English Thứ Hai, 19-08-2019, 11:16 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107127017
Đang online: 175

Nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải rắn

Đăng ngày: 31/01/2019; 2467 lần đọc

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về tình hình khiếu kiện phức tạp về an ninh trật tự tại các dự án rác thải trên toàn quốc, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn giao Sở ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố chủ động nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách, các điều kiện thuận lợi nhằm thu hút đầu tư vào lĩnh vực thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn theo hướng huy động các nguồn lực xã hội đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật và khả năng, điều kiện của tỉnh, với yêu cầu áp dụng công nghệ tiên tiến, phù hợp, đạt yêu cầu vệ sinh môi trường.

 

Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác theo dõi, nắm chắc diễn biến, tình hình an ninh, trật tự, các vấn đề phức tạp xảy r​a tại các đơn vị xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh, kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu cho chính quyền địa phương chỉ đạo, giải quyết, không để phát sinh điểm nóng về tình hình an ninh, trật tự.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện nội dung ý 1 tiết d điểm 3 Thông báo số 32/TB-VPCP ngày 24/01/2019 của Văn phòng Chính phủ.

 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện nội dung ý 2 tiết d điểm 3 Thông báo số 32/TB-VPCP ngày 24/01/2019 của Văn phòng Chính phủ; trong đó đặc biệt lưu ý đối với Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Đức Phổ và dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nghĩa Kỳ.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2321/BKHCN-PTTTDN ngày 02/8/2019 về việc cập nhật thông tin các đối tượng trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vào hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2374/BKHCN-TĐC ngày 06/8/2019 về việc xin ý kiến về Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người tại Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 28/3/2019 về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh năm 2019, Công văn số 4333/UBND-KGVX ngày 02/8/2019 về việc tăng cường chông tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2391/BKHCN-TĐC ngày 08/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý dự thảo Đề án phát triển, nâng cao năng lực của hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ công lập.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích