English Thứ Hai, 09-12-2019, 22:15 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114040194
Đang online: 189

Nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Đăng ngày: 27/11/2018; 338 lần đọc

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo​ Kết luận của đồng chí Phạm Trường Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Nhiệm vụ đến cuối năm 2018

 

Theo đó, từ nay đến cuối năm 2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân hết kế hoạch vốn được giao (nhất là vốn năm 2017 chuyển sang năm 2018); tập trung hoàn tất các thủ tục, hồ sơ  thanh toán đối với phần việc đã hoàn thành để kịp thời giải ngân, đảm bảo chất lượng công trình sau khi bàn giao và đưa vào sử dụng; rà soát điều chỉnh, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các công trình theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6406/UBND-TH ngày 19/10/2018.  

 

Về hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo: Các huyện, thành phố khẩn trương hoàn thành việc cấp giống cây trồng, vật nuôi kịp thời cho hộ dân trên địa bàn. Lưu ý, không hỗ trợ dàn trải, manh mún; không hỗ trợ đối với cây trồng, vật nuôi đã thực hiện trong những năm qua nhưng kém hiệu quả. Hoàn tất các thủ tục theo quy định để kịp thời giải ngân hết kế hoạch vốn giao. Đồng thời, các sở, ban ngành theo chức năng kịp thời hướng dẫn địa phương khắc phục những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện dự án, đảm bảo việc thực hiện chính sách đạt hiệu quả.

 

Thực hiện kịp thời, đúng quy định trong việc hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo trên địa bàn tỉnh; rà soát, đánh giá kỹ việc thực hiện thí điểm Chính sách khuyến khích hộ nghèo tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị để tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững trên địa bàn huyện Sơn Tây, Tây Trà trong năm 2018 để làm cơ sở đánh giá hiệu quả và nhân rộng cho những năm tiếp theo.

 

Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, kế hoạch của tỉnh và qua kết quả rà soát sơ bộ về hộ nghèo, cận nghèo, yêu cầu UBND các huyện, thành phố (đặc biệt là các huyện, thành phố có phát sinh thêm hộ nghèo, cận nghèo như: Sơn Tịnh, Đức Phổ, Trà Bồng, Sơn Tây, Ba Tơ và thành phố Quảng Ngãi) tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, giám sát lại trong việc điều tra, rà soát số hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 để kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót (nếu có) trong điều tra của địa phương; qua đó để làm cơ sở xây dựng các giải pháp hỗ trợ phù hợp, đúng đối tượng, điều kiện và nhu cầu của hộ gia đình để đảm bảo vươn lên thoát nghèo bền vững trong thời gian đến. 

 

Kế hoạch năm 2019

 

Các sở, ban ngành, địa phương kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019 trên địa bàn tỉnh đầy đủ, sát với tình hình thực tế và đảm bảo chất lượng; trong đó, cần chú trọng và làm tốt hơn nữa đến hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo.

 

Thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc tổ chức thực hiện tại cơ sở; nâng cao trách nhiệm trong công tác tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp thiết thực để chỉ đạo triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, đảm bảo kịp thời và hiệu quả, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo và hoàn thành tốt nhiệm vụ về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 đã đề ra.

 

                                                                          T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu xử lý tình trạng lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế theo nội dung đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Công văn số 1770/BHXH-GĐBHYT ngày 29/11/2019. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Đức Phổ và UBND xã Phổ Ninh tổ chức kiểm tra thực tế, xác định mức độ ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật trong Kho lưu chứa nông sản (cũ) của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phổ Ninh; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 1256-KL/TU ngày 03/12/2019 để tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả và đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, khẩn trương báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2019 trên địa bàn tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích