English Thứ Ba, 25-09-2018, 11:06 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 79377758
Đang online: 202
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Phân bổ 30 tỷ đồng cho vay giải quyết việc làm năm 2018

Đăng ngày: 08/03/2018; 657 lần đọc

Chủ tịch UIBND tỉnh vừa ký quyết định phân bổ nguồn vốn bổ sung Quỹ cho vay giải quyết việc làm tỉnh Quảng Ngãi năm 2018 là 30 tỷ đồng để cho vay giải quyết việc làm. 

Cụ thể, UBND các huyện: Bình Sơn 3,5 tỷ đồng, Sơn Tịnh 2,2 tỷ đồng, Nghĩa Hành 1,7 tỷ đồng, Tư Nghĩa 1,8 tỷ đồng, Mộ Đức 2,6 tỷ đồng, Đức Phổ 4,​6 tỷ đồng, Trà Bồng 1,2 tỷ đồng, Sơn Hà 1,9 tỷ đồng, Ba Tơ 02 tỷ đồng, Lý Sơn 0,5 tỷ đồng, Minh Long 0,9 tỷ đồng, Sơn Tây 1,3 tỷ đồng, Tây Trà 1,2 tỷ đồng và thành phố Quảng Ngãi 4,6 tỷ đồng.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi theo dõi tình hình cho vay và thu hồi nợ từ nguồn Quỹ cho vay giải quyết việc làm tỉnh Quảng Ngãi.

 

                                                                       V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải thực hiện yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 10008/BGTVT-VT ngày 06/9/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc xin ý kiến Đề án phát triển vận tải đa phương thức, trực tiếp báo cáo Bộ.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện hoặc tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 118/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ Quy định về công tác quân dân y kết hợp.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo nội dung Công văn số 3028/BTTTT-VCL ngày 11/9/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông; trực tiếp gửi góp ý về Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng yêu cầu và thời gian quy định.

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích