English Thứ Hai, 09-12-2019, 23:05 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114041851
Đang online: 194
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Nghiên cứu, đề xuất đầu tư dự án Khu đô thị kết hợp chợ Mỹ Á và Khu dịch vụ hậu cần cảng cá Mỹ Á

Đăng ngày: 06/04/2018; 680 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất về chủ trương việc Công ty Cổ phần Đầu tư Hà – Mỹ Á nghiên cứu, khảo sát, lập đề xuất đầu tư dự án Khu đô thị kết hợp chợ Mỹ Á và dự án Khu dịch vụ hậu cần cảng cá Mỹ Á; phương án đề xuất đầu tư phải đảm bảo việc phát triển dự án gắn với sắp xếp, bố trí lại dân cư vùng cửa biển, phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, chỉnh trang đô thị gắn với phát triển kết hợp dịch vụ hậu cần nghề cá vùng ven biển.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND huyện Đức Phổ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Công Thương các đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát quy hoạch, kiể​m tra thực tế hiện trường, đánh giá sơ bộ tác động môi trường xã hội, môi trường tự nhiên của dự án khi đi vào khai thác, sử dụng; trên cơ sở đó, tham mưu UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến chính thức về địa điểm, quy mô, ranh giới, diện tích…của 02 dự án nêu trên trước ngày 20/4/2018

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu xử lý tình trạng lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế theo nội dung đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Công văn số 1770/BHXH-GĐBHYT ngày 29/11/2019. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Đức Phổ và UBND xã Phổ Ninh tổ chức kiểm tra thực tế, xác định mức độ ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật trong Kho lưu chứa nông sản (cũ) của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phổ Ninh; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 1256-KL/TU ngày 03/12/2019 để tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả và đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, khẩn trương báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2019 trên địa bàn tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích