English Thứ Sáu, 24-11-2017, 19:55 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 66038307
Đang online: 133

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Bạn đọc viết Xem chi tiết tin tức

Nghĩa Hành chú trọng phát triển giáo dục

Đăng ngày: 08/09/2017; 1331 lần đọc
Ông Phan Bình- Bí thư huyện ủy Nghĩa Hành phát biểu tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo
Mới đây, tại buổi làm việc giữa Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi và lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Nghĩa Hành về công tác phát triển giáo dục trên địa bàn huyện, ông Lữ Đình Phô- Phó Bí thư Huyện ủy cho biết trong những năm qua, công tác giáo dục và đào tạo của huyện đã có bước phát triển tích cực, từng bước đáp ứng nhu cầu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.
Theo đó, đến nay, huyện đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập giáo dục THCS; phổ cập mầm non 5 tuổi 12/12 xã, thị trấn đạt 100%; tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học đạt chỉ tiêu đề ra; quy mô mạng lưới trường, lớp các bậc học từng bước hoàn thiện, tạo điều kiện học tập cho học sinh; cơ sở vật chất được tăng cường, công tác quản lý giáo dục có bước chuyển biến tích cực, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục ngày càng hoàn thiện cả về số lượng và chất lượng, chuẩn hóa về trình độ đào tạo, đồng bộ về cơ cấu; chất lượng giáo dục ngày càng nâng lên, tỷ lệ và số lượng học sinh tham gia dự thi, trúng tuyển vào các trường địa học, cao đẳng ngày càng tăng. Huyện cũng đã quan tâm đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, tăng cường hoạt động khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập,…

 

Theo ông Lữ Đình Phô, trong thời gian qua, huyện cũng đã chỉ đạo các trường học chủ động tích cực thực hiện tốt các hương dẫn của ngành về đổi mới nội dung, phương pháp dạy học. Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kỹ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Đồng thời, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học, khuyến khích học sinh tự học, đảm bảo cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú trọng tổ chức dạy học phân hóa phù hợp các đối tượng học sinh khác nhau theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông,…

 

Tại buổi làm việc, ông Phan Bình- Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành cũng cho biết, thời gian qua Huyện rất quan tâm đến nguồn nhân lực giáo dục, đã điều động, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Phòng Giáo dục và làm quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó các trường từ bậc mầm non đến THCS trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, theo Bí thư Huyện ủy, việc thực hiện quy định về chế độ tuyển dụng “nghỉ 2, tuyển 1” sẽ rất khó khăn cho ngành giáo dục, bởi việc thiếu giáo viên sẽ ảnh hưởng rất lớn đếm chất lượng giáo dục. Hiện 100% trường mầm non, tiểu học, THCS học trên địa bàn huyện đạt chuẩn quốc gia, nếu chưa xét đến vấn đề rớt chuẩn do cơ sở vật chất trường, lớp xuống cấp, thì việc thiếu giáo viên cũng là một trong những nguy cơ lớn gây khó khăn cho việc giữ chuẩn, nâng chuẩn của các trường. Hiện nay, riêng bậc mầm non, toàn huyện thiếu 62 giáo viên và gần 30 giáo viên cấp dưỡng, ảnh hưởng lớn đến chế độ bán trú cho trẻ. Huyện đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm tham mưu UBND tỉnh có các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn về tình trạng thiếu giáo viên và nhân viên cấp dưỡng ở bậc học mầm non, cũng như chế độ chính sách cho nhân viên cấp dưỡng,…

 bdv8920171.jpg
Một giờ học của cô và cháu trường mầm non xã Hành Dũng

Về phía huyện, trong thời gian đến sẽ tiếp tục bố trí kinh phí đầu tư cho giáo dục hàng năm, tăng cường xã hội hóa giáo dục, nâng cao hiệu quả, đa dạng hóa các nguồn lực tài chính cho phát triển giáo dục. Đồng thời, tập trung đầu tư xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo; quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giáo dục các trường để tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý có chất lượng; thực hiện nghiêm quy trình tuyển chọn, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển giáo viên… đảm bảo phù hợp với năng lực, sở trường của từng cán bộ, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành. Đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, học tập; chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống, kỹ năng cho học sinh; ứng dụng mạnh công nghệ thông tin trong dạy và học, khuyến khích tinh thần tự học, sáng tạo trong học sinh,… góp phần đưa nền giáo dục của huyện nhà tiếp tục phát triển trong những năm đến.

 

 

Lam Uyên

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh và các đơn vị có liên quan khẩn trương nghiên cứu nội d​ung đề nghị của Sở NN&PTNT tại văn bản số 3459/SNNPTNT ngày 16/11/2017 về việc đề xuất định mức kỹ thuật thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trong năm 2017, tham mưu UBND tỉnh xem xét trước ngày 28/11/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao quán triệt, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận số 455-KL/TU ngày 19/10/2017 của Tỉnh ủy về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, trình UBND tỉnh chỉ đạo các biện pháp quản lý, bình ổn thị​ trường giá cả cuối năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, trình UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư 105/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2017-2020. Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2017

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các​ Sở ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện đánh giá kết quả và đăng ký nhu cầu bản quyền phần mềm Microsoft Office; tổng hợp báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng thời gian yêu cầu và biểu mẫu kèm theo Công văn số 4081/BTTTT-THH ngày 09/11/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và địa phương liên quan tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em từ 3- 5 tuổi trên địa bàn tỉnh như chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 15206/BTC-NSNN ngày 09/11/2017.

 

 

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh