English Chủ Nhật, 19-05-2019, 23:34 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 95430575
Đang online: 90

Nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 26/10/2018; 545 lần đọc

UBND tỉnh vừa ban hành​ Đề án Nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của Đề án nhằm rà soát, hoàn thiện và thực thi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý, khai thác đập, hồ chứa thủy lợi.

 

Hoàn thiện bộ máy tổ chức, củng cố, nâng cao năng lực lực lượng quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi các cấp, nhất là bộ máy quản lý khai thác đập, hồ chứa thủy lợi cấp xã.

 

Từng bước hiện đại hóa công tác quản lý, vận hành, khai thác hồ chứa thủy lợi, tiến dần đến vận hành theo thời gian thực.

 

Đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy lợi và vùng hạ du công trình.

 

Bảo đảm 100% cán bộ làm công tác quản lý hồ chứa được đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực; quần chúng nhân dân vùng hưởng lợi từng bước nắm được tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước.

 

Để thực hiện mục tiêu trên, Đề án cũng đưa ra một số giải pháp như xây dựng hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng trên lưu vực hồ chứa thủy lợi; hệ thống quan trắc công trình; hệ thống giám sát vận hành đập, hồ chứa nước; hệ thống cảnh báo lũ; lập quy trình vận hành đối với các hồ chứa chưa có quy trình vận hành; điều chỉnh, bổ sung quy trình vận hành hồ chứa không còn phù hợp; thiết lập phòng điều hành trung tâm; hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý đập, hồ chứa nước phục vụ công tác chỉ đạo vận hành. Lập hồ sơ lưu trữ điện tử toàn bộ các hồ đập.

 

Bên cạnh đó, thực hiện đăng ký an toàn đập, kiểm định an toàn đập theo quy định. Rà soát, đánh giá khả năng xả lũ theo tiêu chuẩn hiện hành, từng bước nâng mức đảm bảo an toàn cho hồ chứa lớn. Xây dựng phương án chủ động bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Hàng năm, tổ chức kiểm tra đập, hồ chứa thủy lợi, lập danh mục và sắp xếp thứ tự ưu tiên, lộ trình đầu tư sửa chữa, nâng cấp các đập, hồ chứa thủy lợi hư hỏng, xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn. Cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy lợi,...

 

                                                                    T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019 theo ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1314/BTTTT-KHTC ngày 26/4/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý dự thảo Đề án “Thí điểm thực hiện và cung ứng dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ công ích tại địa phương”, gửi góp ý về Bộ Thông tin và Truyền thông đúng thời gian quy định (trước ngày 25/5/2019); báo cáo UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện pháp luật khí tượng thủy văn đối với các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh theo nội dung Công văn số 453/TCKTTV-VP ngày 23/4/2019 của Tổng cục Khí tượng thủy văn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn đối với hồ chứa thủy lợi, thủy điện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất gia hạn thời gian để Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Nhật Minh tiếp tục nghiên cứu khảo sát, đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu nông nghiệp hữu cơ ứng dụng công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái tại xã Tịnh Long, TP.Quảng Ngãi theo Công văn số 5148/UBND-NNTN ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh đến ngày 31/8/2019. Quá thời gian nêu trên, Nhà đầu tư không gửi hồ sơ đề xuất đầu tư dự án thì văn bản cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập dự án hết hiệu lực thi hành.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích