English Thứ Ba, 21-05-2019, 09:31 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 95579341
Đang online: 184
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Một số quy định mới về sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020

Đăng ngày: 10/03/2019; 226 lần đọc

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 08/2019/TT-BTC​ ngày 30/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/3/2019.

Theo đó, Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC gồm các nội dung về: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; nguyên tắc thực hiện;nội dung, mức chi, nguồn kinh phí hỗ trợ phát triển hạ tầng kinh tế xã hội như hoàn thiện hệ thống Trung tâm văn hóa – thể thao, Nhà văn hóa – Khu thể thao thôn, bản; hoàn chỉnh các công trình bảo đảm cung cấp nước sinh hoạt cho người dân;

Thực hiện Chương trình khoa học, công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn; tuyên truyền, tư vấn học nghề, việc làm; hỗ trợ sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị đào tạo, phương tiện vận chuyển đào tạo lưu động; chi đặc thù về cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em; truyền thông về xây dựng nông thôn mới;…

VQH

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019 theo ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1314/BTTTT-KHTC ngày 26/4/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý dự thảo Đề án “Thí điểm thực hiện và cung ứng dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ công ích tại địa phương”, gửi góp ý về Bộ Thông tin và Truyền thông đúng thời gian quy định (trước ngày 25/5/2019); báo cáo UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện pháp luật khí tượng thủy văn đối với các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh theo nội dung Công văn số 453/TCKTTV-VP ngày 23/4/2019 của Tổng cục Khí tượng thủy văn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn đối với hồ chứa thủy lợi, thủy điện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất gia hạn thời gian để Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Nhật Minh tiếp tục nghiên cứu khảo sát, đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu nông nghiệp hữu cơ ứng dụng công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái tại xã Tịnh Long, TP.Quảng Ngãi theo Công văn số 5148/UBND-NNTN ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh đến ngày 31/8/2019. Quá thời gian nêu trên, Nhà đầu tư không gửi hồ sơ đề xuất đầu tư dự án thì văn bản cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập dự án hết hiệu lực thi hành.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích