English Thứ Năm, 22-03-2018, 11:32 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 69903984
Đang online: 176

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Năm 2017, Quảng Ngãi thu ngân sách trên 14.000 tỷ đồng

Đăng ngày: 06/12/2017; 533 lần đọc
Ông Huỳnh Chánh- Giám đốc Sở Tài chính thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo trước kỳ họp về tình hình thu- chi ngân sách nhà nước

Báo cáo của UBND tỉnh tại kỳ họp thứ  8 HĐND tỉnh khóa XII về tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 cho thấy, trong năm 2017, thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 14.174 tỷ đồng, bằng 117,2% dự toán Trung ương giao, bằng 79,1% so với thực hiện năm 2016. 

Trong đó, thu nội địa cả năm ước đạt 13.374 tỷ đồng, bằng 116,5% dự toán Trung ương giao; bằng 78,1% so với thực hiện năm 2016, trong đó, thu từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đạt 8.000 tỷ đồng, bằng 133% dự toán, bằng 73% so với thực hiện năm 2016. Nguyên nhân giảm thu so với thực hiện năm 2016 là do chính sách thu điều tiết đối với sản phẩm xăng tiêu thụ trong nước đã hết hiệu lực từ năm 2017, vì vậy năm 2017 giảm 4.000 tỷ đồng thu điều tiết đối với sản phẩm xăng tiêu thụ trong nước của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất so với năm 2016. Các khoản thu còn lại đạt 4.574 tỷ đồng, bằng 93,7% dự toán, giảm 9,6% so với năm 2016.

 

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu cả năm ước đạt 800 tỷ đồng, bằng 129% dự toán, bằng 101% so với năm 2016.  

 

Một số khoản thu đạt và vượt so với kế hoạch như: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương ước đạt 9.877 tỷ đồng, bằng 128,3% dự toán Trung ương giao,giảm 25,1% so với năm 2016. Thuế thu nhập cá nhân ước đạt 305 tỷ đồng, bằng 103,4% dự toán, tăng 18,7% so với cùng kỳ. Thuế  bảo vệ môi trường ước đạt 495 tỷ đồng, bằng 106,9% dự toán, giảm 24,6% so với năm 2016. Thu tiền sử dụng đất ước đạt 522 tỷ đồng, bằng 94,9% dự  toán, giảm 12,2% so với năm 2016, trong đó, có một số địa phương thu đạt khá như huyện Tư Nghĩa, Đức Phổ, Sơn Tịnh, Nghĩa Hành.Thu khác ngân sách ước  đạt 103,7 tỷ đồng, bằng 100% dự toán, bằng 85,1% so với năm 2016.

 

Chi cân đối ngân sách địa phương ước đạt 11.829 tỷ đồng, bằng 98,3% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 5,5% so với năm 2016, trong đó, ước chi ngân sách huyện, thành phố đạt 5.428 tỷ đồng, bằng 101,8% dự toán HĐND tỉnh giao.

 

Theo dự báo của Ngành Tài chính, năm 2018, kinh tế tỉnh tiếp tục ổn định và có tăng trưởng. Sau khi bảo dưỡng tổng thể lần 3, Nhà máy lọc dầu Dung Quất hoạt động bình thường, có khả năng vượt công suất thiết kế và một số dự án mới triển khai như Mở rộng Nhà máy Lọc dầu, Nhà máy Thép Hòa Phát- Dung Quất,… sẽ góp phần tăng thu cho ngân sách tỉnh.

 

Để thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra, UBND tỉnh đã đề ra các giải pháp cụ thể như Cơ quan Thuế, Hải quan tăng cường quản lý thu Ngân sách nhà nước, chống thất thu, trốn thuế,… đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản phát sinh. Thực hiện hiệu quả công tác thu thuế vãng lai, chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải, khai thác tài nguyên, khoáng sản, kinh doanh xăng dầu, đất đai,… Chủ động phối hợp với các sở, ban ngành các cấp chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

 nb13-06122017.jpg
Đoàn Chủ tịch và thư ký kỳ họp​

Ngành Thuế tăng cường công tác quản lý thu, thanh tra, kiểm tra chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế, thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện khai, nộp thuế của người nộp thuế, phấn đấu đạt tỷ lệ hồ sơ khai thuế đúng hạn đạt 100% so với số phải kê khai theo quy định. Chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm; đôn đốc thu kịp thời các khoản phải nộp tăng thêm; đảm bảo đến cuối năm, tỷ lệ thu vào ngân sách số tiền thuế, tiền phạt phải đạt trên 90% số tăng thu qua thanh tra, kiểm tra. Thực hiện quyết liệt các biện pháp thu nợ, cưỡng chế nợ thuế theo đúng thủ tục, trình tự quy định.

 

Đồng thời, tiếp tục thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo điều kiện để sản xuất kinh doanh phục hồi và phát triển, nhằm nuôi dưỡng nguồn thu trong dài hạn. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế trên cơ sở đúng quy định pháp luật. Kiểm tra, đôn đốc việc khai, nộp kịp thời, đẩy đủ số thuế, phí phát sinh vào ngân sách.

 

Chính quyền địa phương các cấp tăng cường chỉ đạo, phối hợp trong quản lý, huy động nguồn thu trên địa bàn. Đẩy mạnh triển khai đấu giá đất các dự án đã được phê duyệt, thu nộp đầy đủ tiền sử dụng đất vào ngân sách đảm bảo hoàn thành dự toán giao cho địa phương. Quyết liệt, khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn  đầu tư công, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản mới. Tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;thực hiện thu hồi nợ tạm ứng quá hạn; tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ của chính quyền địa phương, bố trí nguồn trả nợ đầy đủ, đúng hạn. Thực hiện điều hành ngân sách đảm bảo nguồn chi cho các nhiệm vụ quan trọng, trong đó, ưu tiên chi đảm bảo chế độ, chính sách cho con người, chi an sinh xã hội. Thực hiện nghiêm chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý chi thường xuyên. Hạn chế tối đa việc đề xuất ứng trước dự toán...

 

                                                                               Lam Uyên- Thúy Diễm


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Lý Sơn và các sở, ngành đơn vị liên quan t​ổ chức thẩm định hồ sơ đề xuất đầu tư dự án khu Resort, khách sạn và thương mại tại Âu tàu phía Tây đảo Lý Sơn do Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam đề xuất; trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh và hiệp hội có liên quan nghiên cứu, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Tổ tư vấn chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướn​g Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn cho các huyện nghèo (Ba Tơ, Minh Long, Sơn Tây, Tây Trà, Trà Bồng) và huyện thoát nghèo (Sơn Hà) giai đoạn 2018-2020 theo đúng cơ chế, chính sách, định mức hỗ trợ và nguồn vốn thực hiện theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tham mưu và đề xuất UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 trên địa bàn tỉnh; văn bản hướng dẫn thi hành Luật theo quy định tại Khoản 1, Điều 62 Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 và kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật. Hoàn thành, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 29/4/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì rà soát, cung cấp thông tin cập nhật ​về các quy chuẩn kỹ thuật địa phương do tỉnh xây dựng, ban hành năm 2017, tổng hợp trực tiếp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh theo thời gian quy định

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh