English Chủ Nhật, 26-01-2020, 08:35 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117305239
Đang online: 154
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Năm 2020, toàn tỉnh có 2.044 biên chế công chức

Đăng ngày: 10/12/2019; 167 lần đọc
Ông Đoàn Dụng- Giám đốc Sở Nội vụ đọc Tờ trình về việc giao biên chế công chức các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước

Sáng 10-12, tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XII, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về việc giao biên chế công chức các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi năm 2020.

Theo nội dung Tờ trình do ông Đoàn Dụng- Giám đốc Sở Nội vụ trình bày tại kỳ họp, năm 2020, tổng biên chế hành chính là 2.044 biên chế. Trong đó, biê​n chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh là 1.146 biên chế; biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính cấp huyện là 891 biên chế và 07 biên chế công chức dự phòng.

 

                                                                                                Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích