English Thứ Năm, 18-10-2018, 08:18 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 80782119
Đang online: 230
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Phải hướng đến nâng cao đời sống, thu nhập ổn định cho người nông dân

Đăng ngày: 13/06/2018; 321 lần đọc

Chiều 12-6, Đoàn công tác của Trung ương do Uỷ viên Trung ương Đảng - Phó Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực tế và làm việc với huyện Nghĩa Hành về kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính, đại diện lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh. Ở huyện có ông Phan Bình- Bí thư Huyện ủy- C​hủ tịch UBND huyện, ông Lữ Đình Phô, Phan Văn Hiếu- Phó Bí thư Huyện ủy, ông Bùi Đình Thời- Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện cùng lãnh đạo các cơ quan ban ngành ở huyện.

 

Theo đó, Uỷ viên Trung ương Đảng – Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát và đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tình hình thực hiện Nghị quyết 26 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, thăm mô hình trồng chuối ngự tại xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành.

 

Tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Nghĩa Hành, ông Cao Đức Phát và đoàn công tác đã nghe lãnh đạo địa phương báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Sau 10 năm thực hiện, cơ cấu nông nghiệp của huyện Nghĩa Hành đã phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn từng bước chuyển dịch.

 

Đến nay, gía trị sản xuất nông-lâm nghiệp đạt 952 tỷ đồng/năm, chiếm trên 29% tỷ trọng kinh tế của huyện, thu nhập bình quân đầu người đạt 31 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 4,35%. Trong những năm qua, Nghĩa Hành cũng đã tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học và các thiết chế văn hóa nhằm đưa bộ mặt nông nghiệp, nông thôn của địa phương từng bước phát triển, đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân.

 

Trong xây dựng nông thôn mới, đến nay, 11/11 xã của huyện đã được công nhận nông thôn mới. Huyện cũng đã hoàn thành 9/9 tiêu chí và đang hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ để quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Tại buổi làm việc, huyện Nghĩa Hành cũng đã kiến nghị với Trung ương, Chính phủ về một số nội dung trong việc thực hiện đề án tái cơ cấu, trong đó, chủ yếu là về vốn, khoa học công nghệ, liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nông dân.

 

Uỷ viên Trung ương Đảng - Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát đánh giá cao những nỗ lực của huyện Nghĩa Hành trong việc nghiêm túc thực hiện Nghị quyết 26 của Ban chấp hành Trung ương về phát triển nông nghiệp, nông dân, đặc biệt có những cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

 

Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát lưu ý trong thời gian tới, Nghĩa Hành cần tiếp tục ưu tiên hơn nữa cho vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân với mục tiêu căn bản là phải làm sao hướng đến nâng cao đời sống, thu nhập ổn định cho người nông dân, làm cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân phát triển bền vững.

 

Ban kinh tế trung ương sẽ có đề xuất với Chính phủ có những cơ chế, chính sách phù hợp nhằm hỗ trợ cho những địa phương đã hoàn thành mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới như huyện Nghĩa Hành để nâng cao hơn nữa chất lượng sống của ngưởi dân.

   

                                                         Ngọc Diệu- Hoàng Doanh


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình phát triển chợ đầu mối theo Quyết định số 6481/QĐ-BCT ngày 26/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh chậm nhất là ngày 30/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu nội dung kiến nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi tại Báo cáo số 517/BC-UBND ngày 25/9/2018 về vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ lập đề xuất dự án thay thế đèn chiếu sáng công cộng bằng hệ thống đèn Led trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến, làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 1285/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Thông tư số 12/2018/TT-BKHCN ngày 31/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Thông tư số 13/2018/TT-BKHCN ngày 05/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 3003/BKHCN-TĐC ngày 25/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được ​giao, chủ động triển khai thực hiện Thông báo số 380/TB-VPCP ngày 28/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về vấn đề xử lý tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm điện lực Vĩnh Tân; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích