English Chủ Nhật, 18-08-2019, 03:35 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 106961933
Đang online: 101

Nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Đăng ngày: 27/11/2018; 301 lần đọc

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo​ Kết luận của đồng chí Phạm Trường Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Nhiệm vụ đến cuối năm 2018

 

Theo đó, từ nay đến cuối năm 2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân hết kế hoạch vốn được giao (nhất là vốn năm 2017 chuyển sang năm 2018); tập trung hoàn tất các thủ tục, hồ sơ  thanh toán đối với phần việc đã hoàn thành để kịp thời giải ngân, đảm bảo chất lượng công trình sau khi bàn giao và đưa vào sử dụng; rà soát điều chỉnh, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các công trình theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6406/UBND-TH ngày 19/10/2018.  

 

Về hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo: Các huyện, thành phố khẩn trương hoàn thành việc cấp giống cây trồng, vật nuôi kịp thời cho hộ dân trên địa bàn. Lưu ý, không hỗ trợ dàn trải, manh mún; không hỗ trợ đối với cây trồng, vật nuôi đã thực hiện trong những năm qua nhưng kém hiệu quả. Hoàn tất các thủ tục theo quy định để kịp thời giải ngân hết kế hoạch vốn giao. Đồng thời, các sở, ban ngành theo chức năng kịp thời hướng dẫn địa phương khắc phục những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện dự án, đảm bảo việc thực hiện chính sách đạt hiệu quả.

 

Thực hiện kịp thời, đúng quy định trong việc hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo trên địa bàn tỉnh; rà soát, đánh giá kỹ việc thực hiện thí điểm Chính sách khuyến khích hộ nghèo tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị để tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững trên địa bàn huyện Sơn Tây, Tây Trà trong năm 2018 để làm cơ sở đánh giá hiệu quả và nhân rộng cho những năm tiếp theo.

 

Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, kế hoạch của tỉnh và qua kết quả rà soát sơ bộ về hộ nghèo, cận nghèo, yêu cầu UBND các huyện, thành phố (đặc biệt là các huyện, thành phố có phát sinh thêm hộ nghèo, cận nghèo như: Sơn Tịnh, Đức Phổ, Trà Bồng, Sơn Tây, Ba Tơ và thành phố Quảng Ngãi) tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, giám sát lại trong việc điều tra, rà soát số hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 để kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót (nếu có) trong điều tra của địa phương; qua đó để làm cơ sở xây dựng các giải pháp hỗ trợ phù hợp, đúng đối tượng, điều kiện và nhu cầu của hộ gia đình để đảm bảo vươn lên thoát nghèo bền vững trong thời gian đến. 

 

Kế hoạch năm 2019

 

Các sở, ban ngành, địa phương kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019 trên địa bàn tỉnh đầy đủ, sát với tình hình thực tế và đảm bảo chất lượng; trong đó, cần chú trọng và làm tốt hơn nữa đến hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo.

 

Thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc tổ chức thực hiện tại cơ sở; nâng cao trách nhiệm trong công tác tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp thiết thực để chỉ đạo triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, đảm bảo kịp thời và hiệu quả, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo và hoàn thành tốt nhiệm vụ về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 đã đề ra.

 

                                                                          T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 8724/BTC-QLKT ngày 31/7/2019 của Bộ Tài chính về việc cung cấp thông tin tài chính của chủ đầu tư cho Kho bạc Nhà nước; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện lập và tổng hợp báo cáo tài chính đối với năm tài chính 2018, 2019 theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo thực hiện nội dung đề nghị của Thanh tra Bộ Công an tại Thông báo số 1673/TB-X05 ngày 31/7/2019 về công tác phòng cháy và chữa cháy.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 7137/BGTVT-ATGT ngày 01/8/2019 về việc tăng cường công tác phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cử vận động viên Trương Thanh tham gia thi đấu Giải Vô địch thế giới Pencak Silat tại Thái Lan, từ ngày 29/9/2019 đến 05/10/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích