English Thứ Tư, 23-01-2019, 17:21 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 85755170
Đang online: 139
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Nâng cao chất lượng vận tải tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và bảo đảm an toàn giao thông tuyến Quốc lộ 24B

Đăng ngày: 04/01/2019; 1136 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu các sở, ban ngành thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng vận tải tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và bảo đảm ATGT tuyến Quốc lộ 24B (đoạn từ Km0 - Km0+100).

Các cơ quan, đơn vị nêu trên tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 7242/UBND-CNXD ngày 28/11/2018 về việc nâng cao chất lượng vận tải hành khách trên tuyến đường thủy nội địa Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại; Công văn số 7706/UBND-CNXD ngày 19/12/2018 về việc bảo đảm TTATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân năm 2019.

 

Thống nhất cho phép Sở Giao thông vận tải thực hiện việc lắp đặt biển báo “Cấm dừng xe và đỗ xe” trên tuyến Quốc lộ 24B, đoạn từ Km0 - Km0+100 theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ (biển số P.130 QCVN 41:2016/BGTVT).

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 11/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ các thôn xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2019 - 2020, có ý kiến góp ý cụ thể về nguồn vốn thực hiện, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 30/01/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 208/VPCP-CN ngày 08/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5915/UBND-CNXD ngày 02/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 và chỉ đạo việc thực hiện các nội dung khác theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 455/BTC-QLCS ngày 09/01/2019, hoàn thành trước ngày 25/01/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích