English Chủ Nhật, 22-09-2019, 03:05 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109311380
Đang online: 164
Tin tức Tin Nổi bật Xem chi tiết tin tức

Mức hỗ trợ cho các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu vực khu công nghiệp

Đăng ngày: 09/07/2019; 270 lần đọc
Ông Đỗ Văn Phu- Giám đốc Sở GD&ĐT thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh đọc Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cho các nhóm trẻ độc lập tư thục ở các KCN

Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XII, sáng 09-7, HĐND tỉnh thảo luận và thông qua Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu vực khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020. 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Đỗ Văn Phu- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đọc Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết. Theo đó, việc đề nghị ban hành Nghị quyết nhằm thực hiện Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến 2020” theo Quyết định 404/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Khảo sát của Sở Giáo dục và Đào tạo, cho thấy, hiện nay có 36 nhóm trẻ tư thục ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh không có trang bị phục vụ dạy học cho trẻ dưới 36 tháng tuổi; nhà vệ sinh, nhà bếp chưa đảm bảo quy định không phù hợp với lứa tuổi của trẻ, thiếu đồ dùng, đồ chơi… ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Do vậy, việc ban hành và thực hiện Nghị quyết trên địa bàn tỉnh là yêu cầu bức thiết, góp phần trong công tác chăm sóc, bảo vệ nuôi dưỡng trẻ em được đảm bảo an toàn, hỗ trợ nữ công nhân lao động có con dưới 36 tháng tuổi yên tâm lao động, sản xuất...

 

Điều kiện để được hưởng chính sách đó là: Các nhóm trẻ trông giữ trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp được kiện toàn, thành lập mới đủ điều kiện được cấp phép hoạt động theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo có trông giữ tối thiểu 50% số trẻ dưới 36 tháng tuổi là con của công nhân lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và có cam kết thời gian hoạt động tối thiểu 3 năm.

nb2-07092019.jpg
Đại biểu nghiên cứu các nội dung UBND tỉnh trình kỳ họp​
 

Theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình, mức hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu vực khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, cụ thể: Đối với cơ sở có số lượng từ 7 đến 30 trẻ, mức hỗ trợ một lần (tối đa) là 35 triệu đồng. Đối với cơ sở có số lượng trên 30 trẻ, mức hỗ trợ một lần (tối đa) là 50 triệu đồng.

 

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020”.

 

                                                                                                Lam Uyên- PV


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 10536/BTC-NSNN ngày 09/9/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn địa phương trong công tác báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 77/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8245/VPCP-KTTH ngày 12/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2019/QH14 của Quốc hội.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích