English Chủ Nhật, 21-07-2019, 03:51 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103305956
Đang online: 114

Năm 2019: Sơn Tây giao hơn 1.150 ha rừng tự nhiên cho hộ gia đình, cá nhân quản lý, bảo vệ

Đăng ngày: 28/12/2018; 433 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt​ Phương án giao rừng gắn với giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) đất lâm nghiệp huyện Sơn Tây, giai đoạn 2018-2019.

Phương án đề ra mục tiêu đến hết năm 2019, huyện Sơn Tây hoàn thành việc giao 1.151,77 ha rừng tự nhiên (diện tích rừng phòng hộ đã chuyển đổi sang rừng sản xuất và diện tích rừng nằm ngoài quy hoạch cho lâm nghiệp) cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn để quản lý bảo vệ, sử dụng và phát triển có hiệu quả vốn rừng hiện có. Đảm bảo tất cả diện tích rừng đều có chủ quản lý trực tiếp.

 

Đo đạc xác định vị trí, ranh giới, diện tích, trạng thái và chất lượng rừng đối với diện tích đất có rừng tự nhiên phát sinh sau kết quả kiểm kê rừng năm 2016, diện tích rừng tự nhiên ngoài quy hoạch cho lâm nghiệp và diện tích rừng tự nhiên phòng hộ đã được chuyển đổi sang rừng sản xuất, làm cơ sở để tiến hành giao rừng gắn với giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn nhằm quản lý, sử dụng ổn định, lâu dài theo quy định của pháp luật.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức Sơ kết và khen thưởng thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019; phối hợp với các sở, ban ngành và đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại Thông báo số 242/TB-KTNN ngày 02/7/2019 về thông báo kết quả kiểm toán Đoàn kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 tỉnh Quảng Ngãi và Công văn số 241/KTNN-TH ngày 02/7/2019 về việc gửi Báo cáo kiểm toán.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, tổng hợp, xây dựng báo cáo đánh giá về nguy cơ tham nhũng, lợi ích nhóm trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, trực tiếp báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh đảm bảo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thực hiện nội dung yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4799/BKHĐT-TH ngày 11/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019; trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh đúng thời gian quy định.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích