English Thứ Tư, 11-12-2019, 13:11 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114164139
Đang online: 260

Nghĩa Hành triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2019 – 2020

Đăng ngày: 22/11/2019; 264 lần đọc

Chiều 21-11, huyện Nghĩa Hành tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2019 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020. Ông Đàm Bàng- Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Năm 2019, tổng sản lượng lương thực có hạt trên 51 ngàn tấn, đạt 100, 21%  kế hoạch năm. Trong đó, sản lượng thóc đạt trên 40 ngàn tấn và sản lượng ngô đạt tr​ên 11 ngàn tấn.

 

Tổng diện tích lúa gieo sạ cả năm gần 6.200ha, đạt 100% kế hoạch, năng suất bình quân ước đạt 64,89tạ/ha, đạt 100% kế hoạch. Cây ngô, diện tích trên 1.700 ha , năng suất 65,6 tạ/ha. Rau đậu các loại , diện tích gần 1.200 ha, sản lượng trên 1.700 tấn. Chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả chuyển sang trồng lạc, đậu, ngô 32,5 ha ở Hành Tín Đông, Hành Tín Tây, Hành Dũng và Hành Trung.

 

Về thực hiện cánh đồng mẫu, trong năm 2019, chủ yếu là mô hình trồng lúa thương phẩm chất lượng cao và lúa giống với diện tích trên 330 ha, năng suất từ 68-72 tạ./ha. Phát triển vùng cây ăn quả tập trung, với diện tích trên 116 ha, trong đó dự án đầu tư phát triển vùng chuyên canh cây ăn quả thuộc nguồn kinh phí của tỉnh 79 ha, chương trình khuyến nông huyện 37,1ha, gồm các lại cây có giá trị kinh tế cao như sầu riêng, chôm chôm, măng cụt, mít thái, dừa dứa, dừa xiêm, nâng diện tích cây ăn quả toàn huyện lên gần 344 ha.

 

Năm 2019 huyện Nghĩa Hành chỉ đạo các xã thực hiện công tác dồn điền đổi thửa 30 ha.

 

Phát triển đàn bò trên 24 ngàn con, trong đó bò lai chiếm trên 96%, đàn trâu trên 3000 con, đàn gia cầm gần 50 ngàn con, đàn heo 54 ngàn con, giảm hơn so với năm trước vì dịch tả heo Châu Phi...

 

Vụ Đông Xuân 2019-2020, huyện Nghĩa Hành có kế hoạch gieo sạ trên 3.000 ha lúa, cơ cấu các giống chủ lực TBR225, DT45, MT10, VTNA2, Hà phát 3, Thiên ưu 8, giống bổ sung gồm ĐH815-6, PC6, Đài thơm 8, OM6976... Cùng với đó, huyện gieo trồng các loại cây ngô, mì, mía, rau đậu các loại với diện tích gần 3.200 ha.

 

Lịch gieo sạ bắt đầu từ ngày 15/12-30/12/2019; những chân ruộng trũng gieo mạ để cấy, chấm dứt gieo cấy trước ngày 05/01/2020.

 

Đối với sản xuất cây màu và cây công nghiệp ngắn ngày: trên cơ sở điều kiện đất đai, nước tưới của mỗi địa phương, định hướng tiêu thụ theo nhu cầu thị trường, chọn giống phù hợp và hướng dẫn quy trình thâm canh để tăng năng suất, sản phẩm đạt chất lượng cao, dễ tiêu thụ với giá bán cao.

 

Để chuẩn bị tốt cho sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2019-2020, UBND huyện Nghĩa Hành chỉ đạo các địa phương sản xuất trên địa bàn huyện phải đảm bảo khung lịch thời vụ, diện tích và cơ cấu giống, cây trồng, vật nuôi; tập trung chỉ đạo trong công tác dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh hại cho cây trồng, vật nuôi đảm bảo kịp thời hiệu quả… nhằm thực hiện thắng lợi vụ Đông Xuân 2019-2020.

 

Ngọc Diệu


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 3765/BKHCN-HVKHCN ngày 22/11/2019 của của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo năm 2019 về tình hình và kết quả thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 876/BKHCN-VP ngày 03/12/2019 về việc thực hiện báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu xử lý tình trạng lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế theo nội dung đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Công văn số 1770/BHXH-GĐBHYT ngày 29/11/2019. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Đức Phổ và UBND xã Phổ Ninh tổ chức kiểm tra thực tế, xác định mức độ ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật trong Kho lưu chứa nông sản (cũ) của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phổ Ninh; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích