English Thứ Hai, 18-03-2019, 23:50 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 89249427
Đang online: 149

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Đăng ngày: 05/03/2019; 644 lần đọc

Văn phòng UBND tỉnh vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính tại buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường 

Theo đó, về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung nghiên cứu, tạo dựng, tích hợp một hệ thống cơ sở dữ liệu chung của ngành về đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước, biển và hải đảo, môi trường, hệ thống quan trắc,... trên nền cơ sở dữ liệu GIS.

 

Về lĩnh vực đất đai: Sớm tổ chức đánh giá việc thi hành Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là việc thực hiện các quy định, chính sách đất đai, những vướng mắc trong quản lý sử dụng đất, giao (cho thuê) đất, bồi thường, thu tiền sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất, chính sách tích tụ, tập trung đất đai,... ngay trong năm 2019 để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, phát huy hiệu quả việc sử dụng đất đai, không để lãng phí. Khẩn trương hoàn thành việc tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, điều phối chỉ tiêu sử dụng đất ở đô thị, đất ở nông thôn cấp huyện, Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 803/UBND-NNTN ngày 22/02/2019. Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố đo đạc, điều chỉnh bản đồ, cập nhật lại diện tích sản xuất nông nghiệp đã thực hiện dồn điền đổi thửa thời gian qua; giao đất lâm nghiệp, đất nông lâm trường, giao đất người dân,...

 

Bên cạnh đó, tập trung thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất của các dự án đã được UBND tỉnh giao, cho thuê đất để tham mưu, xử lý nghiêm đối với các trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích. Tập trung chuẩn bị thực hiện công tác xây dựng Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025, giá đất,...

 

Đối với lĩnh vực môi trường: Bám sát ý kiến trao đổi của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh vào chiều ngày 25/02/2019 để thực hiện, trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường là đầu mối tham mưu toàn diện về công tác quản lý rác thải. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, thực hiện đề tài khoa học về điều tra, khảo sát thực trạng công tác thu gom, vận chuyển, xử lý các nguồn rác thải trên địa bàn tỉnh và đề xuất giải pháp xử lý trong thời gian đến.

 

Nâng cao chất lượng công tác thẩm định, kiểm tra nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường (đầu vào) và kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải (đầu ra) đối với các dự án, đặc biệt là các dự án tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, trong đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến để xử lý triệt để ô nhiễm.

 

Về lĩnh vực khoáng sản: Yêu cầu trong thời gian đến, Sở Tài nguyên và Môi trường không tham mưu chỉ định lập hồ sơ cấp phép khai thác khoáng sản mà phải hướng đến việc đấu giá khai thác (trừ một số khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa hoặc các vị trí khai thác khoáng sản đã có chủ trương của UBND tỉnh từ trước); xem xét việc sử dụng đất bãi bồi ven sông để đắp, san nền, hạn chế việc khai thác, sử dụng đất đồi.

 

                                                                          T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 978/BCT-TXTM ngày 19/02/2019, xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng, chào mừng “Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4” trên địa bàn tỉnh với tinh thần tiết kiệm và hiệu quả.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, rà soát, báo cáo cụ thể các vướng mắc, bất cập, các nội dung phát sinh và đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai theo nội dung Công văn số 932/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 06/3/2019, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục Quản lý Đất đai) trước ngày 25/3/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông, có ý kiến góp ý, gửi Sở Tài chính trước ngày 20/3/2019 để Sở Tài chính tổng hợp, trực tiếp có văn bản góp ý, gửi Bộ Tài chính trước ngày 22/3/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, báo cáo tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2018 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 699/BGDĐT-ĐANN ngày 28/02/2019. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia) và UBND tỉnh theo đúng thời gian quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích