English Thứ Bảy, 18-11-2017, 18:55 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 65824326
Đang online: 81

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Bạn đọc viết Xem chi tiết tin tức

Một số giải pháp cải thiện chỉ số PAR Index của tỉnh

Đăng ngày: 06/06/2017; 4120 lần đọc

Bộ Nội vụ vừa công bố Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thành phố Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu khối các tỉnh, thành phố.

Theo kết quả đánh giá, PAR Index năm 2016 của các tỉnh, thành phố có giá trị trung bình đạt 74,64%; trong đó, có 30/63 đơn vị đạt kết quả trên giá trị trung bình. PAR Index năm 2016 ​của tỉnh Quảng Ngãi là 66.19% nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có PAR Index đạt dưới 70%

PAR Index được xây dựng dựa trên việc đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính (CCHC) và tác động của CCHC trong 08 lĩnh vực sau: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC;  Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) tại tỉnh; Cải cách thủ tục hành chính;  Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính; Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

Bảng dưới đây là kết quả các chỉ số thành phần theo Báo cáo PAR Index năm 2016 của tỉnh Quảng Ngãi so với giá trị trung bình của 63 tỉnh, thành phố

Chỉ số thành phần

Giá trị trung bình của 63 tỉnh, thành phố (%)

PAR Index Tỉnh Quảng Ngãi (%)

Thứ hạng/63 tỉnh, thành phố

Công tác chỉ đạo điều hành CCHC

74,79

47,06

63

Xây dựng và thực hiện văn bản QPPL tại tỉnh

86,99

80,00

46

Cải cách thủ tục hành chính

82,98

94,44

10

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính

91,51

92,31

48

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

63,87

68,42

19

Cải cách tài chính công

75,10

62,50

48

Hiện đại hóa hành chính

37,11

13,89

61

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

69,64

71,88

35

 

Từ bảng số liệu trên ta nhận thấy PAR Index  của tỉnh Quảng Ngãi thấp điểm so với các tỉnh chủ yếu ở 02 nhóm nội dung sau: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC (63/63) và Hiện đại hóa hành chính (61/63).

Kết quả đánh giá ở nhóm nội dung Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC cho thấy Quảng Ngãi mới làm tốt công tác báo cáo về CCHC và tuyên truyền về CCHC; điểm hạn chế của tỉnh trong nhóm nội dung này là chất lượng xây dựng kế hoạch CCHC, kiểm tra việc thực hiện CCHC, sáng kiến về CCHC hàng năm tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh.

Ở nhóm nội dung Hiện đại hóa hành chính: Tỉnh đã quan tâm xây dựng các kế hoạch về Ứng dụng CNTT nhưng tỷ lệ hoàn thành kế hoạch còn thấp; tỷ lệ các cơ quan hành chính các cấp của tỉnh công bố Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 còn thấp; về Cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh số lượng hồ sơ hành chính được giải quyết trực tuyến trên mạng còn rất hạn chế.

Để cải thiện PAR Index của tỉnh trong thời gian tới, UBND tỉnh cần quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch CCHC hàng năm của các cơ quan đơn vị; kiểm tra việc thực hiện kế hoạch CCHC của các cơ quan đơn vị; phát động các phong trào phát huy sáng kiến của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong CCHC. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; xây dựng các kế hoạch về ứng dụng CNTT có tính khả thi cao; nâng cao số lượng hồ sơ hành chính được giải quyết trực tuyến trên mạng internet.

UBND tỉnh cần tăng cường ứng dụng CNTT để phục vụ tiện ích cho người dân; tăng cường giám sát công tác cải cách hành chính, rút ngắn thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Trung tâm hành chính công tỉnh cần sớm đi vào hoạt tạo sự đột phá trong công tác cải cách hành chính và sự thuận lợi trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân. Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số tác động của cải cách hành chính trong một số lĩnh vực thu hút đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp thành lập mới; cải thiện chất lượng dịch vụ công trong các lĩnh vực giáo dục, y tế;…

Phối hợp chặt chẽ hơn với Bộ Nội vụ và các cơ quan hành chính thuộc tỉnh trong triển khai kế hoạch xác định PAR Index hàng năm để kết quả PAR Index của tỉnh được xác định chính xác, khách quan; tổ chức tự đánh giá, chấm điểm nghiêm túc, thực chất hơn, để kết quả điểm khách quan, sát với tình hình triển khai và kết quả đạt được trong CCHC của tỉnh.

VQH

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi được phép bán nhà cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại dự án Khu đô thị - Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi giai đoạn 1 – giai đoạn 1A thuộc phường Trương Quang Trọng và xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi, tỉn​h Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu ý kiến của Bộ Xây dựng tại Công văn số 2594/BXD-PTĐT ngày 31/10/2017 về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu đô thị - Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi giai đoạn 1 – giai đoạn 1A, tỉnh Quảng Ngãi để tham mưu, đề xuất và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu, thực hiện hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 9054/BKHĐT-KTNN hướng dẫn về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ​ ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong quá trình tham mưu UBND tỉnh phân bổ ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện Thông tư số 26/2017/TT-BGDĐT ngày 18/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất việc Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm liên kết với Trường Đại học Y Dược Huế tổ chức tu​yển sinh đào tạo ngành Hộ sinh, bậc Đại học, hệ vừa làm vừa học trong kế hoạch năm 2018, số lượng 100 chỉ tiêu, đối tượng tuyển sinh là thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng ngành Hộ sinh, kinh phí đào tạo từ nguồn học phí của học viên, địa điểm đào tạo tại Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản cho phép kể từ ngày 01/9/2017 (ngày Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh có hiệu lực thi hành) trở về sau, UBND các huyện, thành phố được phép lập và phê duyệt phương án dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng đối với hạng mục kinh phí hỗ trợ di chuyển mồ mả được áp dụng như trường hợp Nhà nước thu hồi đất để tính giá trị hỗ trợ.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trực tiếp báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý IV/2017 và tổng hợp cả năm 2017; đề xuất nhiệm vụ cụ thể triển ​khai Đề án Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 9303/BNN-TCLN ngày 06/11/2017 về việc thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tham mưu UBND tỉnh phân bổ vốn thực hiện Chương trình theo quy định.

 

 

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh