English Chủ Nhật, 22-04-2018, 02:08 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 71093397
Đang online: 64

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Nạo vét, khơi thông luồng hàng hải, luồng đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 14/07/2017; 420 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo liên quan đến việc nạo vét,khơi thông luồng hàng hải, luồng đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, hiện nay, việc khai thác cát, sỏi được dư luận quan tâm; Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo chấn chỉnh, quản lý chặt chẽ hoạt động này. Vì vậy, nghiêm cấm lợi dụng việc nạo vét, khơi thông luồng, duy tu các tuyến luồng hàng hải, cửa sông, cửa biển thuộc địa​ phận tỉnh Quảng Ngãi để khai thác cát trái phép. Các dự án nạo vét, khơi thông luồng, duy tu các tuyến luồng hàng hải ở các sông, cửa biển đã được cấp có thẩm quyền cho phép phải tuân thủ và thực hiện đúng các quy định của Nhà nước.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi chỉ đạo Công ty TNHH MTV Hào Hưng Quảng Ngãi, Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất và các đơn vị liên quan việc nạo vét khu nước trước bến, tuyến luồng, vũng quay tàu của dự án Bến chuyên dùng phục vụ chung Khu kinh tế Dung Quất và khu vực cảng và tuyến luồng tàu vào cảng để phục vụ san lấp mặt bằng dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quấtphải thực hiện đúng quy định Nhà nước; bảo đảm an toàn, không làm ảnh hưởng đến môi trường, các công trình, dự án khác xung quanh và khu vực lân cận; khối lượng cát, đất nạo vét chỉ sử dụng để phục vụ san lấp mặt bằng dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất và dự án Bến chuyên dùng phục vụ chung Khu kinh tế Dung Quất, không được xuất bán.

 

Đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông và vận tải, Sở Xây dựng, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biện phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, địa phương và đơn vị có liên quan có trách nhiệm tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra các dự án nạo vét, khơi thông luồng hàng hải, luồng đường thủy nội địa đang thực hiện trên địa bàn tỉnh theo trách nhiệm và thẩm quyền để kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng Chỉ thị số 03/CT-TTG ngày 30/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo số 161/TB-VPCP ngày 24/3/2017; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lợi dụng việc nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải, cửa sông, cửa biển để khai thác, xuất bán cát.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao ​thông tỉnh thực hiện yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 3621/BGTVT-CQLXD ngày 09/4/2018 về việc cung cấp số liệu báo cáo Ngân hàng Thế giới (WB), dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1469/UBND-CNXD ngày 21/3/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp tình hình và kết quả công tác quản lý, sử dụng vốn tại doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 4113/BTC-TCDN ngày 10/4/2018,; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 736/TTr-SNNPT​NT về việc thực hiện một số nhiệm vụ của Chủ đầu tư nạo vét luồng vào Cảng cá Tịnh Kỳ năm 2018; trình mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 25/4/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cho phép UBND huyện Trà Bồng được thực hiện và thanh toán phần kinh phí còn lại của 03 công trình sử dụng nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len năm 2017 cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 sang niên độ ngân sách năm 2018 và thanh quyết toán dứt điểm kế hoạch vốn được giao trước ngày 15/6/2018.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Lao động – Thương binh và Xã hội, ​Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh khẩn trương thực hiện nội dung Công văn số 3946/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc tổng hợp, phân tích Báo cáo tài chính năm 2017 của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh chậm nhất là ngày 31/7/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương, nghiêm túc thực hiện nội dung Công văn số 3949/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh và UBND ​các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 4 tháng đầu năm và dự kiến kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 theo kế hoạch của tỉnh đã đề ra.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện các nội dung yêu cầu về tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 829/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/3/2018.

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, UBND các huyện và các cơ quan​ liên quan triển khai thực hiện Công văn số 298/UBDT-HTQT của Ủy ban Dân tộc về việc hỗ trợ, quảng bá sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Quảng Ngãi thực hiện Nghị định 34/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bão lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh