English Thứ Hai, 18-06-2018, 05:28 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 73914583
Đang online: 72
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội

Đăng ngày: 11/10/2017; 335 lần đọc

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định số 66/2017/QĐ-UBND quy định nội dung và mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Quy định này quy định nội dung và mức chi đối với hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện, xã. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, ngoài các nội dung chi nêu trên còn được chi thuê chuyên gia thẩm định, chuyên gia tư vấn độc lập trong trường hợp nội dung giám sát, phản biện xã hội thuộc lĩnh vực chuyên môn phức tạp.

 

Theo quy định này, chi tổ chức hội nghị thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Đối với hội nghị đối thoại, tọa đàm, hội thảo còn được chi một số khoản sau: Cấp tỉnh: Chủ trì cuộc họp 150.000 đồng/người/cuộc họp; thành viên tham dự cuộc họp 100.000 đồng/người/cuộc họp, chi báo cáo tham luận theo đơn đặt hàng 500.000 đồng/bài viết; Cấp huyện: Chủ trì cuộc họp 100.000 đồng/người/cuộc họp; thành viên tham dự cuộc họp 70.000 đồng/người/cuộc họp, chi báo cáo tham luận theo đơn đặt hàng 350.000 đồng/bài viết; Cấp xã: Chủ trì cuộc họp 70.000 đồng/người/cuộc họp; thành viên tham dự cuộc họp 50.000 đồng/người/cuộc họp, chi báo cáo tham luận theo đơn đặt hàng 250.000 đồng/bài viết.

 

Chi thuê chuyên gia thẩm định, chuyên gia tư vấn độc lập: Trường hợp thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội có nội dung phức tạp, thuộc lĩnh vực chuyên môn chuyên sâu, cần lấy ý kiến tư vấn, phản biện của các chuyên gia độc lập, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh quyết định việc thuê chuyên gia thẩm định, chuyên gia tư vấn độc lập nhưng phải có hợp đồng công việc, có sản phẩm chất lượng được Thủ trưởng đơn vị phê duyệt. Số lượng chuyên gia do cơ quan chủ trì quyết định, nhưng tối đa không quá 05 chuyên gia cho nội dung cần thẩm định hoặc tư vấn trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Mức chi 1.000.000 đồng/báo cáo kết quả thẩm định hoặc tư vấn.

 

Chi bồi dưỡng thành viên tham gia đoàn giám sát, phản biện xã hội (ngoài chế độ thanh toán công tác phí theo quy định của pháp luật hiện hành): Cấp tỉnh: Thành viên chính thức của đoàn giám sát 100.000 đồng/người/ngày, các thành viên khác 70.000 đồng/người/ngày; Cấp huyện: Thành viên chính thức của đoàn giám sát 70.000 đồng/người/ngày, các thành viên khác 50.000 đồng/người/ngày; Cấp xã: Thành viên chính thức của đoàn giám sát 50.000 đồng/người/ngày, các thành viên khác 35.000 đồng/người/ngày.

 

Chi xây dựng báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội (báo cáo theo định kỳ 6 tháng, 1 năm; báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội theo chuyên đề được giao); văn bản kiến nghị: Cấp tỉnh 2.000.000 đồng/báo cáo hoặc văn bản; Cấp huyện 1.400.000 đồng/báo cáo hoặc văn bản; Cấp xã 1.000.000 đồng/báo cáo hoặc văn bản.

 

Riêng các khoản chi khác, trong phạm vi kinh phí phục vụ công tác giám sát, phản biện xã hội được cơ quan có thẩm quyền giao, căn cứ thực tế tình hình triển khai công việc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định việc chi tiêu cho các nội dung công việc thực tế phát sinh, đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.


B.T

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tổ chức kiểm tra thực tế và có ý kiến tham mưu đề xuất cụ thể, trình UBND tỉnh xem x​ét quyết định việc chủ trương và bố trí kinh phí sửa chữa khẩn cấp Xi phông 9 tại K12+290 trên kênh chính Liệt Sơn. Hoàn thành trước ngày 10/7/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh việc bổ sung dự án cầu Sông Rin vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, nghiên cứu đề nghị của UBND huyện Sơn Tịnh tại Công văn số 1318/UBND-NNTN ngày 05/6/2018 về việc xin ý kiến lập Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng huyện Sơn Tịnh đến năm 2020, hướng dẫn UBND huyện Sơn Tịnh thực hiện theo đúng quy định của Luật; trường hợp có vướng mắc thì thống nhất ý kiến tham mưu, đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện đầy đủ nội dung hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2759/BTNMT-TCBHĐVN ngày 29/5/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn giải quyết việc giao khu vực biển để nhận chìm chất nạo vét.​

 

  

Thông báo thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của 03 sở: Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển​ nông thôn, Văn hóa - Thể thao và Du lịch

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website