English Thứ Tư, 24-04-2019, 07:38 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 92670506
Đang online: 185

Nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải rắn

Đăng ngày: 31/01/2019; 2439 lần đọc

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về tình hình khiếu kiện phức tạp về an ninh trật tự tại các dự án rác thải trên toàn quốc, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn giao Sở ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố chủ động nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách, các điều kiện thuận lợi nhằm thu hút đầu tư vào lĩnh vực thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn theo hướng huy động các nguồn lực xã hội đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật và khả năng, điều kiện của tỉnh, với yêu cầu áp dụng công nghệ tiên tiến, phù hợp, đạt yêu cầu vệ sinh môi trường.

 

Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác theo dõi, nắm chắc diễn biến, tình hình an ninh, trật tự, các vấn đề phức tạp xảy r​a tại các đơn vị xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh, kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu cho chính quyền địa phương chỉ đạo, giải quyết, không để phát sinh điểm nóng về tình hình an ninh, trật tự.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện nội dung ý 1 tiết d điểm 3 Thông báo số 32/TB-VPCP ngày 24/01/2019 của Văn phòng Chính phủ.

 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện nội dung ý 2 tiết d điểm 3 Thông báo số 32/TB-VPCP ngày 24/01/2019 của Văn phòng Chính phủ; trong đó đặc biệt lưu ý đối với Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Đức Phổ và dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nghĩa Kỳ.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 16/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới”; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tại Văn bản số 1831/KN-UBTP14 ngày 29/3/2019 về các giải pháp hạn chế tai nạn giao thông, vi phạm pháp luật và tội phạm xâm phạm an toàn giao thông.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Thông tư số 05/2019/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, gửi góp ý về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đúng thời gian quy định.

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức thực hiện Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức thực hiện Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng giáo sư cơ sở.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện Công văn số 1045/BTTTT-THH ngày 08/4/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về góp ý dự thảo Đề án Chuyển đổi số quốc gia; trực tiếp gửi góp ý về Bộ đúng thời gian quy định.


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2018 đã được Bộ Tài chính công bố tại Quyết định số 611/QĐ-BTC ngày 05/4/2019 để triển khai thực hiện giám sát theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1741/BYT-KCB ngày 02/4/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường chỉ đạo công tác khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe.


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, xây dựng dự thảo báo cáo theo nội dung Công văn số 1814/UBVHGDTTN14 ngày 15/3/2019 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng về việc báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; ham mưu UBND tỉnh trước ngày 27/5/2019.

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích