English Thứ Ba, 18-06-2019, 13:58 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99172779
Đang online: 220
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Nghiên cứu và đề xuất đầu tư dự án Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ KCN Tịnh Phong

Đăng ngày: 06/04/2018; 612 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất chủ trương việc Liên danh danh Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hợp Nghĩa và Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Thái Bảo nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch và lập hồ sơ đề xuất đầu tư dự án Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ Khu công nghiệp Tịnh Phong tại xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND huyện Sơn Tịnh, các sở, ngành và đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Liên danh trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch và lập hồ sơ đề xuất đầu tư dự án theo hướng hình thành khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ với đầy đủ hạ tầng tiện ích phục vụ công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Sơn Tịnh; từng bước đáp ứng nhu cầu nhà ở và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân trong các khu công nghiệp của tỉnh; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định hiện hành của Nhà nước.

 

Đề nghị Nhà đầu tư chủ động phối hợp với Sở Xây dựng để được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện; nếu quá 6 tháng (kể từ ngày ban hành Văn bản này) mà Nhà đầu tư chưa hoàn thành thủ tục theo quy định để Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh xem xét việc quyết định chủ trương đầu tư dự án thì Công văn này không còn hiệu lực thi hành.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1646/BKHCN-VP ngày 07/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc cử 01 huấn luyện viên, 01 vận động viên tham gia thi đấu Giải Vô địch Wushu trẻ châu Á tại Brunei từ ngày 16/8/2019 đến 24/8/2019 như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 697/TTr-SVHTTDL ngày 07/6/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích