English Thứ Tư, 22-05-2019, 00:34 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 95654896
Đang online: 85

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Đăng ngày: 25/10/2018; 580 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn thống nhất đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạm dừng việc xây dựng Quy chế về đầu tư, xây dựng và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh để sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND​ ngày 02/4/2015 của UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã: Thành lập tổ chức quản lý, khai thác, duy tu, bảo dưỡng công trình; xây dựng và trình phê duyệt phương án giá và giá tiêu thụ nước sạch; triển khai thực hiện thu tiền sử dụng nước và thực hiện chế độ trả công cho người làm công tác quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng công trình nước sạch nông thôn tập trung .v.v...và công tác quản lý khai thác, duy tu, bảo dưỡng theo đúng Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 02/4/2015 của UBND tỉnh, hoàn thành trước ngày 31/12/2018.

 

Tổ chức thực hiện và Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 02/4/2015 của UBND tỉnh cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào cuối Quý III/2019 để Sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trong quý IV/2019.

 

Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện của UBND các huyện, thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh tiếp tục xây dựng Quy chế để sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 02/4/2015 của UBND tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019 theo ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1314/BTTTT-KHTC ngày 26/4/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý dự thảo Đề án “Thí điểm thực hiện và cung ứng dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ công ích tại địa phương”, gửi góp ý về Bộ Thông tin và Truyền thông đúng thời gian quy định (trước ngày 25/5/2019); báo cáo UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện pháp luật khí tượng thủy văn đối với các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh theo nội dung Công văn số 453/TCKTTV-VP ngày 23/4/2019 của Tổng cục Khí tượng thủy văn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn đối với hồ chứa thủy lợi, thủy điện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất gia hạn thời gian để Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Nhật Minh tiếp tục nghiên cứu khảo sát, đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu nông nghiệp hữu cơ ứng dụng công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái tại xã Tịnh Long, TP.Quảng Ngãi theo Công văn số 5148/UBND-NNTN ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh đến ngày 31/8/2019. Quá thời gian nêu trên, Nhà đầu tư không gửi hồ sơ đề xuất đầu tư dự án thì văn bản cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập dự án hết hiệu lực thi hành.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích