English Thứ Ba, 11-12-2018, 16:43 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 83739345
Đang online: 166
Tin tức Bạn đọc viết Xem chi tiết tin tức

Ngành giáo dục – đào tạo tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Đăng ngày: 09/02/2018; 2201 lần đọc
Năm học 2017-2018 diễn ra trong điều kiện tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục tăng trưởng ổn định và đạt được một số kết quả. Trong bối cảnh đó, ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh đã nhận được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của UBND tỉnh, sự phối hợp có hiệu quả của các sở, ngành, địa phương, sự ủng hộ, chia sẻ của nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là sự tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục các cấp trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ.
Việc tổ chức các hoạt động giáo dục của các ngành học được quan tâm thực hiện. Tại các cơ sở giáo dục mầm non trong tỉnh đã thực hiện việc đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ (có 117/215 trường được công nhận trường đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn thương tích; có 145/211 trường mầm non đều có nhân viên y tế, những trường còn lại đã phối hợp với trạm y tế xã nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ về thể chất và tinh thần, không để xảy ra dịch bệnh truyền nhiễm và ngộ độc thực phẩm…); triển khai thực hiện Chương trình giáo dục mầm non sửa đổi theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 xây dựng môi trường giáo dục, tạo cơ hội cho trẻ được vui chơi, trải nghiệm; cam kết đảm bảo các chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ…theo đúng quy định, không để xảy ra tình trạng xâm hại thân thể, sức khỏe, tinh thần đối với trẻ.

 

Đối với giáo dục phổ thông, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nhà đã tiếp tục chỉ đạo tăng cường dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số tại các trường tiểu học địa bàn miền núi; đổi mới đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 22. Đa dạng học các hình thức học tập, trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; xây dựng các chủ đề tích hợp, vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn; sinh hoạt chuyên môn trên diễn đàn mạng thông qua “Trường học kết nối”; đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo hướng phát triển năng lực của học sinh nhằm tạo sự đổi mới đồng bộ về phương pháp dạy học, phù hợp với kết quả thi tuyển sinh, thi chọn học sinh giỏi… Hiện nay, toàn tỉnh đã thành lập được 17 trường (theo kế hoạch là 28 trường) phổ thông dân tộc bán trú, đạt tỷ lệ 60,7%; hầu hết các huyện đều chưa thực hiện đúng Kế hoạch thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú theo Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Nhìn chung, những trường phổ thông dân tộc bán trú được thành lập bước đầu hoạt động có hiệu quả như: bố trí đủ chỗ ăn, ở, sinh hoạt, học tập cho học sinh, góp phần hạn chế bỏ học và đi học giã gạo của học sinh ở các huyện miền núi của tỉnh.

 

Trong giáo dục Chuyên nghiệp – Thường xuyên, công tác xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời từng bước được củng cố, nâng cao hiệu quả và chất lượng, việc tuyên truyền về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập được duy trì; các Trung tâm học tập cộng đồng tiếp tục phối hợp mở các lớp chuyên đề: chăn nuôi, trồng trọt, thú y…góp phần áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân. Việc quản lý các trường cao đẳng ngoài công lập; kiểm tra việc liên kết đào tạo, tin học, ngoại ngữ, xác nhận các điều kiện mở ngành đào tạo, thực hiện 3 công khai và chỉ tiêu tuyển sinh tại các trường trung cấp chuyên nghiệp được thực hiện thường xuyên.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong học kỳ I năm học 2017-2018, ngành giáo dục và đào tạo trong tỉnh còn tồn tại một số hạn chế như: nguồn lực đầu tư cho giáo dục chưa đáp ứng với sự phát triển của địa phương theo nhu cầu thực tế của ngành; một số đề án, kế hoạch thực hiện chậm tiến độ; phòng học cho giáo dục mầm non còn thiếu; toàn tỉnh tính đến ngày 31/12/2017 có 602 học sinh bỏ học (tiểu học: 11 học sinh, tỷ lệ 0,02%; THCS: 376 học sinh, tỷ lệ 0,27%; THPT: 388 học sinh, tỷ lệ 1,06%. Nguyên nhân chính các em bỏ học: do học yếu nên chán nản và tình trạng tảo hôn của học sinh ở miền núi vẫn còn xảy ra); bên cạnh đó, công tác quản lý của một số cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục còn hạn chế, chưa sâu sát, chưa thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh sai sót, khuyết điểm nên ảnh hưởng đến công tác đổi mới giáo dục; tình trạng lạm thu vào mỗi đầu năm học, dạy thêm, học them trái quy định vẫn còn diễn ra, gây bức xúc trong một bộ phận nhân dân. Ngoài ra, sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều văn bản phối hợp, chỉ đạo, tuy nhiên, việc tham mưu rà soát, đánh giá lại các trường đạt chuẩn quốc gia sau 5 năm tại một số huyện, thành phố chưa thực hiện kịp thời, cử tri trong tỉnh đã nhiều lần gửi kiến nghị đến Thường trực HĐND tỉnh. Cơn lũ do Bão số 12 gây ra, ngành giáo dục trong tỉnh đã chịu thiệt hại nặng về cơ sở vật chất và con người (có 01 giáo viên Trường Tiểu học Trà Giang, huyện Tây Trà bị chết; cơ sở vật chất, thiết bị, tài sản của các đơn vị, cơ sở giáo dục trong ngành bị thiệt hại nặng với tổng kinh phí thiệt hại ước tính hơn 9 tỷ đồng); một số huyện học sinh phải nghỉ học kéo dài 01 tuần (Mộ Đức, Tư Nghĩa, Tây Trà…). Một số văn bản về hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, mua sắm thiết bị còn chậm so với hiệu lực thi hành của Nghị định; một số quy định chưa được ban hành hoặc đã có nhưng không phù hợp với thực tế, chưa đồng bộ.

 

Nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nghị quốc tế”, trong thời gian tới, nhất là học kỳ II năm học 2017-2018, Ngành Giáo dục và Đào tạo trong tỉnh cần tiếp tục tham mưu UBND tỉnh, cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung về thực hiện các cơ chế, chính sách giáo dục và đào tạo phù hợp với thực tiễn; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và các chính sách liên quan đến giáo dục và đào tạo; rà soát, đánh giá cán bộ, thực hiện công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo chuẩn chức danh theo quy định, đặc biệt gắn trách nhiệm với người đứng đầu cơ quan quản lý giáo dục, từng bước đánh giá lại đội ngũ giáo viên ở tất cả các bậc học theo tiêu chí đánh giá về chuẩn nghề nghiệp; đồng thời, tranh thủ các nguồn vốn hợp pháp, đầu tư trọng điểm, có hiệu quả; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực để phát triển giáo dục, khắc phục tình trạng cơ sở vật chất trường lớp xuống cấp; rà soát, quy hoạch, sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; ngoài ra, cần tăng cường thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, kiểm tra trường đạt chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng giáo dục; đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh./.

                                                                       

Đào Linh​

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; dự thảo Tờ trình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X; dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn 2045, có ý kiến góp ý, tham mưu, trình UBND tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương nghiên cứu nội dung Đề án hoàn thiện chính sách về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện, có văn bản góp ý gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 20/12/2018, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các Công văn của Bộ Thông tin và Truyền thông: số 4080/BTTTT-VP ngày 30/11/2018 về góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; số 4081/BTTTT-KHTC ngày 30/11/2018 về góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dung NSNN trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện các nội dung đề nghị của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Công văn số 525/UBATGTQG ngày 13/11/2018 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc báo cáo các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại địa phương từ năm 2016 đến nay, đảm bảo đúng thời gian yêu cầu.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích