English Thứ Ba, 23-01-2018, 23:05 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 68037548
Đang online: 93

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Bạn đọc viết Xem chi tiết tin tức

Một số giải pháp cải thiện chỉ số PAR Index của tỉnh

Đăng ngày: 06/06/2017; 4207 lần đọc

Bộ Nội vụ vừa công bố Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thành phố Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu khối các tỉnh, thành phố.

Theo kết quả đánh giá, PAR Index năm 2016 của các tỉnh, thành phố có giá trị trung bình đạt 74,64%; trong đó, có 30/63 đơn vị đạt kết quả trên giá trị trung bình. PAR Index năm 2016 ​của tỉnh Quảng Ngãi là 66.19% nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có PAR Index đạt dưới 70%

PAR Index được xây dựng dựa trên việc đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính (CCHC) và tác động của CCHC trong 08 lĩnh vực sau: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC;  Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) tại tỉnh; Cải cách thủ tục hành chính;  Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính; Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

Bảng dưới đây là kết quả các chỉ số thành phần theo Báo cáo PAR Index năm 2016 của tỉnh Quảng Ngãi so với giá trị trung bình của 63 tỉnh, thành phố

Chỉ số thành phần

Giá trị trung bình của 63 tỉnh, thành phố (%)

PAR Index Tỉnh Quảng Ngãi (%)

Thứ hạng/63 tỉnh, thành phố

Công tác chỉ đạo điều hành CCHC

74,79

47,06

63

Xây dựng và thực hiện văn bản QPPL tại tỉnh

86,99

80,00

46

Cải cách thủ tục hành chính

82,98

94,44

10

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính

91,51

92,31

48

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

63,87

68,42

19

Cải cách tài chính công

75,10

62,50

48

Hiện đại hóa hành chính

37,11

13,89

61

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

69,64

71,88

35

 

Từ bảng số liệu trên ta nhận thấy PAR Index  của tỉnh Quảng Ngãi thấp điểm so với các tỉnh chủ yếu ở 02 nhóm nội dung sau: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC (63/63) và Hiện đại hóa hành chính (61/63).

Kết quả đánh giá ở nhóm nội dung Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC cho thấy Quảng Ngãi mới làm tốt công tác báo cáo về CCHC và tuyên truyền về CCHC; điểm hạn chế của tỉnh trong nhóm nội dung này là chất lượng xây dựng kế hoạch CCHC, kiểm tra việc thực hiện CCHC, sáng kiến về CCHC hàng năm tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh.

Ở nhóm nội dung Hiện đại hóa hành chính: Tỉnh đã quan tâm xây dựng các kế hoạch về Ứng dụng CNTT nhưng tỷ lệ hoàn thành kế hoạch còn thấp; tỷ lệ các cơ quan hành chính các cấp của tỉnh công bố Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 còn thấp; về Cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh số lượng hồ sơ hành chính được giải quyết trực tuyến trên mạng còn rất hạn chế.

Để cải thiện PAR Index của tỉnh trong thời gian tới, UBND tỉnh cần quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch CCHC hàng năm của các cơ quan đơn vị; kiểm tra việc thực hiện kế hoạch CCHC của các cơ quan đơn vị; phát động các phong trào phát huy sáng kiến của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong CCHC. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; xây dựng các kế hoạch về ứng dụng CNTT có tính khả thi cao; nâng cao số lượng hồ sơ hành chính được giải quyết trực tuyến trên mạng internet.

UBND tỉnh cần tăng cường ứng dụng CNTT để phục vụ tiện ích cho người dân; tăng cường giám sát công tác cải cách hành chính, rút ngắn thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Trung tâm hành chính công tỉnh cần sớm đi vào hoạt tạo sự đột phá trong công tác cải cách hành chính và sự thuận lợi trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân. Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số tác động của cải cách hành chính trong một số lĩnh vực thu hút đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp thành lập mới; cải thiện chất lượng dịch vụ công trong các lĩnh vực giáo dục, y tế;…

Phối hợp chặt chẽ hơn với Bộ Nội vụ và các cơ quan hành chính thuộc tỉnh trong triển khai kế hoạch xác định PAR Index hàng năm để kết quả PAR Index của tỉnh được xác định chính xác, khách quan; tổ chức tự đánh giá, chấm điểm nghiêm túc, thực chất hơn, để kết quả điểm khách quan, sát với tình hình triển khai và kết quả đạt được trong CCHC của tỉnh.

VQH

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận​ và tổ chức triển khai thực hiện khoản viện trợ 400.000 USD của Cộng hòa Liên bang Nga hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai và khắc phục thiệt hại do mưa, lũ sau bão số 12 năm 2017 gây ra trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, nghiên cứu, hướng dẫn triển khai và kiểm tra việc thực hiện các quy định tại Thông tư số 31/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai thực hiện Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính p​hủ quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải thực hiện đề nghị của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tại Công văn số 47/CĐTNĐ-KHĐT ngày 11/01/2018 về việc báo cáo thực hiện quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa các địa phương.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 Quy định​ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin; Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 58/BTTTT-KHCN ngày 11/01/2018 về việc hướng dẫn các nguyên tắc định hướng về công nghệ thông tin và truyền thông xây dựng thành phố thông minh ở Việt Nam.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, tham mưu UBND tỉnh cụ thể hóa chỉ tiêu 18.6 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, trình UBND tỉnh trước ngày 15/02/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và đơn vị liên quan chủ động liên hệ với Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tiếp nhận 1.000 tấn gạo do Chính phủ Cộng hòa Hàn Quốc hỗ trợ; đồng thời khẩn trương tham mưu UBND tỉnh hiện phân bổ số gạo nêu trên cho nhân dân bị thiệt hại do lũ lụt gây ra trong năm 2017.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và đơn vị liên quan chủ động liên hệ với Ban chỉ đạo Trung ư​ơng về Phòng chống thiên tai tiếp nhận 1000 tấn gạo do Chính phủ Cộng hòa Hàn Quốc hỗ trợ; đồng thời, khẩn trương tham mưu UBND tỉnh hiện phân bổ số gạo nêu trên cho nhân dân bị thiệt hại do lũ lụt gây ra trong năm 2017.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi và các đơn vị có liên quan tổng hợp và trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/01/2018 về tình hình đầu tư nước ngoài cả năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với cá​c cơ quan chức năng của tỉnh, các địa phương tổ chức thực hiện Thông báo số 13/TB-VPCP ngày 09/01/2018 của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện năm 2017, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương tham mưu UBND tỉnh phân bổ hạt giống cây trồng do Trung ương hỗ trợ (05 tấn hạt giống ngô và 03 tấn hạt giống rau) cho các địa phương và tổ chức thực hiện việc phân bổ hạt giống để kịp thời phục vụ sản xuất Đông - Xuân 2017-2018.

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh