English Thứ Ba, 21-08-2018, 07:06 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 77276251
Đang online: 94
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Phấn đấu 70% huyện đạt các tiêu chí loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện

Đăng ngày: 12/06/2018; 118 lần đọc

Nhằm chủ động phòng, chống giảm tỷ lệ mắc mới, giảm tỷ lệ tàn tật ở bệnh nhân phong, củng cố năng lực chuyên môn hoạt động phòng, chống bệnh phong ở tuyến huyện và xã, thực hiện đạt các tiêu chí loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018- 2020.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2020, có 70% huyện trong toàn tỉnh đạt các tiêu chí loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện theo 4 tiêu chí của Việt Nam. Cụ thể, tiêu chí 1: trong 3 năm liên tục tính đến thời điểm kiểm tra có tỷ lệ lưu hành bệnh phong dưới 0,2/10.000 dân. Tiêu chí 2: 100% người bệnh phong khuyết tật được chăm sóc khuyết tật phục hồi chức năng. Tiêu chí 3: 100% người bệnh phong được hòa nhập cộng đồng không có sự phân biệt đối xử, kỳ thị người bệnh phong. Tiêu chí 4: 100% người bệnh phong nghèo có khuyết tật đặc biệt nặng hoặc khuyết tật nặng có nhà ở.

 

Theo lộ trình, năm 2018 sẽ thực hiện trên địa bàn các huyện Sơn Tịnh, Trà Bồng, Minh Long và Lý Sơn; năm 2019 tiếp tục thực hiện ở 3 huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Sơn Hà; năm 2020 sẽ thực hiện trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi và huyện Ba Tơ. Các mục tiêu chính đó là: có 70% huyện, thành phố không còn bệnh nhân phong mới trong 5 năm liên tục; 80% huyện, thành phố không còn bệnh nhân phong mới trong 3 năm liên tục; 100% bệnh nhân phong tàn tật được giáo dục y tế về chăm sóc tàn tật và phục hồi chức năng; 100% bệnh nhân phong nghèo, tàn tật có nhà ở; 100% bệnh nhân phong mới được cấp thuốc điều trị miễn phí tại nhà.

 

Để đạt được mục tiêu trên, Kế hoạch cũng nêu ra những hoạt động và giải pháp chuyên môn cụ thể như đẩy mạnh truyển thông, giáo dục sức khỏe, đưa kiến thức bệnh phong vào trường học; tổ chức các lớp tập huấn về tình hình dịch tễ bệnh phong, kiến thức bệnh phong, biện pháp và biện pháp phòng chống tàn tật; tổ chức khám, phát hiện bệnh nhân phong mới theo phân vùng dịch tễ phong hàng năm; lập hồ sơ quản lý đối với tất cả các trường hợp điều trị bệnh nhân phong…

 

                                                                                        Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng tổng hợp tình hình thực hiện dự án BT của tỉnh; đề xuất việc duy trì loại hợp đồng BT trong hình thức đầu tư PPP theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5589/BKHĐT-QLĐT ngày 14/8/2018; tham mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 28/8/2018 để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp kèm theo Công văn số 5565/BKHĐT-QLKTTW ngày 14/8/2018; trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương) và UBND tỉnh theo thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp và trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính về tình hình thực hiện dự toán nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài năm 2018 và đề xuất dự toán năm 2019, kế hoạch  tài chính – ngân sách nhà nước 2019 – 2021 theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 9478/BTC-QLN ngày 08/8/2018. Thời gian hoàn thành chậm nhất là ngày 20/8/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Ban Quản lý dự án dầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tại Công văn số 746/TTr-BQLDDCN ngày 13/8/2018 tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, Thời gian hoàn thành trước ngày 21/8/2018.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích