English Thứ Sáu, 22-11-2019, 11:32 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 112871460
Đang online: 255
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Nhìn lại 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư

Đăng ngày: 08/11/2019; 159 lần đọc

Sáng 08-11, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội thảo hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019 với chủ đề nhìn lại 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 31-CT/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân.

Báo cáo đề dẫn tổng quan về kết quả triển khai thực h​iện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lê Chí Phương cho biết, triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 31-CT/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh ban hành 175 văn bản chỉ đạo; Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh ban hành hơn 70 văn bản; Sở Tư pháp ban hành hơn 230 văn bản và các cơ quan, địa phương ban hành khoảng 250 văn bản chỉ đạo công tác PBGDPL.

 

Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị 32 của Ban Bí thư, tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật PBGDPL và các chương trình, kế hoạch, đề án về PBGDPL của Trung ương và của tỉnh; thường xuyên tổ chức quán triệt, phổ biến các văn bản luật mới ban hành. Tổ chức 48 Hội nghị triển khai khoảng 150 văn bản luật cho hơn 11.000 lượt lãnh đạo các sở, ngành, hội đoàn thể tỉnh, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, lãnh đạo và các cơ quan chuyên môn các huyện, thành phố tham gia.

 

Đồng thời, tổ chức triển khai hiệu quả 09 đề án PBGDPL do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với các nội dung, hình thức đa dạng thực hiện trong các giai đoạn khác nhau. Qua đó, tổ chức hàng trăm lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và hàng ngàn đợt tuyên truyền pháp luật cho người dân ở cơ sở. Tổ chức thành công 41 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với qui mô toàn tỉnh, thu hút hàng triệu người tham gia hội thi.

 

Bên cạnh đó, các hình thức tuyên truyền PBGDPL có sự đổi mới với nhiều hình thức đa dạng phù hợp với nội dung, đối tượng tuyên truyền thông qua các hoạt động: Giáo dục pháp luật trong nhà trường, công tác hòa giải ở cơ sở, hoạt động trợ giúp pháp lý, xét xử lưu động của Tòa án,… Đặc biệt, một số hình thức tuyên truyền, PBGDPL có hiệu quả cao đang được nhân rộng như: tuyên truyền trên internet, qua các mạng xã hội,.., tổ chức các câu lạc bộ “Thanh niên với pháp luật”, “Tuổi trẻ phòng, chống tội phạm”, “Nông dân với pháp luật”, “Phụ nữ với pháp luật”, Câu lạc bộ “Gia đình văn hóa”,…

 

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, PBGDPL cho các đối tượng đặc thù, nhóm yếu thế trong xã hội cũng luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Nhiều mô hình thực hiện như: Biên soạn, phát hành tờ gấp, tài liệu bằng tiếng dân tộc, địa hình; tổ chức đăng ký cho các đối tượng là trẻ em, phụ nữ có hoàn cảnh kháo khăn, người khuyết tật,… tham gia các chương trình của Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh,…

 

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham gia 20 tham luận về: Những chuyển biến cụ thể trong công tác PBGDPL sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị 31-CT-TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy trên địa bàn tỉnh; Công tác phối hợp của MTTQVN và các tổ chức đoàn thể với các cơ quan tổ chức trong việc tuyên truyền, phổ biến, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư; Công tác chỉ đạo, lồng ghép PBGDPL thông qua hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân hai cấp trên địa bàn tỉnh; Công tác chỉ đạo, lồng ghép PBGDPL thông qua hoạt động truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp trên địa bàn tỉnh;….

 

T.D


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh nghiên cứu nội dung hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 8495/BNN-PCTT ngày 12/11/2019 về giải pháp kỹ thuật 2 dự án: Kè chống sạt lở bờ biển thôn Lệ Thủy và Chống sạt lở bờ Bắc cửa Đại, tỉnh Quảng Ngãi để thực hiện các bước tiếp theo của 02 dự án theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 8683/BCT-ĐB ngày 14/11/2019 của Bộ Công Thương về việc báo cáo tình hình xây dựng triển khai Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của các Bộ, ngành, địa phương năm 2019, khẩn trương rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó, tổng hợp và trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn tỉnh; trực tiếp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình dịch bệnh, công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản từ năm 2017-2019.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương rà soát, giải trình về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 29/11/2019.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích