English Thứ Năm, 22-03-2018, 11:31 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 69903966
Đang online: 176

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Nạo vét luồng tuyến kết hợp khai thác, sử dụng lượng cát nhiễm mặn tại cảng Hào Hưng và cảng Hòa Phát Dung Quất

Đăng ngày: 07/12/2017; 245 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vưa có văn bản chỉ đạo đối với việc nạo vét luồng tuyến kết hợp khai thác, sử dụng lượng cát nhiễm mặn để phục vụ san lấp mặt bằng tại cảng Hào Hưng và cảng Hòa Phát Dung Quất.

Đối với hoạt động nạo vét luồng tuyến kết hợp khai thác, sử dụng lượng cát nhiễm mặn để phục vụ san lấp mặt bằng tại cảng Hào Hưng và cảng Hòa Phát Dung Quất, yêu c​ầu Công ty TNHH MTV Hào Hưng Quảng Ngãi thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về bảo vệ môi trường, trong đó phải thực hiện các biện pháp kỹ thuật và quản lý tổ chức thi công phù hợp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong quá trình thi công nạo vét 3.296.061 m3 cát nhiễm mặn, bảo đảm không ảnh hưởng đến các đối tượng, công trình và dự án khác xung quanh khu vực khai thác, nạo vét theo đúng yêu cầu, quy định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tại điểm 2.1, khoản 2, Điều 1 Quyết định số 2836/QĐ-BTNMT ngày 13/11/2017.

 

Yêu cầu Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất khẩn trương tổ chức nghiên cứu, đánh giá tác động môi trường của hoạt động nạo vét luồng tuyến tại cảng Hòa Phát Dung Quất trong thời gian đến, bảo đảm không ảnh hưởng đến các đối tượng, công trình và dự án khác xung quanh khu vực khai thác, nạo vét, đặc biệt là Đê chắn sóng Dung Quất – công trình trọng điểm về an ninh quốc gia, trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt trước khi tổ chức thực hiện (Trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất đã được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 2031/QĐ-BTNMT ngày 22/8/2017 chưa có nội dung đánh giá phần nạo vét luồng tàu, vũng quay tàu tại cảng Hòa Phát Dung Quất).

 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi theo chức năng, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện nạo vét luồng tuyến kết hợp khai thác, sử dụng lượng cát nhiễm mặn để phục vụ san lấp mặt bằng của Công ty TNHH MTV Hào Hưng Quảng Ngãi và Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất, đảm bảo theo đúng thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tuân thủ các quy định của pháp luật.

 

Việc cho phép bán cát nhiễm mặn dư thừa sau khi phục vụ san lấp tại cảng Hào Hưng và cảng Hòa Phát Dung Quất: UBND tỉnh sẽ có văn bản báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép mới được triển khai thực hiện.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Lý Sơn và các sở, ngành đơn vị liên quan t​ổ chức thẩm định hồ sơ đề xuất đầu tư dự án khu Resort, khách sạn và thương mại tại Âu tàu phía Tây đảo Lý Sơn do Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam đề xuất; trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh và hiệp hội có liên quan nghiên cứu, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Tổ tư vấn chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướn​g Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn cho các huyện nghèo (Ba Tơ, Minh Long, Sơn Tây, Tây Trà, Trà Bồng) và huyện thoát nghèo (Sơn Hà) giai đoạn 2018-2020 theo đúng cơ chế, chính sách, định mức hỗ trợ và nguồn vốn thực hiện theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tham mưu và đề xuất UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 trên địa bàn tỉnh; văn bản hướng dẫn thi hành Luật theo quy định tại Khoản 1, Điều 62 Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 và kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật. Hoàn thành, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 29/4/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì rà soát, cung cấp thông tin cập nhật ​về các quy chuẩn kỹ thuật địa phương do tỉnh xây dựng, ban hành năm 2017, tổng hợp trực tiếp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh theo thời gian quy định

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh