English Thứ Tư, 21-08-2019, 05:25 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107296951
Đang online: 119

Nghiên cứu đánh giá tác động của hệ thống hồ chứa thủy điện lưu vực sông Trà Khúc

Đăng ngày: 26/02/2019; 2187 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt​ đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện Nghiên cứu, đánh giá tác động của hệ thống hồ chứa thủy điện lưu vực sông Trà Khúc, với tổng kinh phí thực hiện gần 5 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2019- 2020.

Việc nghiên cứu, đánh giá tác động của hệ thống hồ chứa thủy điện lưu vực sông Trà Khúc nhằm đề xuất chế độ vận hành hợp lý trên hệ thống; đồng thời, làm giảm được các tác động tiêu cực đối với lưu vực sông Trà Khúc, duy trì bền vững sự sống của dòng sông cũng như cảnh quan, môi trường sinh thái và cuộc sống của cộng đồng.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người tại Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 28/3/2019 về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh năm 2019, Công văn số 4333/UBND-KGVX ngày 02/8/2019 về việc tăng cường chông tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2391/BKHCN-TĐC ngày 08/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý dự thảo Đề án phát triển, nâng cao năng lực của hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ công lập.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2321/BKHCN-PTTTDN ngày 02/8/2019 về việc cập nhật thông tin các đối tượng trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vào hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2374/BKHCN-TĐC ngày 06/8/2019 về việc xin ý kiến về Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích