9/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2015/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/11/2019.

 

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2019.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính vừa ký Quyết định​ xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng đối với Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Toàn Thịnh về vi phạm khoảng cách an toàn hành lang lưới điện cao áp.

 

Sáng 16-10, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Giáo dục, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

 

Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2019/NĐ-CP ngày 14/10/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 148/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường; có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2019.

 

Bộ Giao thông vận tải vừa có Quyết định số 1836/QĐ-BGTVT ngày 04/10/2019 công bố 11 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực đường thủy nội địa, hàng hải; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2019.

 

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT​ ngày 11/10/2019 sửa đổi, bổ sung Quyết định 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 của Bộ công bố Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách Nhà nước. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính liên thông: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm Quỹ quốc gia về việc làm; Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 11/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án “Phát triển trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 1453/QĐ-LĐTBXH ngày 09/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phê duyệt Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019; Công văn số 4338/LĐTBXH-BHXH ngày 10/10/2019 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP và Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Đảo Ngọc Lý Sơn tại Công văn Công văn số 115/CV-ĐNLS ngày 29/9/2019 về việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án mở rộng Khách sạn Đảo Ngọc Lý Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu nội dung đề nghị của Tổ hợp tác khai thác đá đen thủ công Bình Tân tại Văn bản số 01/CV ngày 24/9/2019 về việc bổ sung quy hoạch và cho phép thăm dò, khai thác các điểm khoáng sản đá chẻ tại thôn Liêm Quang và Nhơn Hòa I, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích