English Thứ Sáu, 13-12-2019, 22:42 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114297534
Đang online: 189
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Nghiên cứu và đề xuất đầu tư dự án Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ KCN Tịnh Phong

Đăng ngày: 06/04/2018; 683 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất chủ trương việc Liên danh danh Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hợp Nghĩa và Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Thái Bảo nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch và lập hồ sơ đề xuất đầu tư dự án Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ Khu công nghiệp Tịnh Phong tại xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND huyện Sơn Tịnh, các sở, ngành và đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Liên danh trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch và lập hồ sơ đề xuất đầu tư dự án theo hướng hình thành khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ với đầy đủ hạ tầng tiện ích phục vụ công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Sơn Tịnh; từng bước đáp ứng nhu cầu nhà ở và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân trong các khu công nghiệp của tỉnh; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định hiện hành của Nhà nước.

 

Đề nghị Nhà đầu tư chủ động phối hợp với Sở Xây dựng để được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện; nếu quá 6 tháng (kể từ ngày ban hành Văn bản này) mà Nhà đầu tư chưa hoàn thành thủ tục theo quy định để Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh xem xét việc quyết định chủ trương đầu tư dự án thì Công văn này không còn hiệu lực thi hành.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi và thẩm quyền quản lý nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 9141/BNN-TCTL ngày 06/12/2019 về việc báo cáo tình hình vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, trực tiếp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh tình hình, kết quả xử lý vi phạm trước ngày 25/12/2019 định kỳ trước ngày 25 hàng tháng.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 11148/VPCP-KGVX ngày 05/12/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc bảo đảm an toàn thức phẩm đối với thức ăn đường phố, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trong tháng 12/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao tại Công văn số 6263/UBND-TH ngày 14/11/2019 và Công văn số 6354/UBND-TH ngày 19/11/2019 của UBND tỉnh liên quan đến việc hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích