English Thứ Năm, 14-11-2019, 08:23 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 112369437
Đang online: 248
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Phân khai kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019 nguồn vốn ngân sách Trung ương

Đăng ngày: 31/07/2019; 339 lần đọc

UBND tỉnh vừa có Quyết định phân khai khoản​g 106 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019 từ nguồn vốn ngân sách Trung ương để hoàn trả các khoản tạm ứng, ứng trước đối với một số dự án do Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Cụ thể, dự án Cầu cảng cá sông Trà Bồng phục vụ TĐC 33,1 tỷ đồng; dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các KDC trong KTT Dung Quất 20 tỷ đồng; dự án Bồi thường, GPMB các DA Tycoons và Doosan (giai đoạn 1) 12 tỷ đồng; dự án Xây dựng các tuyến đường trục KCN Dung Quất phía đông (giai đoạn 2) 14,7 tỷ đồng; dự án Bồi thường hỗ trợ các DA trong KKT Dung Quất 6,9 tỷ đồng; dự án Cầu cảng cá sông Trà Bồng phục vụ TĐC 19,3 tỷ đồng.

Căn cứ kế hoạch vốn đã giao, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi có trách nhiệm tổ chức triển khai nhiệm vụ quản lý dự án được giao vốn để hoàn trả tạm ứng, ứng trước theo đúng quy định của Nhà nước. Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi thực hiện việc kiểm soát các thủ tục hoàn ứng theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

                                                       KA


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi và các cơ quan có liên quan thực hiện đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 3881/BTTTT-PTTH&TTĐT ngày 31/10/2019 về việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các đài phát thanh, truyền hình; trực tiếp báo cáo Bộ theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Đức Phổ chủ trì, nghiên cứu kiến nghị của Nhà đầu tư tại Văn bản số 06/2019/CV-KB ngày 04/11/2019 của Công ty CP Đầu tư Bất động sản và Du lịch Quốc Tế King Bay về báo cáo vướng mắc khi triển khai Dự án và kiến nghị hỗ trợ doanh nghiệp đối với nội dung lập thủ tục bổ sung kế hoạch sử dụng đất của địa phương, hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc, hoàn chỉnh các thủ tục có liên quan; đồng thời xem xét, giải quyết theo thẩm quyền quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Bình Sơn xem xét giải quyết nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất tại Văn bản số 1931/HPDQ ngày 02/11/2019,  đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIa, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 20/11/2019 để trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích