English Thứ Ba, 10-12-2019, 23:00 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114113982
Đang online: 300

Nâng cao năng lực hoàn thiện quy trình, nghiệp vụ hành chính Văn phòng

Đăng ngày: 10/08/2019; 393 lần đọc

Ngày 08/8/2019, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Hội thảo “Nâng cao năng lực, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ hành chính Văn phòng, đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử”. 

Tại Hội thảo các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tham mưu, phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh cũng như việc tham mưu xây dựng chính phủ điện tử; việc thực hiện gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; các vấn đề liên quan đến Trục liên thông văn bản quốc gia; tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành mẫu Quy chế Tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…

Các đại biểu cũng được nghiên cứu các báo cáo tham luận như: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức văn thư, lưu trữ chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu Chính phủ điện tử hiện nay” của Vụ Hành chính, Văn phòng Chính phủ; “Một số kinh nghiệp trong quản lý tài liệu nghiệp vụ có độ mật” của Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an; “Lưu trữ hồ sơ điện tử tại các cơ quan nhà nước trong giai đoạn hiện nay” của Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III; “Hoàn thiện các quy trình về tiếp nhận xử lý, phát hành văn bản và quản lý văn bản tại Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” của Vụ hành chính, Văn phòng Chính phủ…

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng  chí Nguyễn Quốc Việt, Vụ trưởng Vụ Hành chính, Văn phòng Chính phủ đề nghị Văn phòng UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện các quy chế, quy trình trong hoạt động gửi nhận văn bản điện tửcó ký số trên địa bàn góp phần xây dựng một nền hành chính hiện đại, hiệu quả.

VQH

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu xử lý tình trạng lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế theo nội dung đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Công văn số 1770/BHXH-GĐBHYT ngày 29/11/2019. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Đức Phổ và UBND xã Phổ Ninh tổ chức kiểm tra thực tế, xác định mức độ ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật trong Kho lưu chứa nông sản (cũ) của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phổ Ninh; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 1256-KL/TU ngày 03/12/2019 để tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả và đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, khẩn trương báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2019 trên địa bàn tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích