English Chủ Nhật, 18-08-2019, 18:55 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107054116
Đang online: 133

Nghiêm túc phối hợp thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm hành chính công

Đăng ngày: 10/04/2018; 399 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các cơ quan có liên quan đến hoạt động tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công phải tích cực, chủ động thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi với các cơ quan và tổ chức, cá nhân trong hoạt động giải quyết thủ tục hành chính.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo 5 Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Y tế đặc biệt chú trọng đến khâu phối hợp xử lý hồ sơ​ do Trung tâm hành chính công tiếp nhận chuyển đến để đảm bảo trả kết quả giải quyết đúng thời hạn cho tổ chức, công dân.

 

Cụ thể, các cơ quan trên phải thường xuyên thực hiện kiểm tra, cập nhật tiến độ giải quyết từng hồ sơ ít nhất 01 lần vào cuối buổi sáng và 01 lần vào cuối buổi chiều của ngày làm việc trên phần mềm quản lý, để kịp thời theo dõi, chỉ đạo giải quyết thủ tục hành chính, tránh để xảy ra việc gián đoạn trong luân chuyển, xử lý hồ sơ tại cơ quan.

 

Cử công chức, viên chức thường trực hàng ngày tại cơ quan để làm đầu mối phối hợp với nhân viên Bưu điện Quảng Ngãi nhận hồ sơ từ Trung tâm hành chính công chuyển đến và bàn giao kết quả giải quyết của cơ quan cho Trung tâm hành chính công để trả cho tổ chức, công dân.

 

Khi nhận được hồ sơ thủ tục hành chính từ Trung tâm hành chính công chuyển đến phải xử lý chuyển ngay cho bộ phận chuyên môn để tham mưu giải quyết, không phải đăng ký vào sổ văn thư tại cơ quan, đơn vị để rút ngắn tối đa thời gian xử lý hồ sơ.

 

Về thu phí, lệ phí giải quyết đối với thủ tục hành chính đưa vào thực hiện tại Trung tâm hành chính công, trước mắt giao cho Trung tâm hành chính công làm việc cụ thể với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Y tế để tổ chức thu và quản lý số tiền phí, lệ phí trong thời gian chờ hoàn thành việc phối hợp với đơn vị thực hiện thu hộ phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công.

 

Giao Văn phòng UBND tỉnh (thông qua Trung tâm hành chính công) theo dõi, đánh giá trách nhiệm phối hợp của các cơ quan liên quan; thống kê cụ thể tiến độ, tình hình, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính từng cơ quan báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tại các cuộc họp giao ban hàng tháng để theo dõi, chỉ đạo, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu nếu không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.

 

P.V

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 8724/BTC-QLKT ngày 31/7/2019 của Bộ Tài chính về việc cung cấp thông tin tài chính của chủ đầu tư cho Kho bạc Nhà nước; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện lập và tổng hợp báo cáo tài chính đối với năm tài chính 2018, 2019 theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo thực hiện nội dung đề nghị của Thanh tra Bộ Công an tại Thông báo số 1673/TB-X05 ngày 31/7/2019 về công tác phòng cháy và chữa cháy.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 7137/BGTVT-ATGT ngày 01/8/2019 về việc tăng cường công tác phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cử vận động viên Trương Thanh tham gia thi đấu Giải Vô địch thế giới Pencak Silat tại Thái Lan, từ ngày 29/9/2019 đến 05/10/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích