English Thứ Ba, 21-01-2020, 00:57 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 116924358
Đang online: 191
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Năm 2019, công dân đến cơ quan hành chính khiếu nại, tố cáo giảm 22,4%

Đăng ngày: 28/11/2019; 143 lần đọc
Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ

Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2019 các cơ quan hành chính các cấp đã giải quyết 1.617/1.835 khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 88,1%.

Báo cáo cho thấy, trong năm số lượt công dân phát sinh đến các cơ quan hành chính nhà nước để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh giảm 22,4%, tương tựsố lượng đơn thư phát sinh gửi đến cơ quan hành chính các cấp cũng giảm 21,7% so với năm 2018.

 

Nội dung khiếu nại phát sinh chủ yếu trong lĩnh vực đất đai, trong đó chiếm số lượng nhiều nhất vẫn là bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.Nội dung tố cáo chủ yếu vẫn là tố cáo trong lĩnh vực hành chính.

 

Về công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn, báo cáo UBND tỉnh nêu rõnăm 2019, các cơ quan hành chính trong tỉnh đã tiếp 4.655 lượt/5.560 người của 3.773 vụ việc; tiếp nhận, xử lý 6.375 đơn đủ điều kiện xử lý.

 

Thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp, các ngành trong tỉnh cũng đã chỉ đạo tiến hành 19 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại 42 cơ quan, đơn vị.

 

pl8-23112019.jpg
UBND tỉnh thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo kịp thời công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

 và những vấn đề cử tri, người dân quan tâm

 

Theo đánh giá, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Cụ thể, tinh thần trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền một số đơn vị, địa phương vẫn còn hạn chế, vẫn còn ủy quyền, đùn đẩy cho cấp phó, cấp dưới tiếp công dân, đối thoại giải quyết khiếu nại, tố cáo,...

 

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp huyện vẫn còn chậm, tỷ lệ giải quyết một số huyện chưa đạt yêu cầu 85% đã đề ra. Vẫn còn tình trạng chậm thụ lý, xác minh vụ việc thuộc thẩm quyền dù công dân đã nhiều lần phát sinh đơn.

 

Việc tổ chức thực hiện và kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai, kết luận và quyết định xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật có nơi còn chưa tốt.

 

Dự báo năm 2020 trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng cho nhiều dự án lớn, cũng là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XX. Bên cạnh đó, vấn đề bất cập còn tồn tại trong quản lý sử dụng đất lâm nghiệp có nguồn gốc từ các nông, lâm trường trước đây nay đã giải thể, chuyển đổi; tình trạng tranh chấp đất lâm nghiệp trên một số địa bàn các xã miền núi chưa được giải quyết dứt điểm,... cũng sẽ làm cho tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tiếp tục tiềm ẩn phát sinh phức tạp, cần có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

 

Trong phương hướng, nhiệm vụ trong tâm năm 2020, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 24/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm tra, rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh; tập trung nguồn lực giải quyết, xử lý dứt điểm trên thực tế, tránh để kéo dài dễ gây hậu quả tiêu cực.

 

Tiếp tục chỉ đạo tăng cường thực hiện các giải pháp phòng ngừa phát sinh khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, nhất là tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực phát sinh nhiều khiếu nại. Tập trung quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm yêu cầu công khai, dân chủ, nhất là ở cấp cơ sở; tập trung chỉ đạo giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85% đối với vụ việc mới phát sinh,...

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích