English Thứ Năm, 18-10-2018, 07:28 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 80780089
Đang online: 139
Tin tức Bạn đọc viết Xem chi tiết tin tức

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh y học cổ truyền

Đăng ngày: 28/05/2018; 1313 lần đọc
Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh, ngoài Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh đảm nhận công tác khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền, còn có 8/15 bệnh viện/trung tâm y tế có Khoa y học cổ truyền, 03 trung tâm y tế có tổ y học cổ truyền với tổng số giường bệnh là 253 giường.

Ngoài ra, còn có 128/183 Trạm Y tế triển khai khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền (xã An Vĩnh của huyện Lý Sơn chưa có Trạm Y tế).

 

Tổng số nhân lực làm công tác y học cổ truyền tại các cơ sở y tế là 243 người, tăng 173 người so với năm 2008, trong đó có 1 thạc sỹ, 40 bác sĩ chuyên ngành y học cổ truyền, tăng 39 bác sĩ so với năm 2008.

 

Năm 2008, tỷ lệ bệnh nhân điều trị nội trú bằng y học cổ truyền chỉ chiếm khoảng 1,5- 2% và điều trị ngoại trú chỉ chiếm 2-2,5% so với tổng số lần khám, chữa bệnh chung. Đến nay, tỷ lệ khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền tăng lên 12,99%/tổng số lần khám chung, trong đó, tỷ lệ điều trị nội trú tăng 8,86%, tỷ lệ điều trị ngoại trú tăng 7,01%.

 

Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh, một số bệnh viện đa khoa tuyến huyện có số lượng bệnh nhân khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền tăng qua từng năm, như Bệnh viện đa khoa thành phố Quảng Ngãi, Bệnh viện đa khoa Sơn Tịnh, Bệnh viện đa khoa Đặng Thuỳ Trâm, huyện Đức Phổ,...

 

Tuy nhiên, hiện nay tình hình cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh và Trung tâm y tế các huyện, thành phố còn hạn chế, yếu kém. Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh luôn trong tình trạng quá tải. Nguồn nhân lực y học cổ truyền, nhất là đội ngũ bác sỹ tại các cơ sở y tế còn thiếu và yếu. Dẫn đến chất lượng khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân.

 

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại các cơ sở y tế, các cấp, các ngành, nhất là ngành y tế tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động của Thủ tướng Chính phủ về phát triển y, dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020. Đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Đề án phát triển y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại trong phòng bệnh, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, nâng cao sức khoẻ. 

 

Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng quản lý và hoạt động của Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh (mở rộng và phát triển Bệnh viện đảm bảo đáp ứng quy mô 150 giường bệnh nhằm giảm bớt tình trạng quá tải hiện nay), các khoa hoặc tổ y học cổ truyền tại các trung tâm y tế huyện, thành phố. Chỉ đạo các trạm y tế xã, phường, thị trấn tăng cường kết hợp phương pháp khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền với y học hiện đại cho nhân dân.

 

Chú trọng công tác đào tạo, thu hút nguồn nhân lực y dược cổ truyền cho các cơ sở y tế, nhất là nguồn nhân lực có trình độ đại học, sau đại học chuyên ngành y học cổ truyền và có chính sách ưu đãi đối với cán bộ y học cổ truyền công tác tại các tuyến y tế cơ sở, vùng sâu, vùng xa.

 

Nâng cao chất lượng đào tạo của trường Cao đẳng y tế Đặng Thuỳ Trâm, đồng thời liên kết với các trường Đại học Y khoa có uy tín trong nước đào tạo nguồn nhân lực về y học cổ truyền, đáp ứng yêu cầu của các cơ sở y tế trong tỉnh.

 

T.Tình


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình phát triển chợ đầu mối theo Quyết định số 6481/QĐ-BCT ngày 26/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh chậm nhất là ngày 30/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu nội dung kiến nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi tại Báo cáo số 517/BC-UBND ngày 25/9/2018 về vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ lập đề xuất dự án thay thế đèn chiếu sáng công cộng bằng hệ thống đèn Led trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến, làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 1285/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Thông tư số 12/2018/TT-BKHCN ngày 31/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Thông tư số 13/2018/TT-BKHCN ngày 05/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 3003/BKHCN-TĐC ngày 25/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được ​giao, chủ động triển khai thực hiện Thông báo số 380/TB-VPCP ngày 28/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về vấn đề xử lý tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm điện lực Vĩnh Tân; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích