English Thứ Tư, 27-03-2019, 04:39 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 89902531
Đang online: 85

Năm 2019: Sơn Tây giao hơn 1.150 ha rừng tự nhiên cho hộ gia đình, cá nhân quản lý, bảo vệ

Đăng ngày: 28/12/2018; 415 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt​ Phương án giao rừng gắn với giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) đất lâm nghiệp huyện Sơn Tây, giai đoạn 2018-2019.

Phương án đề ra mục tiêu đến hết năm 2019, huyện Sơn Tây hoàn thành việc giao 1.151,77 ha rừng tự nhiên (diện tích rừng phòng hộ đã chuyển đổi sang rừng sản xuất và diện tích rừng nằm ngoài quy hoạch cho lâm nghiệp) cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn để quản lý bảo vệ, sử dụng và phát triển có hiệu quả vốn rừng hiện có. Đảm bảo tất cả diện tích rừng đều có chủ quản lý trực tiếp.

 

Đo đạc xác định vị trí, ranh giới, diện tích, trạng thái và chất lượng rừng đối với diện tích đất có rừng tự nhiên phát sinh sau kết quả kiểm kê rừng năm 2016, diện tích rừng tự nhiên ngoài quy hoạch cho lâm nghiệp và diện tích rừng tự nhiên phòng hộ đã được chuyển đổi sang rừng sản xuất, làm cơ sở để tiến hành giao rừng gắn với giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn nhằm quản lý, sử dụng ổn định, lâu dài theo quy định của pháp luật.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Công văn số 924/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 11/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường chỉ đạo, khắc phục tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Công văn số 943/BGDĐT-GDTX ngày 12/3/2019 về việc sắp xếp, tổ chức và quản lý hiệu quả trung tâm giáo dục thường xuyên; Công văn số 978/BGDĐT-TĐKT ngày 14/3/2019 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 6186/CT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, xem xét đề xuất đầu tư dự án cung cấp nước sạch kết hợp du lịch dịch vụ tại huyện đảo Lý Sơn của Công ty TNHH Phát triển công nghệ hệ thống theo đề nghị của Công ty tại văn bản số 25/2019/CV-SYS/KH ngày 19/3/2019; tham mưu và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, khẩn trương đánh giá tình hình việc triển khai thực hiện Quyết định số 1563/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh trước ngày 28/3/2019 để tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích