English Thứ Ba, 23-07-2019, 22:34 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103650642
Đang online: 120
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Mức hỗ trợ cho các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu vực khu công nghiệp

Đăng ngày: 09/07/2019; 232 lần đọc
Ông Đỗ Văn Phu- Giám đốc Sở GD&ĐT thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh đọc Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cho các nhóm trẻ độc lập tư thục ở các KCN

Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XII, sáng 09-7, HĐND tỉnh thảo luận và thông qua Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu vực khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020. 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Đỗ Văn Phu- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đọc Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết. Theo đó, việc đề nghị ban hành Nghị quyết nhằm thực hiện Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến 2020” theo Quyết định 404/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Khảo sát của Sở Giáo dục và Đào tạo, cho thấy, hiện nay có 36 nhóm trẻ tư thục ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh không có trang bị phục vụ dạy học cho trẻ dưới 36 tháng tuổi; nhà vệ sinh, nhà bếp chưa đảm bảo quy định không phù hợp với lứa tuổi của trẻ, thiếu đồ dùng, đồ chơi… ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Do vậy, việc ban hành và thực hiện Nghị quyết trên địa bàn tỉnh là yêu cầu bức thiết, góp phần trong công tác chăm sóc, bảo vệ nuôi dưỡng trẻ em được đảm bảo an toàn, hỗ trợ nữ công nhân lao động có con dưới 36 tháng tuổi yên tâm lao động, sản xuất...

 

Điều kiện để được hưởng chính sách đó là: Các nhóm trẻ trông giữ trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp được kiện toàn, thành lập mới đủ điều kiện được cấp phép hoạt động theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo có trông giữ tối thiểu 50% số trẻ dưới 36 tháng tuổi là con của công nhân lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và có cam kết thời gian hoạt động tối thiểu 3 năm.

nb2-07092019.jpg
Đại biểu nghiên cứu các nội dung UBND tỉnh trình kỳ họp​
 

Theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình, mức hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu vực khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, cụ thể: Đối với cơ sở có số lượng từ 7 đến 30 trẻ, mức hỗ trợ một lần (tối đa) là 35 triệu đồng. Đối với cơ sở có số lượng trên 30 trẻ, mức hỗ trợ một lần (tối đa) là 50 triệu đồng.

 

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020”.

 

                                                                                                Lam Uyên- PV


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh (khóa XII, kỳ họp thứ 15) Quy định mức hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tập trung tổ chức triển khai công tác phòng, chống Sâu keo mùa thu hại ngô theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Chỉ thị số 4962/CT-BNN-BVTV ngày 15/7/2019.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.​ 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích