English Thứ Năm, 18-07-2019, 19:00 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103032544
Đang online: 130

Phải lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong vùng dự án trước khi quyết định chủ trương đầu tư dự án

Đăng ngày: 11/09/2018; 276 lần đọc

Nhằm công khai, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong vùng dự án biết để  theo dõi và giám sát khi khai thực hiện dự án, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu​ cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì, tham mưu UBND tỉnh việc xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án do Nhà đầu tư đề xuất phải có trách nhiệm hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong vùng dự án đối với từng lĩnh vực dự án theo quy định hiện hành của Nhà nước (Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Luật Quy hoạch và các Nghị định có liên quan).

Cơ quan tham mưu chịu trách nhiệm nếu việc tham mưu UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án mà thiếu sót việc lấy ý kiến của cộng đồng dân cư trong vùng dự án.

 

Giao UBND các huyện, thành phố nơi thực hiện dự án có trách nhiệm hỗ trợ Nhà đầu tư trong việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng khu dân cư trong vùng dự án theo quy định.

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương kiểm tra, rà soát về tình hình kinh doanh dịch vụ mua bán nợ và hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ trên địa bàn tỉnh; kịp thời tổng hợp và báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải thực hiện đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 6522/BGTVT-KCHT ngày 12/7/2019 về việc tham gia ý kiến đối với Dự thảo Đề án Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo trì quốc lộ giai đoạn 2020 - 2030​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, triển khai thực hiện nội dung yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo số 237/TB-VPCP ngày 12/7/2019 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg ngày 26/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện hoặc tham mưu cấp thẩm quyền xem xét, chỉ đạo thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, chủ động phối hợp với Bộ Công Thương và thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3866/UBND-KT ngày 09/7/2019 để triển khai Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ”.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích