English Thứ Tư, 21-08-2019, 01:10 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107289163
Đang online: 119
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Nghiên cứu, khảo sát, đề xuất 02 dự án du lịch tại thành phố Quảng Ngãi

Đăng ngày: 10/07/2019; 385 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa cho phép​ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Home Land nghiên cứu, khảo sát, đề xuất 02 dự án đầu tư: Khu du lịch Đảo chìm Hòn Bàn Than và Khu Công viên Trung tâm kết hợp du lịch nghỉ dưỡng tại thành phố Quảng Ngãi.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Home Land làm việc với UBND thành phố Quảng Ngãi, Sở Xây dựng xác định chính xác vị trí, ranh giới của dự án để tránh chồng lấn với dự án khác đã có chủ trương. Lấy ý kiến đồng thuận của Nhân dân trong vùng dự án và đánh giá sơ bộ tác động môi trường của các dự án khi đi vào khai thác, hoạt động trước khi chính thức đề xuất dự án.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Quảng Ngãi và các sở, ngành chức năng liên quan hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Home Land trong quá trình nghiên cứu, khảo sát và đề xuất các dự án. Trường hợp đảm bảo và phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt thì hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục và tham mưu UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án theo quy định.  

 

                                                                 T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người tại Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 28/3/2019 về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh năm 2019, Công văn số 4333/UBND-KGVX ngày 02/8/2019 về việc tăng cường chông tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2391/BKHCN-TĐC ngày 08/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý dự thảo Đề án phát triển, nâng cao năng lực của hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ công lập.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2321/BKHCN-PTTTDN ngày 02/8/2019 về việc cập nhật thông tin các đối tượng trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vào hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2374/BKHCN-TĐC ngày 06/8/2019 về việc xin ý kiến về Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích