English Thứ Hai, 24-02-2020, 21:32 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 119538990
Đang online: 257
Tin tức Bạn đọc viết Xem chi tiết tin tức

Nghĩa Hành vững tin bước vào năm 2020

Đăng ngày: 22/01/2020; 1100 lần đọc
Một góc Nghĩa Hành ngày mới

Một mùa xuân nữa lại về trên quê hương Nghĩa Hành, hòa trong không khí mừng Đảng – mừng Xuân mới, toàn Đảng bộ, quân, dân, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Nghĩa Hành càng tự hào hơn với những thành tựu đạt được trong năm 2019, tạo tiền đề, động lực để huyện Nghĩa Hành vững bước vào năm 2020 với những thành công mới, thắng lợi mới.

Nhìn lại năm 2019, tổng giá trị sản xuất của huyện Nghĩa Hành đạt gần 4.200 tỷ đồng. Trong đó: nông – lâm nghiệp - thủy sản đạt trên 980 tỷ đồng, tăng gần 2%; công nghiệp - xây dựng đạt gần 1.200 tỷ đồng, tăng gần 16%;  thương mại - dịch vụ đạt trên 2.000 tỷ đồng, tăng trên 21%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 40 triệu đồng/người/năm, tăng trên 14% so với cùng kỳ năm trước. Tổ chức thành công Lễ công bố và đón nhận huyện Nghĩa hành đạt chuẩn NTM năm 2018 và vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng III do Chủ tịch Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  trao tặng về những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020.

 

bvd2-22012020.jpg
Lễ đón nhận huyện Nông thôn mới

 

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2019 đạt trên 724 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách trên địa bàn trên 136 tỷ đồng, đạt  trên 336 % so với chỉ tiêu tỉnh giao, tăng trên  77% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi ngân sách nhà nước trên 589 tỷ đồng, tăng trên 16 % so với cùng kỳ. 100% trường học đạt chuẩn quốc gia.

Công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Chất lượng giáo dục và đào tạo, y tế, tạo việc làm chuyển biến tích cực. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Năm 2020, huyện Nghĩa Hành tập trung thực hiện đạt các chỉ tiêu: Tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) tăng: 14,95%. Trong đó: Nông – Lâm nghiệp, Thủy sản tăng trên 3%,  Công nghiệp – Xây dựng tăng gần 17%. Thương mại - Dịch vụ tăng gần 20%. Diện tích trồng cây ăn quả trên địa bàn huyện 115 ha. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng 5% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Tổng chi ngân sách địa phương trên 365 tỷ đồng.  Giữ vững 11/11 xã đạt tiêu chí xã Nông thôn mới, 09/09 tiêu chí huyện Nông thôn mới. Toàn huyện có 11 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Xây dựng 01 xã nông thôn mới nâng cao. Tiếp tục phát triển kết cấu hạ tầng và nâng cao chất lượng đô thị loại V. 10 xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) giảm còn 4,97% . Tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. 12 xã, thị trấn vững mạnh về Quốc phòng - An ninh,...

 

bvd3-22012020.jpg
Phát triển diện tích cây ăn quả hướng đi chủ lực trong phát triển kinh tế của huyện

 

Tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự điều hành của chính quyền, huyện Nghĩa Hành sẽ đạt nhiều thành tựu hơn nữa về kinh tế - xã hội, giữ vững QP - AN, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện, xây dựng quê hương ngày càng hiện đại, giàu mạnh, văn minh, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

                                 Bích Loan


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và đơn vị liên quan nghiên cứu, thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 608/VPCP-KSTT ngày 22/01/2020 về việc thực hiện giải pháp cải thiện chỉ số Tiếp cận điện năng; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tham gia góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ; báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh theo quy định.​ 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28/8/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quyết định 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh trước ngày 24/02/2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, hướng dẫn Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch và đề xuất hồ sơ dự án mở rộng Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích