English Thứ Tư, 19-06-2019, 13:57 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99283694
Đang online: 279

Nạo vét lòng hồ Hồ chứa nước Diên Trường, huyện Đức Phổ

Đăng ngày: 10/06/2019; 44 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất cho phép Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, tổ chức thực hiện công tác nạo vét cát, đất trong lòng hồ Hồ chứa nước Diên Trường để giảm lượng cát, đất bồi lấp lòng hồ và tăng dung tích trữ nước trong lòng hồ chứa; kết hợp sử dụng cát, đất nạo vét để san lấp, xây dựng các công trình trên địa bàn huyện Đức Phổ.

Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và UBND huyện Đức Phổ hướng dẫn Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đến việc nạo vét lòng hồ; kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện nạo vét lòng hồ, kịp thời xử lý các vướng mắc theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

 

                                                                  V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 4112/BNN-TCTL ngày 12/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý nước sạch nông thôn; báo cáo Bộ, UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15/12/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1382/TTr-SNNPTNT ngày 31/5/2019 về việc khắc phục sạt lở Đê Bắc thuộc Cảng neo trú tàu thuyền Mỹ Á; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/6/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích