English Chủ Nhật, 25-08-2019, 17:31 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107838973
Đang online: 79

Ban Bí thư đã ban hành Quy định số 202- QĐ/TW​ ngày 02/8/2019 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp uỷ, ban thường vụ, thường trực cấp uỷ cấp huyện.

 

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 – 2023. Quyết địnhcó hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 12/2019/TT-NHNN ngày 19/8/2019 quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ và cách xếp lương các ngạch công chức ngành Ngân hàng. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

 

Sáng 23-8, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức gặp gỡ ngư dân xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển, đảo.

 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Kế hoạch số 2596/KH-BHXH ngày 19/7/2019 thực hiện Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 10/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới, sắp xếp tố chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

 

Bộ Tài chính đã có Quyết định số 1568/QĐ-BTC​ ngày 16/8/2019 công bố thủ tục hành chính hướng dẫn cơ chế hỗ trợ lãi suất, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. 

 

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam vừa có văn bản số 3000/BHXH-TTKT ngày 16/8/2019 yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu lực Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014, Quy định số 11-ỌĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các văn bản chi đạo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ngành để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội của địa phương. 

 

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 04/2019/TT-BXD​ ngày 16/8/2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2019.

 

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định​ Quy định hồ sơ, quy trình luân chuyển hồ sơ để ban hành quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ giao các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND huyện Bình Sơn tạm dừng mọi phương tiện giao thông qua lại cầu Trà Bồng; tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện giao thông di chuyển qua cầu Trà Bồng thuộc dự án Tuyến đường Trì Bình - Cảng Dung Quất.

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý việc Sở Công Thương thuê đơn vị Tư vấn triển khai xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập thuỷ điện trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thực hiện rà soát các mô hình kinh tế chia sẻ trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó chủ động thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh thực hiện các biện pháp quản lý theo đúng thẩm quyền và quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực đê điều xung yếu trên địa bàn tỉnh và đề xuất danh mục dự án cần gia cố sắp xếp thứ tự ưu tiên, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 5827/BCT-TXTM ngày 12/8/2019, xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng, chào mừng “Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4” năm 2020 trên địa bàn tỉnh với tinh thần tiết kiệm và hiệu quả.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích