English Chủ Nhật, 21-07-2019, 03:42 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103305076
Đang online: 115
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Nâng cao chất lượng vận tải tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và bảo đảm an toàn giao thông tuyến Quốc lộ 24B

Đăng ngày: 04/01/2019; 1403 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu các sở, ban ngành thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng vận tải tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và bảo đảm ATGT tuyến Quốc lộ 24B (đoạn từ Km0 - Km0+100).

Các cơ quan, đơn vị nêu trên tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 7242/UBND-CNXD ngày 28/11/2018 về việc nâng cao chất lượng vận tải hành khách trên tuyến đường thủy nội địa Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại; Công văn số 7706/UBND-CNXD ngày 19/12/2018 về việc bảo đảm TTATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân năm 2019.

 

Thống nhất cho phép Sở Giao thông vận tải thực hiện việc lắp đặt biển báo “Cấm dừng xe và đỗ xe” trên tuyến Quốc lộ 24B, đoạn từ Km0 - Km0+100 theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ (biển số P.130 QCVN 41:2016/BGTVT).

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức Sơ kết và khen thưởng thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019; phối hợp với các sở, ban ngành và đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại Thông báo số 242/TB-KTNN ngày 02/7/2019 về thông báo kết quả kiểm toán Đoàn kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 tỉnh Quảng Ngãi và Công văn số 241/KTNN-TH ngày 02/7/2019 về việc gửi Báo cáo kiểm toán.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, tổng hợp, xây dựng báo cáo đánh giá về nguy cơ tham nhũng, lợi ích nhóm trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, trực tiếp báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh đảm bảo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thực hiện nội dung yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4799/BKHĐT-TH ngày 11/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019; trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh đúng thời gian quy định.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích