English Thứ Sáu, 15-12-2017, 06:01 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 66749246
Đang online: 56

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Năm 2017, Quảng Ngãi thu ngân sách trên 14.000 tỷ đồng

Đăng ngày: 06/12/2017; 391 lần đọc
Ông Huỳnh Chánh- Giám đốc Sở Tài chính thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo trước kỳ họp về tình hình thu- chi ngân sách nhà nước

Báo cáo của UBND tỉnh tại kỳ họp thứ  8 HĐND tỉnh khóa XII về tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 cho thấy, trong năm 2017, thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 14.174 tỷ đồng, bằng 117,2% dự toán Trung ương giao, bằng 79,1% so với thực hiện năm 2016. 

Trong đó, thu nội địa cả năm ước đạt 13.374 tỷ đồng, bằng 116,5% dự toán Trung ương giao; bằng 78,1% so với thực hiện năm 2016, trong đó, thu từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đạt 8.000 tỷ đồng, bằng 133% dự toán, bằng 73% so với thực hiện năm 2016. Nguyên nhân giảm thu so với thực hiện năm 2016 là do chính sách thu điều tiết đối với sản phẩm xăng tiêu thụ trong nước đã hết hiệu lực từ năm 2017, vì vậy năm 2017 giảm 4.000 tỷ đồng thu điều tiết đối với sản phẩm xăng tiêu thụ trong nước của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất so với năm 2016. Các khoản thu còn lại đạt 4.574 tỷ đồng, bằng 93,7% dự toán, giảm 9,6% so với năm 2016.

 

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu cả năm ước đạt 800 tỷ đồng, bằng 129% dự toán, bằng 101% so với năm 2016.  

 

Một số khoản thu đạt và vượt so với kế hoạch như: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương ước đạt 9.877 tỷ đồng, bằng 128,3% dự toán Trung ương giao,giảm 25,1% so với năm 2016. Thuế thu nhập cá nhân ước đạt 305 tỷ đồng, bằng 103,4% dự toán, tăng 18,7% so với cùng kỳ. Thuế  bảo vệ môi trường ước đạt 495 tỷ đồng, bằng 106,9% dự toán, giảm 24,6% so với năm 2016. Thu tiền sử dụng đất ước đạt 522 tỷ đồng, bằng 94,9% dự  toán, giảm 12,2% so với năm 2016, trong đó, có một số địa phương thu đạt khá như huyện Tư Nghĩa, Đức Phổ, Sơn Tịnh, Nghĩa Hành.Thu khác ngân sách ước  đạt 103,7 tỷ đồng, bằng 100% dự toán, bằng 85,1% so với năm 2016.

 

Chi cân đối ngân sách địa phương ước đạt 11.829 tỷ đồng, bằng 98,3% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 5,5% so với năm 2016, trong đó, ước chi ngân sách huyện, thành phố đạt 5.428 tỷ đồng, bằng 101,8% dự toán HĐND tỉnh giao.

 

Theo dự báo của Ngành Tài chính, năm 2018, kinh tế tỉnh tiếp tục ổn định và có tăng trưởng. Sau khi bảo dưỡng tổng thể lần 3, Nhà máy lọc dầu Dung Quất hoạt động bình thường, có khả năng vượt công suất thiết kế và một số dự án mới triển khai như Mở rộng Nhà máy Lọc dầu, Nhà máy Thép Hòa Phát- Dung Quất,… sẽ góp phần tăng thu cho ngân sách tỉnh.

 

Để thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra, UBND tỉnh đã đề ra các giải pháp cụ thể như Cơ quan Thuế, Hải quan tăng cường quản lý thu Ngân sách nhà nước, chống thất thu, trốn thuế,… đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản phát sinh. Thực hiện hiệu quả công tác thu thuế vãng lai, chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải, khai thác tài nguyên, khoáng sản, kinh doanh xăng dầu, đất đai,… Chủ động phối hợp với các sở, ban ngành các cấp chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

 nb13-06122017.jpg
Đoàn Chủ tịch và thư ký kỳ họp​

Ngành Thuế tăng cường công tác quản lý thu, thanh tra, kiểm tra chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế, thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện khai, nộp thuế của người nộp thuế, phấn đấu đạt tỷ lệ hồ sơ khai thuế đúng hạn đạt 100% so với số phải kê khai theo quy định. Chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm; đôn đốc thu kịp thời các khoản phải nộp tăng thêm; đảm bảo đến cuối năm, tỷ lệ thu vào ngân sách số tiền thuế, tiền phạt phải đạt trên 90% số tăng thu qua thanh tra, kiểm tra. Thực hiện quyết liệt các biện pháp thu nợ, cưỡng chế nợ thuế theo đúng thủ tục, trình tự quy định.

 

Đồng thời, tiếp tục thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo điều kiện để sản xuất kinh doanh phục hồi và phát triển, nhằm nuôi dưỡng nguồn thu trong dài hạn. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế trên cơ sở đúng quy định pháp luật. Kiểm tra, đôn đốc việc khai, nộp kịp thời, đẩy đủ số thuế, phí phát sinh vào ngân sách.

 

Chính quyền địa phương các cấp tăng cường chỉ đạo, phối hợp trong quản lý, huy động nguồn thu trên địa bàn. Đẩy mạnh triển khai đấu giá đất các dự án đã được phê duyệt, thu nộp đầy đủ tiền sử dụng đất vào ngân sách đảm bảo hoàn thành dự toán giao cho địa phương. Quyết liệt, khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn  đầu tư công, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản mới. Tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;thực hiện thu hồi nợ tạm ứng quá hạn; tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ của chính quyền địa phương, bố trí nguồn trả nợ đầy đủ, đúng hạn. Thực hiện điều hành ngân sách đảm bảo nguồn chi cho các nhiệm vụ quan trọng, trong đó, ưu tiên chi đảm bảo chế độ, chính sách cho con người, chi an sinh xã hội. Thực hiện nghiêm chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý chi thường xuyên. Hạn chế tối đa việc đề xuất ứng trước dự toán...

 

                                                                               Lam Uyên- Thúy Diễm


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh mặt hàng n​hôm trên địa bàn tỉnh. Trường hợp, nếu phát hiện có mặt hàng nhôm giả sử dụng thương hiệu Xingfa Quảng Đông trên địa bàn tỉnh cần khẩn trương thẩm định, kiểm tra, xác minh làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng  dân dụng và công nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung Tờ trình 152/TTr-UBND ngày 30/11/2017  của UBND huyện Đức Phổ, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT, Công an tỉnh tăng cường chức năng giám sát, kiểm soát tình hình mua, bán và chi trả bảo hi​ểm tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh; báo cáo UBND tỉnh việc bồi thường bảo hiểm đối với tàu cá mang số hiệu QNg 90289 TS của ông Bùi Ngọc Lành trước ngày 20/12/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 được ban hành kèm theo Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ.

 

  

Chủ tịch UBND tỉ​nh giao UBND huyện Bình Sơn chỉ đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Châu Ổ nghiên cứu các nội dung đề nghị trong đơn của các hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ Châu Ổ về việc mức thu tiền sử dụng lô sạp, kiốt tại chợ Châu Ổ quá cao so với chợ Quảng Ngãi và tham chiếu các quy định của pháp luật liên quan để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, quy định của pháp luật và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức thực hiện việc xét tuyển hoặc xét tuyển đặc cách viên chức đối với thí sinh đăng ký dự tuyển giáo viên cho Trường THPT chuyên Lê Khiết theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ; trên cơ sở đó, lập thủ tục trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét, quyết định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với sở, ban ngành, đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, trực tiếp báo cáo các n​ội dung yêu cầu của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tại Công văn số 59/BCĐLNKT-VP ngày 27/11/2017 về việc báo cáo công tác hội nhập kinh tế quốc tế năm 2017 và kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 6505/BTNMT-TCMT ngày 01/12/2017 về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ năm 2017, báo cáo Bộ và UBND tỉnh trước ngày 15/12/2017.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan báo cáo tổng kết công tác t​hông tin đối ngoại năm 2017 theo đúng yêu cầu và thời gian quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 4360/BTTTT-TTĐN ngày 01/12/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương làm việc với Sở Tài chính để thống nhất việc cấp phát và thanh toán vốn cho các dự án thuộc danh mục điều chỉnh tăng từ nguồn vốn xổ sổ kiến thiết tại Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của UBND tỉnh theo đúng quy định; bảo đảm kịp thời giải ngân kế hoạch vốn năm 2017

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện Công văn số ​4987/BVHTTDL-VHCS của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Công văn số 5006/BVHTTDL-VHCS củaBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm.

 

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh