English Thứ Sáu, 13-12-2019, 23:08 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114299742
Đang online: 177

Một số nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới

Đăng ngày: 14/08/2019; 518 lần đọc

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo​ Kết luận của đồng chí Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2019.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Công văn số 4276/UBND-TH ngày 31/7/2019 về tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh.

 

Khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII.

 

Tiếp tục xử lý, giải quyết đối với các ý kiến, kiến nghị và các vấn đề mà các đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, cử tri và nhân dân quan tâm, nhất là những vấn đề bức xúc, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện việc tiếp công dân theo đúng quy định của pháp luật. 

 

Tập trung hoàn thành xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đầu tư công năm 2020; xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022.

 

Quyết liệt thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án sử dụng vốn trong và ngoài ngân sách. Đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019; tổ chức thanh tra, kiểm tra thực tế, làm rõ nguyên nhân việc giải ngân chậm của từng dự án, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh kế hoạch vốn đối với các công trình chậm tiến độ.

 

Nghiêm túc và tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước.

 

Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè - Thu năm 2019; theo dõi tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là dịch tả lợn Châu Phi, dịch cúm gia cầm; tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y các điểm giết mổ, tụ điểm mua bán, phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm. Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng. Triển khai phương án vận hành, bảo đảm an toàn cho các đập, hồ chứa trong mùa mưa bão.

 

Tiếp tục thực hiện đạt hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, phấn đấu đạt chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm 2019.

 

Thực hiện nghiêm túc việc công bố công khai danh sách các dự án bất động sản đủ điều kiện pháp lý để thực hiện giao dịch trên Trang thông tin điện tử của Sở; phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tích cực thông tin, tuyên truyền đến người dân để tìm hiểu, nắm thông tin trước khi giao dịch, nhằm hạn chế các trường hợp rủi ro, gây thiệt hại về kinh tế. Phối hợp với cơ quan chức năng có liên quan và các địa phương rà soát, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động giao dịch, mua bán tại các dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh, trường hợp phát hiện sai phạm, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

 

Tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; đảm bảo chế độ trực chỉ huy, trực chiến đấu, trực ban để giải quyết kịp thời khi có tình huống đột xuất xảy ra. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội như “tín dụng đen”, trộm cắp tài sản, ma túy,… Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy,...

 

                                                                      T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi và thẩm quyền quản lý nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 9141/BNN-TCTL ngày 06/12/2019 về việc báo cáo tình hình vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, trực tiếp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh tình hình, kết quả xử lý vi phạm trước ngày 25/12/2019 định kỳ trước ngày 25 hàng tháng.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 11148/VPCP-KGVX ngày 05/12/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc bảo đảm an toàn thức phẩm đối với thức ăn đường phố, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trong tháng 12/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao tại Công văn số 6263/UBND-TH ngày 14/11/2019 và Công văn số 6354/UBND-TH ngày 19/11/2019 của UBND tỉnh liên quan đến việc hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích