English Thứ Năm, 16-08-2018, 10:58 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 77078831
Đang online: 185
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Ngày 05/9 chính thức khai giảng năm học 2018- 2019

Đăng ngày: 10/08/2018; 219 lần đọc
Bậc mầm non và tiểu học sẽ tựu trường vào ngày 20.8.2018

Tin từ Sở Giáo dục và Đạo tạo vừa cho biết, theo kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đã được UBND tỉnh ban hành, trong năm học này, tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh sẽ đồng loạt khai giảng vào ngày 05/9/2018.

Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết của địa phương thường xuyên xảy ra thiên tai, bão lũ, nên để đảm bảo chương trình giảng dạy, cấp mầm non và tiểu học sẽ tựu trường vào ngày 20/8/2018 và bắt đầu giảng dạy từ ngày 05/9. Cấp THCS và THPT tựu trường vào ngày 15/8 và bắt đầu giảng dạy từ ngày 20/8. Giáo dục thường xuyên (THCS, THPT) tựu trường ngày 27/8 và bắt đầu giảng dạy từ ngày 05/9.

 

Thời gian kết thúc năm học 2018-2019 trước ngày 31/5/2019.

 

                                                                                                            Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính nghiên cứu, tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định một số nội dung về quản lý tài chính đầu tư đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, chi tiết theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 9531/BCT-ĐT ngày 09/8/2018, trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì rà soát, đôn đốc các cơ quan, địa phương có liên quan nghiêm túc thực hiện đầy đủ các kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính tại Kết luận thanh tra số 1532/BTC-TTr ngày 30/01/2015 về công tác quản lý ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, nghiên cứu, đề xuất các dự án và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 2019-2020 thực hiện Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/8/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng Nhà nước – chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi tích cực triển khai thực hiện các nội dung đẩy mạnh phát triển hệ thống tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6326/UBND-KT ngày 13/10/2017; đồng thời, thường xuyên rà soát, nắm thông tin về hoạt động tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh để kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích