English Thứ Năm, 24-01-2019, 14:37 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 85797813
Đang online: 234
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Phấn đấu 70% huyện đạt các tiêu chí loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện

Đăng ngày: 12/06/2018; 157 lần đọc

Nhằm chủ động phòng, chống giảm tỷ lệ mắc mới, giảm tỷ lệ tàn tật ở bệnh nhân phong, củng cố năng lực chuyên môn hoạt động phòng, chống bệnh phong ở tuyến huyện và xã, thực hiện đạt các tiêu chí loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018- 2020.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2020, có 70% huyện trong toàn tỉnh đạt các tiêu chí loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện theo 4 tiêu chí của Việt Nam. Cụ thể, tiêu chí 1: trong 3 năm liên tục tính đến thời điểm kiểm tra có tỷ lệ lưu hành bệnh phong dưới 0,2/10.000 dân. Tiêu chí 2: 100% người bệnh phong khuyết tật được chăm sóc khuyết tật phục hồi chức năng. Tiêu chí 3: 100% người bệnh phong được hòa nhập cộng đồng không có sự phân biệt đối xử, kỳ thị người bệnh phong. Tiêu chí 4: 100% người bệnh phong nghèo có khuyết tật đặc biệt nặng hoặc khuyết tật nặng có nhà ở.

 

Theo lộ trình, năm 2018 sẽ thực hiện trên địa bàn các huyện Sơn Tịnh, Trà Bồng, Minh Long và Lý Sơn; năm 2019 tiếp tục thực hiện ở 3 huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Sơn Hà; năm 2020 sẽ thực hiện trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi và huyện Ba Tơ. Các mục tiêu chính đó là: có 70% huyện, thành phố không còn bệnh nhân phong mới trong 5 năm liên tục; 80% huyện, thành phố không còn bệnh nhân phong mới trong 3 năm liên tục; 100% bệnh nhân phong tàn tật được giáo dục y tế về chăm sóc tàn tật và phục hồi chức năng; 100% bệnh nhân phong nghèo, tàn tật có nhà ở; 100% bệnh nhân phong mới được cấp thuốc điều trị miễn phí tại nhà.

 

Để đạt được mục tiêu trên, Kế hoạch cũng nêu ra những hoạt động và giải pháp chuyên môn cụ thể như đẩy mạnh truyển thông, giáo dục sức khỏe, đưa kiến thức bệnh phong vào trường học; tổ chức các lớp tập huấn về tình hình dịch tễ bệnh phong, kiến thức bệnh phong, biện pháp và biện pháp phòng chống tàn tật; tổ chức khám, phát hiện bệnh nhân phong mới theo phân vùng dịch tễ phong hàng năm; lập hồ sơ quản lý đối với tất cả các trường hợp điều trị bệnh nhân phong…

 

                                                                                        Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 11/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ các thôn xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2019 - 2020, có ý kiến góp ý cụ thể về nguồn vốn thực hiện, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 30/01/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 208/VPCP-CN ngày 08/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5915/UBND-CNXD ngày 02/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 và chỉ đạo việc thực hiện các nội dung khác theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 455/BTC-QLCS ngày 09/01/2019, hoàn thành trước ngày 25/01/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích