English Thứ Bảy, 19-10-2019, 14:10 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110861472
Đang online: 153

Nâng cao năng lực hoàn thiện quy trình, nghiệp vụ hành chính Văn phòng

Đăng ngày: 10/08/2019; 381 lần đọc

Ngày 08/8/2019, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Hội thảo “Nâng cao năng lực, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ hành chính Văn phòng, đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử”. 

Tại Hội thảo các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tham mưu, phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh cũng như việc tham mưu xây dựng chính phủ điện tử; việc thực hiện gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; các vấn đề liên quan đến Trục liên thông văn bản quốc gia; tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành mẫu Quy chế Tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…

Các đại biểu cũng được nghiên cứu các báo cáo tham luận như: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức văn thư, lưu trữ chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu Chính phủ điện tử hiện nay” của Vụ Hành chính, Văn phòng Chính phủ; “Một số kinh nghiệp trong quản lý tài liệu nghiệp vụ có độ mật” của Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an; “Lưu trữ hồ sơ điện tử tại các cơ quan nhà nước trong giai đoạn hiện nay” của Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III; “Hoàn thiện các quy trình về tiếp nhận xử lý, phát hành văn bản và quản lý văn bản tại Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” của Vụ hành chính, Văn phòng Chính phủ…

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng  chí Nguyễn Quốc Việt, Vụ trưởng Vụ Hành chính, Văn phòng Chính phủ đề nghị Văn phòng UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện các quy chế, quy trình trong hoạt động gửi nhận văn bản điện tửcó ký số trên địa bàn góp phần xây dựng một nền hành chính hiện đại, hiệu quả.

VQH

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm Quỹ quốc gia về việc làm; Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 11/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án “Phát triển trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 1453/QĐ-LĐTBXH ngày 09/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phê duyệt Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019; Công văn số 4338/LĐTBXH-BHXH ngày 10/10/2019 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP và Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Đảo Ngọc Lý Sơn tại Công văn Công văn số 115/CV-ĐNLS ngày 29/9/2019 về việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án mở rộng Khách sạn Đảo Ngọc Lý Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu nội dung đề nghị của Tổ hợp tác khai thác đá đen thủ công Bình Tân tại Văn bản số 01/CV ngày 24/9/2019 về việc bổ sung quy hoạch và cho phép thăm dò, khai thác các điểm khoáng sản đá chẻ tại thôn Liêm Quang và Nhơn Hòa I, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích