English Thứ Ba, 19-11-2019, 12:02 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 112670942
Đang online: 237

Nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác thu ngân sách nhà nước trong thời gian đến

Đăng ngày: 05/07/2019; 782 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố khẩn trương, nghiêm túc và tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước, quản lý chi ngân sách địa phương theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 29/01/2019 và các quy định, hướng dẫn có liên quan của Trung ương và của tỉnh trong thời gian qua. 

Trong đó, lưu ý khẩn trương rà soát, đánh giá các khoản thu đạt thấp trong 6 tháng đầu năm, để kịp thời đôn đốc thu ngân sách nhà nước trong 6 tháng cuối năm 2019; theo dõi, hướng dẫn các đối tượng thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với khoản thuế vãng lai trong hoạt động xây dựng cơ bản, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản nộp vào NSNN, trong đó cần tập trung vào những công trình lớn đã triển khai như: Dự án thép Hòa Phát - Dung Quất, dự án Cầu Cửa Đại, dự án Trường Giáo dục Quốc tế Quảng Ngãi,...

 

Tập trung chống thất thu thuế trong hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản, kinh doanh vận tải, kinh doanh bất động sản, kinh doanh xăng dầu, kinh doanh thương mại điện tử, thuế vãng lai trong hoạt động xây dựng cơ bản.

 

Khẩn trương rà soát, đánh giá tiến độ thu tiền sử dụng đất đối với các dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh, đôn đốc thu theo thẩm quyền và kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất đối với các dự án do Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC), Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư và các dự án bất động sản do doanh nghiệp đầu tư. Đối với các dự án bất động sản do QISC làm chủ đầu tư, yêu cầu Sở Tài chính chủ trì tham mưu UBND tỉnh tạm ứng vốn để gấp rút hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo kịp thời bán sản phẩm vào quý IV năm 2019, nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách và hoàn trả vốn tạm ứng cho ngân sách theo quy định (cụ thể tại Thông báo số 153/TB-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh). Đối với dự án Kè chống sạt lở kết hợp đường cứu hộ, cứu nạn di dân tái định cư, neo đậu tàu thuyền - đập Cà Ninh hạ lưu sông Trà Bồng, yêu cầu Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi thực hiện theo Thông báo số 154/TB-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh.

 

Nghiêm túc thực hiện công tác phối hợp để hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư (hành lang pháp lý và cơ chế chính sách); chủ động, tích cực hỗ trợ nhà đầu tư trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, thẩm định giá đất và các nghĩa vụ tài chính khác,… đồng hành cùng doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và sớm đi vào hoạt động để tạo nguồn thu vào ngân sách năm 2019.

 

Giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan phân tích, đánh giá và phân loại từng khoản nợ thuế để đề xuất những giải pháp quyết liệt trong công tác thu nợ thuế, nhất là khoản nợ thuế của nhà thầu Technip; đồng thời, theo dõi, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, giải pháp nhằm hạn chế tối đa việc phát sinh nợ thuế năm 2019.

 

                                                             T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Bình Sơn xem xét giải quyết nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất tại Văn bản số 1931/HPDQ ngày 02/11/2019,  đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIa, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 20/11/2019 để trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc UBND huyện Sơn Tịnh sử dụng ngân sách huyện để hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị ngập úng không gieo sạ được do ảnh hưởng của việc đầu tư xây dựng các dự án tại Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, lấy ý kiến của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan đối với việc thực hiện các nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước dưới đất phục vụ xây dựng giếng khoan bổ sung nhân tạo nước dưới đất trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi” để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, thống nhất theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích