English Thứ Hai, 16-07-2018, 21:39 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 75479565
Đang online: 94
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Năm 2017, Quảng Ngãi thu ngân sách trên 14.000 tỷ đồng

Đăng ngày: 06/12/2017; 635 lần đọc
Ông Huỳnh Chánh- Giám đốc Sở Tài chính thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo trước kỳ họp về tình hình thu- chi ngân sách nhà nước

Báo cáo của UBND tỉnh tại kỳ họp thứ  8 HĐND tỉnh khóa XII về tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 cho thấy, trong năm 2017, thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 14.174 tỷ đồng, bằng 117,2% dự toán Trung ương giao, bằng 79,1% so với thực hiện năm 2016. 

Trong đó, thu nội địa cả năm ước đạt 13.374 tỷ đồng, bằng 116,5% dự toán Trung ương giao; bằng 78,1% so với thực hiện năm 2016, trong đó, thu từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đạt 8.000 tỷ đồng, bằng 133% dự toán, bằng 73% so với thực hiện năm 2016. Nguyên nhân giảm thu so với thực hiện năm 2016 là do chính sách thu điều tiết đối với sản phẩm xăng tiêu thụ trong nước đã hết hiệu lực từ năm 2017, vì vậy năm 2017 giảm 4.000 tỷ đồng thu điều tiết đối với sản phẩm xăng tiêu thụ trong nước của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất so với năm 2016. Các khoản thu còn lại đạt 4.574 tỷ đồng, bằng 93,7% dự toán, giảm 9,6% so với năm 2016.

 

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu cả năm ước đạt 800 tỷ đồng, bằng 129% dự toán, bằng 101% so với năm 2016.  

 

Một số khoản thu đạt và vượt so với kế hoạch như: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương ước đạt 9.877 tỷ đồng, bằng 128,3% dự toán Trung ương giao,giảm 25,1% so với năm 2016. Thuế thu nhập cá nhân ước đạt 305 tỷ đồng, bằng 103,4% dự toán, tăng 18,7% so với cùng kỳ. Thuế  bảo vệ môi trường ước đạt 495 tỷ đồng, bằng 106,9% dự toán, giảm 24,6% so với năm 2016. Thu tiền sử dụng đất ước đạt 522 tỷ đồng, bằng 94,9% dự  toán, giảm 12,2% so với năm 2016, trong đó, có một số địa phương thu đạt khá như huyện Tư Nghĩa, Đức Phổ, Sơn Tịnh, Nghĩa Hành.Thu khác ngân sách ước  đạt 103,7 tỷ đồng, bằng 100% dự toán, bằng 85,1% so với năm 2016.

 

Chi cân đối ngân sách địa phương ước đạt 11.829 tỷ đồng, bằng 98,3% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 5,5% so với năm 2016, trong đó, ước chi ngân sách huyện, thành phố đạt 5.428 tỷ đồng, bằng 101,8% dự toán HĐND tỉnh giao.

 

Theo dự báo của Ngành Tài chính, năm 2018, kinh tế tỉnh tiếp tục ổn định và có tăng trưởng. Sau khi bảo dưỡng tổng thể lần 3, Nhà máy lọc dầu Dung Quất hoạt động bình thường, có khả năng vượt công suất thiết kế và một số dự án mới triển khai như Mở rộng Nhà máy Lọc dầu, Nhà máy Thép Hòa Phát- Dung Quất,… sẽ góp phần tăng thu cho ngân sách tỉnh.

 

Để thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra, UBND tỉnh đã đề ra các giải pháp cụ thể như Cơ quan Thuế, Hải quan tăng cường quản lý thu Ngân sách nhà nước, chống thất thu, trốn thuế,… đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản phát sinh. Thực hiện hiệu quả công tác thu thuế vãng lai, chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải, khai thác tài nguyên, khoáng sản, kinh doanh xăng dầu, đất đai,… Chủ động phối hợp với các sở, ban ngành các cấp chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

 nb13-06122017.jpg
Đoàn Chủ tịch và thư ký kỳ họp​

Ngành Thuế tăng cường công tác quản lý thu, thanh tra, kiểm tra chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế, thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện khai, nộp thuế của người nộp thuế, phấn đấu đạt tỷ lệ hồ sơ khai thuế đúng hạn đạt 100% so với số phải kê khai theo quy định. Chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm; đôn đốc thu kịp thời các khoản phải nộp tăng thêm; đảm bảo đến cuối năm, tỷ lệ thu vào ngân sách số tiền thuế, tiền phạt phải đạt trên 90% số tăng thu qua thanh tra, kiểm tra. Thực hiện quyết liệt các biện pháp thu nợ, cưỡng chế nợ thuế theo đúng thủ tục, trình tự quy định.

 

Đồng thời, tiếp tục thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo điều kiện để sản xuất kinh doanh phục hồi và phát triển, nhằm nuôi dưỡng nguồn thu trong dài hạn. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế trên cơ sở đúng quy định pháp luật. Kiểm tra, đôn đốc việc khai, nộp kịp thời, đẩy đủ số thuế, phí phát sinh vào ngân sách.

 

Chính quyền địa phương các cấp tăng cường chỉ đạo, phối hợp trong quản lý, huy động nguồn thu trên địa bàn. Đẩy mạnh triển khai đấu giá đất các dự án đã được phê duyệt, thu nộp đầy đủ tiền sử dụng đất vào ngân sách đảm bảo hoàn thành dự toán giao cho địa phương. Quyết liệt, khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn  đầu tư công, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản mới. Tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;thực hiện thu hồi nợ tạm ứng quá hạn; tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ của chính quyền địa phương, bố trí nguồn trả nợ đầy đủ, đúng hạn. Thực hiện điều hành ngân sách đảm bảo nguồn chi cho các nhiệm vụ quan trọng, trong đó, ưu tiên chi đảm bảo chế độ, chính sách cho con người, chi an sinh xã hội. Thực hiện nghiêm chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý chi thường xuyên. Hạn chế tối đa việc đề xuất ứng trước dự toán...

 

                                                                               Lam Uyên- Thúy Diễm


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc lắp đặt bổ sung biển báo cấm xe ô tô và chướng ngại vật tại hai đầu cầu cầu Sông Vệ (cũ), chỉ cho phép xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp lưu thông qua cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh thực hiện đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 7406/BGTVT-ĐTCT ngày 09/7/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc đề nghị báo cáo tổng kết việc triển khai thực hiện mô hình đầu tư theo hình thức PPP ngành Giao thông vận tải theo Nghị quyết số 83/NQ-CP của Chính phủ, hoàn thành chậm nhất ngày 19/7/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND thành phố Quảng Ngãi nghiên cứu nội dung đề xuất của Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam tại Văn bản số 02/2018/CV-ĐTKD-VIID/2506 ngày 25/6/2018 về việc đề xuất lập quy hoạch Khu Chính trị - Hành chính thành phố Quảng Ngãi và ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 2908-CV/TU ngày 06/7/2018; xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố nghiên cứu thực hiện nội dung Báo cáo số 173/BC-HĐND ngày 09/7/2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại về việc kết quả khảo sát việc thực hiện Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, UBND tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 9/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3719/UBND-KGVX ngày 26/6/2018 về việc học sinh xin nghỉ học theo quy định tại Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh theo đúng quy định của của pháp luật.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cử ông Phạm Công Minh, vận động viên môn Wushu, đi tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 08/7/2018 đến ngày 08/8/2018 như đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 805/TTr-SVHTTDL ngày 05/6/2018 về việc cử vận động viên đi tập huấn ở nước ngoài.​

 

 

  

Lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đối với​ "Dự thảo​ Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Ngãi"

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích