English Chủ Nhật, 15-09-2019, 14:55 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Phân khai kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019 nguồn vốn ngân sách Trung ương

Đăng ngày: 31/07/2019; 318 lần đọc

UBND tỉnh vừa có Quyết định phân khai khoản​g 106 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019 từ nguồn vốn ngân sách Trung ương để hoàn trả các khoản tạm ứng, ứng trước đối với một số dự án do Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Cụ thể, dự án Cầu cảng cá sông Trà Bồng phục vụ TĐC 33,1 tỷ đồng; dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các KDC trong KTT Dung Quất 20 tỷ đồng; dự án Bồi thường, GPMB các DA Tycoons và Doosan (giai đoạn 1) 12 tỷ đồng; dự án Xây dựng các tuyến đường trục KCN Dung Quất phía đông (giai đoạn 2) 14,7 tỷ đồng; dự án Bồi thường hỗ trợ các DA trong KKT Dung Quất 6,9 tỷ đồng; dự án Cầu cảng cá sông Trà Bồng phục vụ TĐC 19,3 tỷ đồng.

Căn cứ kế hoạch vốn đã giao, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi có trách nhiệm tổ chức triển khai nhiệm vụ quản lý dự án được giao vốn để hoàn trả tạm ứng, ứng trước theo đúng quy định của Nhà nước. Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi thực hiện việc kiểm soát các thủ tục hoàn ứng theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

                                                       KA


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý, gửi ý kiến về Bộ Thông tin và Truyền thông như đề nghị tại Công văn số 2992/BTTTT-VP ngày 05/9/2019 về việc góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của ngành; tham mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 01/10/2019 để xem xét, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp và báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1598/QĐ-TTg ngày 17/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2030; trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25/9/2019.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích