English Thứ Sáu, 06-12-2019, 17:27 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 113829024
Đang online: 197
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Mức hỗ trợ cho các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu vực khu công nghiệp

Đăng ngày: 09/07/2019; 298 lần đọc
Ông Đỗ Văn Phu- Giám đốc Sở GD&ĐT thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh đọc Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cho các nhóm trẻ độc lập tư thục ở các KCN

Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XII, sáng 09-7, HĐND tỉnh thảo luận và thông qua Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu vực khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020. 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Đỗ Văn Phu- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đọc Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết. Theo đó, việc đề nghị ban hành Nghị quyết nhằm thực hiện Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến 2020” theo Quyết định 404/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Khảo sát của Sở Giáo dục và Đào tạo, cho thấy, hiện nay có 36 nhóm trẻ tư thục ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh không có trang bị phục vụ dạy học cho trẻ dưới 36 tháng tuổi; nhà vệ sinh, nhà bếp chưa đảm bảo quy định không phù hợp với lứa tuổi của trẻ, thiếu đồ dùng, đồ chơi… ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Do vậy, việc ban hành và thực hiện Nghị quyết trên địa bàn tỉnh là yêu cầu bức thiết, góp phần trong công tác chăm sóc, bảo vệ nuôi dưỡng trẻ em được đảm bảo an toàn, hỗ trợ nữ công nhân lao động có con dưới 36 tháng tuổi yên tâm lao động, sản xuất...

 

Điều kiện để được hưởng chính sách đó là: Các nhóm trẻ trông giữ trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp được kiện toàn, thành lập mới đủ điều kiện được cấp phép hoạt động theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo có trông giữ tối thiểu 50% số trẻ dưới 36 tháng tuổi là con của công nhân lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và có cam kết thời gian hoạt động tối thiểu 3 năm.

nb2-07092019.jpg
Đại biểu nghiên cứu các nội dung UBND tỉnh trình kỳ họp​
 

Theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình, mức hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu vực khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, cụ thể: Đối với cơ sở có số lượng từ 7 đến 30 trẻ, mức hỗ trợ một lần (tối đa) là 35 triệu đồng. Đối với cơ sở có số lượng trên 30 trẻ, mức hỗ trợ một lần (tối đa) là 50 triệu đồng.

 

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020”.

 

                                                                                                Lam Uyên- PV


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại các Công văn: số 4240/BTTTT-THH ngày 27/11/2019 về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc mua sắm, sử dụng phần mềm có bản quyền khi mua sắm máy tính và hoạt động bảo trì phần mềm, hệ thống thông tin; số 4303/BTTTT-THH ngày 29/11/2019 về việc xin ý kiến Dự thảo Đề án Giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu và tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin tại các bộ, ngành, địa phương và Danh sách các nền tảng dùng chung của Chính phủ điện tử.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại các Công văn: số 4258/BTTTT-KHTC ngày 28/11/2019 về báo cáo tình hình thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; số 4275/BTTTT-KHTC ngày 29/11/2019 về hướng dẫn thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ thuộc Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” trong năm 2020.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác tiêm chủng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, báo cáo hoạt động nuôi, trồng các loài nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh theo nội dung yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 6369/BTNMT-TCMT ngày 02/12/2019, trực tiếp báo cáo Bộ (thông qua Tổng cục Môi trường) và báo cáo UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích