English Thứ Bảy, 21-09-2019, 10:31 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109263104
Đang online: 188

Một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2018

Đăng ngày: 16/11/2018; 450 lần đọc

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2018.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư, giải ngân các dự án

 ub1-16112018.jpg

Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư, giải ngân các nguồn vốn đầu tư, đảm bảo hoàn thành kế hoạch vốn được giao. Triển khai kịp thời, theo quy định thủ tục đầu tư các dự án kế hoạch năm 2019.

 

Tích cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh tại tỉnh. Đồng thời, tiếp tục tập trung hỗ trợ, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sớm triển khai, hoàn thành dự án đầu tư, nhất là các dự án lớn, trọng điểm của tỉnh và các dự án tiềm năng khác. Đối với các dự án chậm tiến độ, trì trệ, không triển khai theo đúng quy định, cần có biện pháp thu hồi hoặc gia hạn dự án theo quy định, nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp đủ tiềm lực, khả năng khai thác, sớm đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cho tỉnh.

 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi theo chức năng, nhiệm vụ, xem xét, đánh giá lại hiệu quả công tác xúc tiến, thu hút đầu tư trong thời gian qua; trên cơ sở đó, có kế hoạch và biện pháp, giải pháp cụ thể nhằm góp phần gia tăng hiệu quả công tác xúc tiến, thu hút đầu tư vào tỉnh thời gian đến; xem đây là nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố (Lý Sơn, Bình Sơn, Mộ Đức, Đức Phổ, thành phố Quảng Ngãi) tập trung đẩy mạnh công tác phát triển thủy sản, phát huy lợi thế của tỉnh về phát triển kinh tế biển. Trong đó, chú trọng công tác khuyến nông, hỗ trợ về giống, công tác khắc phục môi trường và phòng, chống dịch bệnh thủy sản cho các doanh nghiệp, hộ nuôi trồng thủy sản.

 

Tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để các nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án nông nghiệp công nghệ cao. Đối với các dự án đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư, cần tiếp tục hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ; đối với các dự án tiềm năng, cần tạo điều kiện để nhà đầu tư triển khai thực hiện. Ngoài ra, cần có biện pháp phát triển các mô hình giống cây trồng, vật nuôi hiệu quả, có giá trị gia tăng cao, đem lại hiệu quả kinh tế cho người lao động nông nghiệp, nông thôn, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững.

 

UBND các huyện, thành phố tập trung phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018. Đối với các xã hiện nay đạt dưới 5 tiêu chí (nhất là các huyện miền núi) cần tập trung nguồn lực, phấn đấu đạt kết quả cao hơn.

 

Đẩy mạnh công tác thu ngân sách, sắp xếp tổ chức bộ máy

 ub2-16112018.jpg

Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan, tiếp tục tập trung công tác thu ngân sách, chống thất thu thuế; tích cực xử lý nợ đọng thuế, nhất là nợ thuế trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, khai thác quỹ đất, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

 

Sở Tài chính có trách nhiệm nghiên cứu, tham mưu Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh về việc đảm bảo thẩm định giá đất sát với giá thị trường, nhằm chống thất thu ngân sách cho tỉnh.

 

Về cải cách hành chính, lĩnh vực nội chính và đảm bảo quốc phòng, an ninh:  Sở Thông tin và Truyền thông tích cực đôn đốc các cơ quan, đơn vị về thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, tối ưu mục tiêu hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh thời gian đến. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phấn đấu nâng cao chỉ số cải cách hành chính và năng lực cạnh tranh của tỉnh.

 

UBND các huyện, thành phố tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa phương; thực hiện nghiêm túc, đúng quy định và nâng cao chất lượng công tác tiếp dân; tránh tình trạng khiếu nại vượt cấp, kéo dài, làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

 

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tại cơ quan, đơn vị và tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng kế hoạch của UBND tỉnh đã đề ra; đảm bảo nội dung và thời gian theo quy định,...

 

                                                                          T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 10536/BTC-NSNN ngày 09/9/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn địa phương trong công tác báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 77/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8245/VPCP-KTTH ngày 12/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2019/QH14 của Quốc hội.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích