English Thứ Sáu, 21-06-2019, 03:05 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99477806
Đang online: 176
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Nghiên cứu, đề xuất đầu tư dự án Khu đô thị kết hợp chợ Mỹ Á và Khu dịch vụ hậu cần cảng cá Mỹ Á

Đăng ngày: 06/04/2018; 631 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất về chủ trương việc Công ty Cổ phần Đầu tư Hà – Mỹ Á nghiên cứu, khảo sát, lập đề xuất đầu tư dự án Khu đô thị kết hợp chợ Mỹ Á và dự án Khu dịch vụ hậu cần cảng cá Mỹ Á; phương án đề xuất đầu tư phải đảm bảo việc phát triển dự án gắn với sắp xếp, bố trí lại dân cư vùng cửa biển, phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, chỉnh trang đô thị gắn với phát triển kết hợp dịch vụ hậu cần nghề cá vùng ven biển.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND huyện Đức Phổ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Công Thương các đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát quy hoạch, kiể​m tra thực tế hiện trường, đánh giá sơ bộ tác động môi trường xã hội, môi trường tự nhiên của dự án khi đi vào khai thác, sử dụng; trên cơ sở đó, tham mưu UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến chính thức về địa điểm, quy mô, ranh giới, diện tích…của 02 dự án nêu trên trước ngày 20/4/2018

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 4112/BNN-TCTL ngày 12/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý nước sạch nông thôn; báo cáo Bộ, UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15/12/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1382/TTr-SNNPTNT ngày 31/5/2019 về việc khắc phục sạt lở Đê Bắc thuộc Cảng neo trú tàu thuyền Mỹ Á; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/6/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích