English Thứ Năm, 17-10-2019, 20:16 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110780406
Đang online: 184

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động bán hàng đa cấp

Đăng ngày: 06/09/2018; 226 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 116/KH-UBND thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý trong hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Mục tiêu kế hoạch nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đảm bảo tính thống nhất trong hoạt động thực thi pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp và pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp.

 

Nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp và tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ hiệu qủa công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp.

                                                         

                                                                               V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Đảo Ngọc Lý Sơn tại Công văn Công văn số 115/CV-ĐNLS ngày 29/9/2019 về việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án mở rộng Khách sạn Đảo Ngọc Lý Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu nội dung đề nghị của Tổ hợp tác khai thác đá đen thủ công Bình Tân tại Văn bản số 01/CV ngày 24/9/2019 về việc bổ sung quy hoạch và cho phép thăm dò, khai thác các điểm khoáng sản đá chẻ tại thôn Liêm Quang và Nhơn Hòa I, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì kiểm tra thực tế và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết đề nghị của UBND huyện Ba Tơ tại Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 30/9/2019 về việc xin chủ trương đầu tư khẩn cấp công trình Đập Mang Voang, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương lập nhiệm vụ quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tổ chức thẩm định, trình phê duyệt theo quy định để triển khai các bước tiếp theo.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích