English Thứ Ba, 18-06-2019, 20:56 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99198351
Đang online: 143

Nộp tiền trồng rừng thay thế đối với dự án thủy điện Sơn Trà 1C

Đăng ngày: 10/10/2018; 475 lần đọc
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn thống nhất việc Công ty Cổ phần 30-4 Quảng Ngãi thực hiện việc nộp tiền trồng rừng thay thế đối với diện tích rừng chuyển sang mục đích xây dựng dự án thủy điện Sơn Trà 1C.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xác định đơn giá 01 ha để trồng rừng thay thế đối với diện tích rừng chuyển sang mục đích xây dựng dự án thủy điện Sơn Trà 1C, trình UBND tỉnh phê duyệt​ để có cơ sở triển khai thực hiện.

 

Công ty Cổ phần 30-4 Quảng Ngãi có trách nhiệm thực hiện nộp tiền trồng rừng thay thế vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh sau khi UBND tỉnh phê duyệt đơn giá 01 ha trồng rừng thay thế. Diện tích thực hiện nộp tiền áp dụng theo diện tích rừng tại phương án bồi thường giải phóng mặt bằng được phê duyệt và kết quả thẩm định nhu cầu sử dụng đất của Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1646/BKHCN-VP ngày 07/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc cử 01 huấn luyện viên, 01 vận động viên tham gia thi đấu Giải Vô địch Wushu trẻ châu Á tại Brunei từ ngày 16/8/2019 đến 24/8/2019 như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 697/TTr-SVHTTDL ngày 07/6/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích