English Thứ Hai, 19-08-2019, 15:12 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107141477
Đang online: 253

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động bán hàng đa cấp

Đăng ngày: 06/09/2018; 209 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 116/KH-UBND thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý trong hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Mục tiêu kế hoạch nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đảm bảo tính thống nhất trong hoạt động thực thi pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp và pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp.

 

Nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp và tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ hiệu qủa công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp.

                                                         

                                                                               V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2321/BKHCN-PTTTDN ngày 02/8/2019 về việc cập nhật thông tin các đối tượng trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vào hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2374/BKHCN-TĐC ngày 06/8/2019 về việc xin ý kiến về Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người tại Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 28/3/2019 về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh năm 2019, Công văn số 4333/UBND-KGVX ngày 02/8/2019 về việc tăng cường chông tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2391/BKHCN-TĐC ngày 08/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý dự thảo Đề án phát triển, nâng cao năng lực của hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ công lập.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích