English Thứ Năm, 21-09-2017, 22:55 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 63632222
Đang online: 88

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Bạn đọc viết Xem chi tiết tin tức

Một số giải pháp cải thiện chỉ số PAR Index của tỉnh

Đăng ngày: 06/06/2017; 4051 lần đọc

Bộ Nội vụ vừa công bố Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thành phố Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu khối các tỉnh, thành phố.

Theo kết quả đánh giá, PAR Index năm 2016 của các tỉnh, thành phố có giá trị trung bình đạt 74,64%; trong đó, có 30/63 đơn vị đạt kết quả trên giá trị trung bình. PAR Index năm 2016 ​của tỉnh Quảng Ngãi là 66.19% nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có PAR Index đạt dưới 70%

PAR Index được xây dựng dựa trên việc đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính (CCHC) và tác động của CCHC trong 08 lĩnh vực sau: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC;  Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) tại tỉnh; Cải cách thủ tục hành chính;  Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính; Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

Bảng dưới đây là kết quả các chỉ số thành phần theo Báo cáo PAR Index năm 2016 của tỉnh Quảng Ngãi so với giá trị trung bình của 63 tỉnh, thành phố

Chỉ số thành phần

Giá trị trung bình của 63 tỉnh, thành phố (%)

PAR Index Tỉnh Quảng Ngãi (%)

Thứ hạng/63 tỉnh, thành phố

Công tác chỉ đạo điều hành CCHC

74,79

47,06

63

Xây dựng và thực hiện văn bản QPPL tại tỉnh

86,99

80,00

46

Cải cách thủ tục hành chính

82,98

94,44

10

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính

91,51

92,31

48

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

63,87

68,42

19

Cải cách tài chính công

75,10

62,50

48

Hiện đại hóa hành chính

37,11

13,89

61

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

69,64

71,88

35

 

Từ bảng số liệu trên ta nhận thấy PAR Index  của tỉnh Quảng Ngãi thấp điểm so với các tỉnh chủ yếu ở 02 nhóm nội dung sau: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC (63/63) và Hiện đại hóa hành chính (61/63).

Kết quả đánh giá ở nhóm nội dung Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC cho thấy Quảng Ngãi mới làm tốt công tác báo cáo về CCHC và tuyên truyền về CCHC; điểm hạn chế của tỉnh trong nhóm nội dung này là chất lượng xây dựng kế hoạch CCHC, kiểm tra việc thực hiện CCHC, sáng kiến về CCHC hàng năm tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh.

Ở nhóm nội dung Hiện đại hóa hành chính: Tỉnh đã quan tâm xây dựng các kế hoạch về Ứng dụng CNTT nhưng tỷ lệ hoàn thành kế hoạch còn thấp; tỷ lệ các cơ quan hành chính các cấp của tỉnh công bố Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 còn thấp; về Cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh số lượng hồ sơ hành chính được giải quyết trực tuyến trên mạng còn rất hạn chế.

Để cải thiện PAR Index của tỉnh trong thời gian tới, UBND tỉnh cần quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch CCHC hàng năm của các cơ quan đơn vị; kiểm tra việc thực hiện kế hoạch CCHC của các cơ quan đơn vị; phát động các phong trào phát huy sáng kiến của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong CCHC. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; xây dựng các kế hoạch về ứng dụng CNTT có tính khả thi cao; nâng cao số lượng hồ sơ hành chính được giải quyết trực tuyến trên mạng internet.

UBND tỉnh cần tăng cường ứng dụng CNTT để phục vụ tiện ích cho người dân; tăng cường giám sát công tác cải cách hành chính, rút ngắn thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Trung tâm hành chính công tỉnh cần sớm đi vào hoạt tạo sự đột phá trong công tác cải cách hành chính và sự thuận lợi trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân. Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số tác động của cải cách hành chính trong một số lĩnh vực thu hút đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp thành lập mới; cải thiện chất lượng dịch vụ công trong các lĩnh vực giáo dục, y tế;…

Phối hợp chặt chẽ hơn với Bộ Nội vụ và các cơ quan hành chính thuộc tỉnh trong triển khai kế hoạch xác định PAR Index hàng năm để kết quả PAR Index của tỉnh được xác định chính xác, khách quan; tổ chức tự đánh giá, chấm điểm nghiêm túc, thực chất hơn, để kết quả điểm khách quan, sát với tình hình triển khai và kết quả đạt được trong CCHC của tỉnh.

VQH

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện hoàn thành dự án Khu dân cư Yên Phú theo đúng ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn: số 5611/UBND-NNTN ngày 13/9/2017 và số 5119/UBND-NNTN ngày 22/8/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản thống nhất chủ trương Tổng Công ty Dầu Việt Nam sau cổ phần hóa được tiếp tục sử dụng nguyên trạng thửa đất số 03, tờ bản đồ số 04, diện tích 23.201m2 tại xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn; mục đích sử dụng đất, thời hạn thuê đất, hình thức trả tiền thuê đất như Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Bộ KH&CN tại văn bản số 2938/BKHCN-ƯDCN ngày 07/9/2017 về việc cung cấp số liệu phục vụ tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị năm 2016-2017.
 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&CN chủ trì, thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ KH&CN tại Công văn số 2928/BKHCN-CNN ngày 06/9/2017 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 553/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Công văn số 2072/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng về việc báo cáo thông tin các công trình giao thông trong đô thị trên địa bàn tỉnh.
 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương triển khai thực hiện Quyết định số 1305/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016; tổng hợp gửi Bộ Công Thương trước ngày 01/02 hàng năm.

 

Phim tư liệu

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh