English Thứ Hai, 09-12-2019, 23:28 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114042608
Đang online: 199

Nghiêm túc phối hợp thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm hành chính công

Đăng ngày: 10/04/2018; 436 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các cơ quan có liên quan đến hoạt động tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công phải tích cực, chủ động thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi với các cơ quan và tổ chức, cá nhân trong hoạt động giải quyết thủ tục hành chính.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo 5 Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Y tế đặc biệt chú trọng đến khâu phối hợp xử lý hồ sơ​ do Trung tâm hành chính công tiếp nhận chuyển đến để đảm bảo trả kết quả giải quyết đúng thời hạn cho tổ chức, công dân.

 

Cụ thể, các cơ quan trên phải thường xuyên thực hiện kiểm tra, cập nhật tiến độ giải quyết từng hồ sơ ít nhất 01 lần vào cuối buổi sáng và 01 lần vào cuối buổi chiều của ngày làm việc trên phần mềm quản lý, để kịp thời theo dõi, chỉ đạo giải quyết thủ tục hành chính, tránh để xảy ra việc gián đoạn trong luân chuyển, xử lý hồ sơ tại cơ quan.

 

Cử công chức, viên chức thường trực hàng ngày tại cơ quan để làm đầu mối phối hợp với nhân viên Bưu điện Quảng Ngãi nhận hồ sơ từ Trung tâm hành chính công chuyển đến và bàn giao kết quả giải quyết của cơ quan cho Trung tâm hành chính công để trả cho tổ chức, công dân.

 

Khi nhận được hồ sơ thủ tục hành chính từ Trung tâm hành chính công chuyển đến phải xử lý chuyển ngay cho bộ phận chuyên môn để tham mưu giải quyết, không phải đăng ký vào sổ văn thư tại cơ quan, đơn vị để rút ngắn tối đa thời gian xử lý hồ sơ.

 

Về thu phí, lệ phí giải quyết đối với thủ tục hành chính đưa vào thực hiện tại Trung tâm hành chính công, trước mắt giao cho Trung tâm hành chính công làm việc cụ thể với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Y tế để tổ chức thu và quản lý số tiền phí, lệ phí trong thời gian chờ hoàn thành việc phối hợp với đơn vị thực hiện thu hộ phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công.

 

Giao Văn phòng UBND tỉnh (thông qua Trung tâm hành chính công) theo dõi, đánh giá trách nhiệm phối hợp của các cơ quan liên quan; thống kê cụ thể tiến độ, tình hình, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính từng cơ quan báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tại các cuộc họp giao ban hàng tháng để theo dõi, chỉ đạo, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu nếu không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.

 

P.V

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu xử lý tình trạng lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế theo nội dung đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Công văn số 1770/BHXH-GĐBHYT ngày 29/11/2019. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Đức Phổ và UBND xã Phổ Ninh tổ chức kiểm tra thực tế, xác định mức độ ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật trong Kho lưu chứa nông sản (cũ) của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phổ Ninh; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 1256-KL/TU ngày 03/12/2019 để tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả và đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, khẩn trương báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2019 trên địa bàn tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích