English Thứ Năm, 24-01-2019, 00:39 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 85773138
Đang online: 102
Tin tức Bạn đọc viết Xem chi tiết tin tức

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh y học cổ truyền

Đăng ngày: 28/05/2018; 1367 lần đọc
Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh, ngoài Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh đảm nhận công tác khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền, còn có 8/15 bệnh viện/trung tâm y tế có Khoa y học cổ truyền, 03 trung tâm y tế có tổ y học cổ truyền với tổng số giường bệnh là 253 giường.

Ngoài ra, còn có 128/183 Trạm Y tế triển khai khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền (xã An Vĩnh của huyện Lý Sơn chưa có Trạm Y tế).

 

Tổng số nhân lực làm công tác y học cổ truyền tại các cơ sở y tế là 243 người, tăng 173 người so với năm 2008, trong đó có 1 thạc sỹ, 40 bác sĩ chuyên ngành y học cổ truyền, tăng 39 bác sĩ so với năm 2008.

 

Năm 2008, tỷ lệ bệnh nhân điều trị nội trú bằng y học cổ truyền chỉ chiếm khoảng 1,5- 2% và điều trị ngoại trú chỉ chiếm 2-2,5% so với tổng số lần khám, chữa bệnh chung. Đến nay, tỷ lệ khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền tăng lên 12,99%/tổng số lần khám chung, trong đó, tỷ lệ điều trị nội trú tăng 8,86%, tỷ lệ điều trị ngoại trú tăng 7,01%.

 

Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh, một số bệnh viện đa khoa tuyến huyện có số lượng bệnh nhân khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền tăng qua từng năm, như Bệnh viện đa khoa thành phố Quảng Ngãi, Bệnh viện đa khoa Sơn Tịnh, Bệnh viện đa khoa Đặng Thuỳ Trâm, huyện Đức Phổ,...

 

Tuy nhiên, hiện nay tình hình cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh và Trung tâm y tế các huyện, thành phố còn hạn chế, yếu kém. Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh luôn trong tình trạng quá tải. Nguồn nhân lực y học cổ truyền, nhất là đội ngũ bác sỹ tại các cơ sở y tế còn thiếu và yếu. Dẫn đến chất lượng khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân.

 

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại các cơ sở y tế, các cấp, các ngành, nhất là ngành y tế tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động của Thủ tướng Chính phủ về phát triển y, dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020. Đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Đề án phát triển y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại trong phòng bệnh, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, nâng cao sức khoẻ. 

 

Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng quản lý và hoạt động của Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh (mở rộng và phát triển Bệnh viện đảm bảo đáp ứng quy mô 150 giường bệnh nhằm giảm bớt tình trạng quá tải hiện nay), các khoa hoặc tổ y học cổ truyền tại các trung tâm y tế huyện, thành phố. Chỉ đạo các trạm y tế xã, phường, thị trấn tăng cường kết hợp phương pháp khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền với y học hiện đại cho nhân dân.

 

Chú trọng công tác đào tạo, thu hút nguồn nhân lực y dược cổ truyền cho các cơ sở y tế, nhất là nguồn nhân lực có trình độ đại học, sau đại học chuyên ngành y học cổ truyền và có chính sách ưu đãi đối với cán bộ y học cổ truyền công tác tại các tuyến y tế cơ sở, vùng sâu, vùng xa.

 

Nâng cao chất lượng đào tạo của trường Cao đẳng y tế Đặng Thuỳ Trâm, đồng thời liên kết với các trường Đại học Y khoa có uy tín trong nước đào tạo nguồn nhân lực về y học cổ truyền, đáp ứng yêu cầu của các cơ sở y tế trong tỉnh.

 

T.Tình


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 11/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ các thôn xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2019 - 2020, có ý kiến góp ý cụ thể về nguồn vốn thực hiện, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 30/01/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 208/VPCP-CN ngày 08/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5915/UBND-CNXD ngày 02/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 và chỉ đạo việc thực hiện các nội dung khác theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 455/BTC-QLCS ngày 09/01/2019, hoàn thành trước ngày 25/01/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích