English Thứ Hai, 14-10-2019, 09:21 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110612298
Đang online: 346
Tin tức Bạn đọc viết Xem chi tiết tin tức

Một số vướng mắc trong việc thực hiện Luật Hộ tịch

Đăng ngày: 04/10/2018; 1393 lần đọc

Sau khi Quốc hội thông qua Luật Hộ tịch năm 2014 và Chính phủ ban hành Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành nhiều văn bản để ​chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, bước đầu đạt kết quả thiết thực, đáp ứng nhu cầu của công dân, đã giảm thiểu một số loại giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, giảm thời gian giải quyết vụ việc, các quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục đăng ký hộ tịch rõ ràng, dễ hiểu, dễ áp dụng, tạo thuận lợi cho cơ quan đăng ký hộ tịch trong quá trình giải quyết đăng ký các việc hộ tịch.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc trong công tác này.

 

Những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện

 

Theo quy định của Luật Hộ tịch, thẩm quyền đăng ký một số loại việc hộ tịch được chuyển giao từ UBND tỉnh, Sở Tư pháp cho UBND cấp huyện. Vì vậy, công chức phòng Tư pháp chưa có nhiều kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ nên việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký hộ tịch cho công dân còn có những hạn chế nhất định.

 

Công chức tư pháp - hộ tịch đảm nhận nhiều việc, vừa thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tư pháp, vừa thực hiện các nhiệm vụ khác như tuyên truyền, thống kê, phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo nên việc tham mưu cho UBND các huyện về công tác hộ tịch chưa kịp thời, thường xuyên. Hầu hết công chức tư pháp - hộ tịch chưa qua đào tạo bài bản về tin học, một số công chức đã lớn tuổi nên ảnh hưởng đến việc sử dụng phần mềm quản lý hộ tịch trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch.  

 

Việc đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài: Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký lại khai sinh nhưng không có giấy tờ liên quan đến việc họ đã từng đăng ký khai sinh, từng cư trú tại địa phương. Do biến cố chiến tranh họ đã từng sinh sống qua nhiều địa phương và qua nước ngoài định cư, nay đã có quốc tịch nước ngoài, không có giấy tờ chứng minh đã từng là công dân Việt Nam, giấy tờ về việc từng cư trú ở Việt Nam nên việc xác định thẩm quyền đăng ký khai sinh, cũng như xác định nội dung khai sinh rất khó khăn.

Theo quy định của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ thì khi đăng ký khai tử, công dân phải nộp Tờ khai và Giấy Báo tử hoặc giấy tờ thay thế Giấy Báo tử. Tuy nhiên, đối với những trường hợp, người chết đã quá lâu (trong thời kỳ chiến tranh, loạn lạc), không có bất cứ giấy tờ, chứng cứ làm cơ sở thực hiện việc khai tử, nên cơ quan đăng ký hộ tịch không có cơ sở để giải quyết. Trường hợp này khá phổ biến trên địa bàn tỉnh.

 

Một số mẫu giấy tờ xác nhận tình trạng hôn nhân của một số nước cấp để sử dụng đăng ký kết hôn chỉ có tiêu đề, không kèm theo mẫu cụ thể nên khó khăn khi tiếp nhận giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn.

 

Khoản 5 Điều 26 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định đăng ký lại khai sinh: Nếu hồ sơ, giấy tờ không thống nhất về nội dung khai sinh thì nội dung khai sinh được xác định theo hồ sơ, giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chính thức hợp lệ đầu tiên; Thông báo số 13/TB-TW ngày 17/8/2016 của Ban Bí thư về xác định tuổi Đảng viên: Không xem xét điểu chỉnh tuổi của đảng viên mà thống nhất xác định tuổi của Đảng viên theo tuổi khai trong Hồ sơ lý lịch đảng viên. Căn cứ quy định trên, việc xác định nội dung khai sinh đối với trường hợp đăng ký lại khai sinh cho cán bộ, công chức là đảng viên mà giữa giấy tờ được lập đầu tiên không thống nhất với Hồ sơ lý lịch đảng viên khó xác định.

 

Hiện nay, khi giải quyết các chế độ liên quan đến gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách còn gặp nhiều khó khăn. Tình trạng hồ sơ giải quyết chế độ người được hưởng chế độ chính sách, trong hồ sơ khai với năm sinh khác với giấy tờ nhân thân hiện tại của người được hưởng chính sách, do sự không thống nhất đó ảnh hưởng đến chế độ người được hưởng chế độ chính sách. Đây là hiện tượng khá phổ biến ở tỉnh Quảng Ngãi mà chưa có hướng giải quyết.

 

Nhiều trường hợp trước đây vì những lý do nào đó, cha mẹ tăng hoặc giảm tuổi cho trẻ em để đi học, dẫn đến tình trạng các giấy tờ: Giấy khai sinh, Hộ khẩu, CMND, văn bằng, chứng chỉ, học bạ không thống nhất nhưng giữa các ngành quản lý hồ sơ chưa thống nhất giải quyết, nếu căn cứ vào Giấy khai sinh để điều chỉnh năm sinh trong văn bằng, học bạ thì ngành giáo dục từ chối vì không đúng độ tuổi đi học, còn quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch thì không giải quyết cải chính hộ tịch đối với những trường hợp này.

 

Trường hợp thông tin giữa 02 quyển sổ hộ tịch (đăng ký kép theo quy định trước đây) không thống nhất và thông tin giữa bản chính giấy tờ hộ tịch cấp cho công dân không thống nhất với sổ hộ tịch đang lưu trữ, hiện nay chưa có quy định để xử lý đối với những trường hợp này.

 

Những vướng mắc trong việc áp dụng các quy định của Luật Hộ tịch

 

Tại điểm d khoản 3 Điều 9 Thông tư số 15/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định việc đăng ký lại khai sinh phải có giấy tờ chứng minh quan hệ cha con, mẹ con. Tuy nhiên, nhiều trường hợp đăng ký lại khai sinh cho người lớn tuổi đều không có, người làm chứng không biết hoặc đã chết dẫn đến không có cơ sở để xác định.

 

Theo hướng dẫn tại Công văn số 1482/HTQTCT-HT ngày 31/10/2016 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp: Công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài về Việt Nam làm thủ tục đăng ký kết hôn mới tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam mà chỉ sử dụng các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, không có giấy tờ nào do cơ quan có thẩm quyền cấp thể hiện có quốc tịch Việt Nam, không thuộc diện thực hiện thủ tục ghi chú ly hôn, nếu có yêu cầu ghi chú ly hôn thì không giải quyết do không có cơ sở pháp lý. Tuy nhiên, trên thực tế công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có quốc tịch nước ngoài, khi làm thủ tục kết hôn, chỉ xuất trình Hộ chiếu nước ngoài và Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do nước ngoài cấp, không muốn cung cấp giấy tờ thể hiện có quốc tịch Việt Nam để không phải làm thủ thục ghi chú ly hôn; trường hợp việc kết hôn trước đây thực hiện tại cơ quan có thẩm quyền Việt Nam, nếu không ghi chú ly hôn thì cơ quan đăng ký kết hôn tại Việt Nam không có cơ sở để ghi chú vào Sổ kết hôn việc ly hôn, do đó, mặc nhiên họ đang tồn tại một cuộc hôn nhân nên không thể kết hôn được.

 

Theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 78/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một điều của Luật Quốc tịch Việt Nam: Công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài khi đăng ký hộ tịch trước cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thì quốc tịch Việt Nam và quốc tịch nước ngoài của người đó đều được ghi trong giấy tờ hộ tịch. Tuy nhiên, việc ghi quốc tịch Việt Nam trong giấy tờ hộ tịch là khó thực hiện vì để xác định tại thời điểm đăng ký, công dân công dân phải xuất trình giấy tờ chứng minh đang có quốc tịch Việt Nam, nếu không có thì phải làm thủ tục xin cấp Giấy xác nhạn có quốc tịch Việt Nam, do vậy, sẽ không đảm bảo thời hạn giải quyết hồ sơ hộ tịch cho công dân theo quy định.

 

Theo quy định tại Khoản 01 Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài, có cha hoặc mẹ là Công dân Việt Nam hoặc cha và mẹ đều là công dân Việt Nam, chưa được đăng ký khai sinh ở nước ngoài, về cư trú tại Việt Nam thì phải nộp các giấy tờ chứng minh việc trẻ em đã nhập cảnh vào Việt Nam (như: hộ chiếu, giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế có dấu xác nhận nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh và văn bản xác nhận của cơ quan công an có thẩm quyền về việc trẻ em đang cư trú tại Việt Nam). Tuy nhiên, có một số trường hợp trẻ em sinh ra ở nước ngoài tại các nước láng giềng như Lào, Campuchia ... khi đưa con về cư trú tại Việt Nam thường không thực hiện các nguyên tắc, thủ tục theo quy định về xuất nhập cảnh để xin hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế mà đưa con về cư trú tại Việt Nam theo đường dân sinh, do đó khi đăng ký khai sinh cho con không có các giấy tờ chứng minh trẻ em đã nhập cảnh vào Việt Nam.

 

Thời gian thực hiện một số thủ tục tại cấp huyện như đăng ký khai sinh, khai tử, bổ sung hộ tịch, ghi vào sổ hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã giải quyết ở nước ngoài theo Luật Hộ tịch quy định giải quyết ngay trong ngày. Quy định này khó thực hiện, lý do UBND cấp huyện đang thực hiện cơ chế hành chính 01 cửa liên thông, thực tế quy trình giải quyết ít nhất là 02 ngày làm việc.

 

Từ những khó khăn vướng mắc trên, Bộ Tư pháp và các cơ quan chức năng cần tiến hành rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những vấn đề còn bất cập, thiếu tính khả thi của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; các Bộ, ngành Trung ương cần phối hợp, chỉ đạo giải quyết đối với các trường hợp thông tin của cá nhân trong các giấy tờ: Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu, CMND, văn bằng, chứng chỉ, học bạ, hồ sơ bảo hiểm, hồ sơ chính sách... có sự không thống nhất để đảm bảo quyền lợi cho công dân. 

 

Bộ Tư pháp sớm triển khai thống nhất phần mềm quản lý hộ tịch trên toàn quốc. Trong đó, cần phải đảm bảo được sự kết nối với các phần mềm do các địa phương đã và đang ứng dụng, tránh việc không có sự tương tác, tích hợp dữ liệu đồng bộ dẫn đến phải hủy bỏ các phần mềm các địa phương đang ứng dụng.

 

Vương Minh


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng Đề án “Thuê chuyên gia Cu Ba hỗ trợ khám, chữa bệnh, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2025”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tại Thông báo số 350/TB-VPCP ngày 02/10/2019 của Văn phòng Chính phủ; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu, điều chỉnh các nội dung quy hoạch Khu du lịch Mỹ Khê không còn phù hợp trong quá trình xây dựng đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phần còn lại của xã Tịnh Kỳ và xã Tịnh Khê; khẩn trương hoàn thành đồ án quy hoạch trình UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế làm việc với Công ty TNHH Một thành viên Doanh nghiệp xã hội Cao để xây dựng Đề án cụ thể về việc đầu tư cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn (Bệnh viện đa khoa Dung Quất trước đây); trên cơ sở đó, chủ trì phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ, UBND huyện Bình Sơn và các sở, ngành liên quan tham gia góp ý hoàn chỉnh Đề án, tham mưu UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích