English Thứ Hai, 27-05-2019, 09:32 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 96306195
Đang online: 245

Phải lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong vùng dự án trước khi quyết định chủ trương đầu tư dự án

Đăng ngày: 11/09/2018; 262 lần đọc

Nhằm công khai, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong vùng dự án biết để  theo dõi và giám sát khi khai thực hiện dự án, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu​ cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì, tham mưu UBND tỉnh việc xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án do Nhà đầu tư đề xuất phải có trách nhiệm hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong vùng dự án đối với từng lĩnh vực dự án theo quy định hiện hành của Nhà nước (Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Luật Quy hoạch và các Nghị định có liên quan).

Cơ quan tham mưu chịu trách nhiệm nếu việc tham mưu UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án mà thiếu sót việc lấy ý kiến của cộng đồng dân cư trong vùng dự án.

 

Giao UBND các huyện, thành phố nơi thực hiện dự án có trách nhiệm hỗ trợ Nhà đầu tư trong việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng khu dân cư trong vùng dự án theo quy định.

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019, báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu và tham gia góp ý nội dung dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát; trực tiếp gửi văn bản góp ý cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và báo cáo UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2912/BKHĐT-HTX ngày 07/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ phát triển HTX từ nguồn vốn dự phòng 10% Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1741/UBND-NNTN ngày 10/4/2019; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 25/5/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất bổ sung trụ quảng cáo tại dự án Trung tâm Thương mại và Siêu thị Hùng Cường Big C vào quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh như đề xuất của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 521/SVHTTDL-QLVH ngày 04/5/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích