English Chủ Nhật, 22-09-2019, 02:24 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109309915
Đang online: 175
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Phân bổ hơn 28 tỷ đồng thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo

Đăng ngày: 15/08/2019; 136 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định​ về việc phân bổ hơn 28 tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm thêm 3% số chi thường xuyên thực hiện Đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh còn chưa sử dụng.

Cụ thể, tiếp tục thực hiện đào tạo nguồn nhân lực (5 tỷ đồng); thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020 (9,3 tỷ đồng); thực hiện Dự án số hóa hồ sơ, tài liệu về Giáo dục tại Sở Giáo dục và Đào tạo (4,2 tỷ đồng); Dự án Nhà hiệu bộ trường THPT Lê Quý Đôn, huyện Bình Sơn (5 tỷ đồng); Đề án Nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông (5 tỷ đồng).

 

                                                                          T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 10536/BTC-NSNN ngày 09/9/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn địa phương trong công tác báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 77/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8245/VPCP-KTTH ngày 12/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2019/QH14 của Quốc hội.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích