English Thứ Sáu, 06-12-2019, 17:26 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 113828988
Đang online: 197

Nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 26/10/2018; 584 lần đọc

UBND tỉnh vừa ban hành​ Đề án Nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của Đề án nhằm rà soát, hoàn thiện và thực thi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý, khai thác đập, hồ chứa thủy lợi.

 

Hoàn thiện bộ máy tổ chức, củng cố, nâng cao năng lực lực lượng quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi các cấp, nhất là bộ máy quản lý khai thác đập, hồ chứa thủy lợi cấp xã.

 

Từng bước hiện đại hóa công tác quản lý, vận hành, khai thác hồ chứa thủy lợi, tiến dần đến vận hành theo thời gian thực.

 

Đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy lợi và vùng hạ du công trình.

 

Bảo đảm 100% cán bộ làm công tác quản lý hồ chứa được đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực; quần chúng nhân dân vùng hưởng lợi từng bước nắm được tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước.

 

Để thực hiện mục tiêu trên, Đề án cũng đưa ra một số giải pháp như xây dựng hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng trên lưu vực hồ chứa thủy lợi; hệ thống quan trắc công trình; hệ thống giám sát vận hành đập, hồ chứa nước; hệ thống cảnh báo lũ; lập quy trình vận hành đối với các hồ chứa chưa có quy trình vận hành; điều chỉnh, bổ sung quy trình vận hành hồ chứa không còn phù hợp; thiết lập phòng điều hành trung tâm; hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý đập, hồ chứa nước phục vụ công tác chỉ đạo vận hành. Lập hồ sơ lưu trữ điện tử toàn bộ các hồ đập.

 

Bên cạnh đó, thực hiện đăng ký an toàn đập, kiểm định an toàn đập theo quy định. Rà soát, đánh giá khả năng xả lũ theo tiêu chuẩn hiện hành, từng bước nâng mức đảm bảo an toàn cho hồ chứa lớn. Xây dựng phương án chủ động bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Hàng năm, tổ chức kiểm tra đập, hồ chứa thủy lợi, lập danh mục và sắp xếp thứ tự ưu tiên, lộ trình đầu tư sửa chữa, nâng cấp các đập, hồ chứa thủy lợi hư hỏng, xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn. Cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy lợi,...

 

                                                                    T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại các Công văn: số 4240/BTTTT-THH ngày 27/11/2019 về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc mua sắm, sử dụng phần mềm có bản quyền khi mua sắm máy tính và hoạt động bảo trì phần mềm, hệ thống thông tin; số 4303/BTTTT-THH ngày 29/11/2019 về việc xin ý kiến Dự thảo Đề án Giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu và tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin tại các bộ, ngành, địa phương và Danh sách các nền tảng dùng chung của Chính phủ điện tử.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại các Công văn: số 4258/BTTTT-KHTC ngày 28/11/2019 về báo cáo tình hình thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; số 4275/BTTTT-KHTC ngày 29/11/2019 về hướng dẫn thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ thuộc Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” trong năm 2020.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác tiêm chủng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, báo cáo hoạt động nuôi, trồng các loài nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh theo nội dung yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 6369/BTNMT-TCMT ngày 02/12/2019, trực tiếp báo cáo Bộ (thông qua Tổng cục Môi trường) và báo cáo UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích