English Thứ Sáu, 24-01-2020, 23:46 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117206632
Đang online: 224
Tin tức Bạn đọc viết Xem chi tiết tin tức

Những khó khăn, vướng mắc trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 28/12/2018; 1574 lần đọc

Xác định công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vì vậy, trong năm 2018 các sở, ban, ngành tỉnh đã chủ động tham mưu HĐND và UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Trong năm 2018, tỉnh đã triển khai các hình thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Nghị định số 66/2008/NĐ-CP như xây dựng và khai thác các cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp. Trung tâm công báo và tin học tỉnh duy trì, cập nhật thư​ờng xuyên, nhanh chóng và kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp truy cập, tìm hiểu, nắm bắt thông tin và thực hiện. Xây dựng tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp.

Nhìn chung, việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được hầu hết các sở, ban, ngành của tỉnh triển khai thực hiện; nhận thức, tinh thần trách nhiệm của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tiếp tục được nâng cao, công tác tuyên truyền, phổ biến và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được thực hiện có chiều sâu, cơ bản đáp ứng được nhu cầu hỗ trợ về mặt pháp lý cho doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp. Qua đó, thể hiện sự quan tâm và củng cố mối quan hệ giữa các cơ quan quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó vẫn còn một số khó khăn vướng mắc trong công tác này. Thứ nhất: Đó là vấn đề về thể chế, chính sách: Việc xác minh, kê biên, định giá, bán đấu giá tài sản thế chấp trong các vụ án liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng, doanh nghiệp hiện gặp nhiều khó khăn; một số vụ việc tài sản đã kê biên, bán đấu giá nhiều lần nhưng không bán được; một số vụ việc đang trong giai đoạn thỏa thuận xử lý tài sản của các bên đương sự, đang hoãn thi hành án hoặc kiến nghị tòa án nhân dân cấp cao và tòa án nhân dân tối cao xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm nên vụ việc chưa thể thi hành án dứt điểm.

Quy định về khung thời gian trong công tác tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho các đối tượng tại doanh nghiệp của Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 còn nhiều bất cập, chưa phù hợp, đặc biệt là đối tượng nhóm 3 và nhóm 2, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vì mất nhiều thời gian để bố trí người lao động tham gia các lớp hỗ trợ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động do cơ quan nhà nước tổ chức. Đồng thời, Luật cũng chưa quy định cụ thể trong công tác quản lý hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động dẫn đến 01 đối tượng thiết bị, 01 kiểm định viên làm kiểm định có thể phải xin nhiều giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định từ nhiều bộ quản lý như: Cẩu tháp (Bộ Xây dựng, Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội), bình áp lực (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công thương); một số chính sách, chế độ về thời giờ làm việc, thời giờ làm thêm, về an toàn vệ sinh lao động cần có sự điều chỉnh linh hoạt, phù hợp hơn với điều kiện phát triển của kinh tế xã hội như: phương pháp xác định đặc điểm điều kiện lao động đối với nghề nặng nhọc độc hại nguy hiểm; quy định danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong nhiều văn bản gây khó khăn trong công tác tra cứu, thực thi. Ngoài ra, chưa có hướng dẫn cụ thể áp dụng Khoản 1 hay Khoản 2 Nghị định số 37/2016/NĐ-CP để triển khai mức hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp.

Về lĩnh vực lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, việc chấp hành chính sách pháp luật về tiền lương, bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp chưa được nghiêm minh như trả lương cho người quản lý, người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu vùng quy định, số người thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội chưa được đóng theo quy định; số người thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại các doanh nghiệp còn quá ít so với quy định.

Nhiều văn bản quy phạm pháp luật thiếu tính ổn định, nhanh bị bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung, dẫn đến nhiều văn bản mới triển khai xong đã bị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, làm cho doanh nghiệp khó nắm bắt và lúng túng khi áp dụng

Hai là, về bộ máy nhân sự: Hầu hết các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh đều không có cán bộ chuyên trách làm nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, không được đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ và thiếu kinh nghiệm về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nên chất lượng, hiệu quả của công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại một số cơ quan chưa đạt hiệu quả cao.

Đội ngũ cán bộ theo dõi công tác quản lý lao động và an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại doanh nghiệp còn thiếu và yếu (do thay đổi nhân sự chuyên môn) nên chưa cập nhật, nắm bắt kịp thời những quy định mới để tham mưu cho lãnh đạo.

Bên cạnh đó thì ý thức pháp luật, đời sống pháp luật của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh chưa được doanh nghiệp quan tâm đúng mức, chưa hình thành thói quen pháp lý trong kinh doanh. Do đó, khi triển khai, phổ biến, hỗ trợ, hướng dẫn thì ít được doanh nghiệp quan tâm tiếp cận hoặc thực hiện qua loa.

Nhận thức của nhiều chủ doanh nghiệp về công tác pháp lý của doanh nghiệp chưa đúng mức, nhiều chủ doanh nghiệp chưa quan tâm nên không tham gia các buổi tập huấn, đối thoại do các cơ quan nhà nước tổ chức. Khi vi phạm thì cho rằng chưa nắm bắt hoặc chưa được hướng dẫn hoặc không biết nên làm không đúng pháp luật.

Hình thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp chưa đa dạng, chưa tạo ra nhiều kênh thông tin để doanh nghiệp dễ tiếp cận.

Một số doanh nghiệp vẫn còn hoạt động cầm chừng, tạm ngừng hoạt động do một số nguyên nhân khách quan như thiếu nguồn nguyên liệu đầu vào, không xoay vòng được vốn, không có thị trường đầu ra…

Công tác kiểm tra, giám sát doanh nghiệp chưa thật sự đồng bộ và thực tế vẫn còn tình trạng nhiều đoàn kiểm tra, thanh tra đến các doanh nghiệp giám sát riêng, gây phiền hà cho doanh nghiệp.

Việc áp dụng pháp luật trong thực tiễn của một số cơ quan còn lúng túng, sai sót nên hiệu quả giải quyết các vụ việc cho doanh nghiệp chưa đạt kết quả cao.

Người lao động chưa có chính kiến và đề xuất với chủ sử dụng lao động trong quá trình thực hiện các chế độ, chính sách về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc, đặc biệt đối với những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đồng thời, nhiều doanh nghiệp chưa chú trọng đến công tác pháp lý trong hoạt động của mình, chưa thành lập bộ phận chuyên về pháp lý hoặc không có cán bộ chuyên về công tác pháp luật.

Để công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp ngày càng đi vào chiều sâu, đạt kết quả tốt thì thiết nghĩ Bộ Tư pháp cần quan tâm, chú trọng đến công tác đào tạo về chuyên môn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, đáp ứng kịp thời nhu cầu của doanh nghiệp, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời, tham mưu Chính phủ sớm sửa đổi, bổ sung Nghị định số 66/2008/NĐ-CP để đảm bảo việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với Điều 14 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (cơ quan, tổ chức, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình được tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp) và đa dạng các hình thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp như: tổ chức đối thoại doanh nghiệp để tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp để giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp và hoàn thiện hệ thống pháp luật; các vấn đề liên quan đến khởi nghiệp doanh nghiệp; tạo lập hệ hống cơ sở thông tin dữ liệu chung để các doanh nghiệp có thể trao đổi, tìm hiểu và học tập kinh nghiệp của nhau...

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cần sớm ban hành quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật một số ngành trọng điểm trong hoạt động doanh nghiệp đối người lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động không theo hợp đồng lao động để làm cơ sở pháp lý cho các địa phương giá dịch vụ công về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để thực hiện công tác hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho đối tượng là người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động không theo hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP. Đồng thời, phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 37/2016/NĐ-CP và Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH để làm cơ sở cho các địa phương áp dụng quyết định mức hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho các doanh nghiệp. Ngoài ra, thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động trong các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là các cán bộ ở cấp huyện, xã.

Các Bộ, Ngành Trung ương cần sớm xây dựng và hoàn thiện thể chế chính sách liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong tất cả các lĩnh vực đảm bảo khả thi, đồng bộ, tránh chồng chéo nhằm tạo hành lang pháp lý an toàn, thuận lợi cho doanh nghiêp thành lập và phát triển

Các ngành chức năng cần tăng cường thanh kiểm tra thường xuyên, định kỳ và đột xuất tại các doanh nghiệp nhằm đảm bảo việc tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp trong việc thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động cho người lao động và pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

 

Vương Minh


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích