English Thứ Ba, 21-02-2017, 19:29 (GMT+7)

Giới thiệu

Tin tức

Thông báo-Báo cáo

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 55298382
Đang online: 74

Công bố thông tin


Văn phòng UBND tỉnh vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng tại buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để đánh giá hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các Chi nhánh và cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
 
Văn phòng UBND tỉnh vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng tại buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để đánh giá hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các Chi nhánh và cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
 
Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 41/2016/TT-BCT​ quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2017 và thay thế Thông tư số 20/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương. 
 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT​ hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia:Thông tư có hiệu lực từ ngày 02/4/2017.
 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn thống nhất không ban hành 04 loại giá dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh quy định tại Luật phí và lệ phí.
 
Thủ tướng Chính phủ vừa có công văn số 221/TTg-CN ngày 14/02/2017 về cơ chế nạo vét, duy tu các tuyến hàng hải và vùng nước cảng biển. Theo đó, trong khi chờ Chính phủ ban hành Nghị định về Quy chế quản lý hoạt động nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải và vùng nước cảng biển, đồng ý năm 2017 tiếp tục thực hiện cơ chế nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 73/2013/QĐ-TTg.
 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Sở Giao thông vận tải (Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh) chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 03/CĐ-UBATGTQG ngày 04/02/2017 của Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về các giải pháp cấp bách kéo giảm tai nạn giao thông tại đường ngang qua đường sắt; trường hợp vượt thẩm quyền, khẩn trương tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể.
 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa Quyết định thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Hoàng Thuyên thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Giáo dục SDS, tại lô số 138, khu dân cư Vườn Quang, xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời nội dung Công văn số 407/BTNMT-TNN ngày 03/02/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc vận hành các hồ đảm bảo nguồn nước cho các lưu vực sông từ nay cho đến hết mùa cạn năm 2017.
 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo về việc phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi.
 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Thông tin cần biết

  
icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện thu thập thông tin, số liệu phục vụ kiểm toán 03 dự án tại Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước khu vực III tại Công văn số 48/KVIII-TH ngày 14/02/2017.

 

icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, khẩn trương rà soát báo cáo danh mục dự án bố trí vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Công điện số 226/CĐ-TTg ngày 15/02/2017, trình UBND tỉnh trước ngày 28/02/2017.

 

 

Văn bản điện tử trao đổi

Công khai tài chính

Tình hình Kinh tế-Xã hội

Quy hoạch - Xây dựng

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh

Thông tin tiện ích