English Thứ Sáu, 20-07-2018, 13:40 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 75706164
Đang online: 137
Tin tức Bạn đọc viết Xem chi tiết tin tức

Một số giải pháp cải thiện chỉ số PAR Index của tỉnh

Đăng ngày: 06/06/2017; 4349 lần đọc

Bộ Nội vụ vừa công bố Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thành phố Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu khối các tỉnh, thành phố.

Theo kết quả đánh giá, PAR Index năm 2016 của các tỉnh, thành phố có giá trị trung bình đạt 74,64%; trong đó, có 30/63 đơn vị đạt kết quả trên giá trị trung bình. PAR Index năm 2016 ​của tỉnh Quảng Ngãi là 66.19% nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có PAR Index đạt dưới 70%

PAR Index được xây dựng dựa trên việc đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính (CCHC) và tác động của CCHC trong 08 lĩnh vực sau: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC;  Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) tại tỉnh; Cải cách thủ tục hành chính;  Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính; Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

Bảng dưới đây là kết quả các chỉ số thành phần theo Báo cáo PAR Index năm 2016 của tỉnh Quảng Ngãi so với giá trị trung bình của 63 tỉnh, thành phố

Chỉ số thành phần

Giá trị trung bình của 63 tỉnh, thành phố (%)

PAR Index Tỉnh Quảng Ngãi (%)

Thứ hạng/63 tỉnh, thành phố

Công tác chỉ đạo điều hành CCHC

74,79

47,06

63

Xây dựng và thực hiện văn bản QPPL tại tỉnh

86,99

80,00

46

Cải cách thủ tục hành chính

82,98

94,44

10

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính

91,51

92,31

48

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

63,87

68,42

19

Cải cách tài chính công

75,10

62,50

48

Hiện đại hóa hành chính

37,11

13,89

61

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

69,64

71,88

35

 

Từ bảng số liệu trên ta nhận thấy PAR Index  của tỉnh Quảng Ngãi thấp điểm so với các tỉnh chủ yếu ở 02 nhóm nội dung sau: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC (63/63) và Hiện đại hóa hành chính (61/63).

Kết quả đánh giá ở nhóm nội dung Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC cho thấy Quảng Ngãi mới làm tốt công tác báo cáo về CCHC và tuyên truyền về CCHC; điểm hạn chế của tỉnh trong nhóm nội dung này là chất lượng xây dựng kế hoạch CCHC, kiểm tra việc thực hiện CCHC, sáng kiến về CCHC hàng năm tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh.

Ở nhóm nội dung Hiện đại hóa hành chính: Tỉnh đã quan tâm xây dựng các kế hoạch về Ứng dụng CNTT nhưng tỷ lệ hoàn thành kế hoạch còn thấp; tỷ lệ các cơ quan hành chính các cấp của tỉnh công bố Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 còn thấp; về Cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh số lượng hồ sơ hành chính được giải quyết trực tuyến trên mạng còn rất hạn chế.

Để cải thiện PAR Index của tỉnh trong thời gian tới, UBND tỉnh cần quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch CCHC hàng năm của các cơ quan đơn vị; kiểm tra việc thực hiện kế hoạch CCHC của các cơ quan đơn vị; phát động các phong trào phát huy sáng kiến của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong CCHC. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; xây dựng các kế hoạch về ứng dụng CNTT có tính khả thi cao; nâng cao số lượng hồ sơ hành chính được giải quyết trực tuyến trên mạng internet.

UBND tỉnh cần tăng cường ứng dụng CNTT để phục vụ tiện ích cho người dân; tăng cường giám sát công tác cải cách hành chính, rút ngắn thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Trung tâm hành chính công tỉnh cần sớm đi vào hoạt tạo sự đột phá trong công tác cải cách hành chính và sự thuận lợi trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân. Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số tác động của cải cách hành chính trong một số lĩnh vực thu hút đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp thành lập mới; cải thiện chất lượng dịch vụ công trong các lĩnh vực giáo dục, y tế;…

Phối hợp chặt chẽ hơn với Bộ Nội vụ và các cơ quan hành chính thuộc tỉnh trong triển khai kế hoạch xác định PAR Index hàng năm để kết quả PAR Index của tỉnh được xác định chính xác, khách quan; tổ chức tự đánh giá, chấm điểm nghiêm túc, thực chất hơn, để kết quả điểm khách quan, sát với tình hình triển khai và kết quả đạt được trong CCHC của tỉnh.

VQH

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2734/LĐTBXH-​BTXH ngày 11/7/2018 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhan dân khi thiên tai xảy ra năm 2018

 

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 683/QĐ-LĐTBXH ngày 5/6/2018 về việc phê duyệt danh sách các cơ sở được hỗ trợ đầu tư theo chính sách quy định tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu UBND tỉnh thông báo số kiểm tra thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 và dự kiến số thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020-2021; đồng thời tổng hợp, báo cáo số dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2019-2021 của tỉnh theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 10/8/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3719/UBND-KGVX ngày 26/6/2018 về việc học sinh xin nghỉ học theo quy định tại Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh theo đúng quy định của của pháp luật.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cử ông Phạm Công Minh, vận động viên môn Wushu, đi tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 08/7/2018 đến ngày 08/8/2018 như đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 805/TTr-SVHTTDL ngày 05/6/2018 về việc cử vận động viên đi tập huấn ở nước ngoài.​

 

 

  

Lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đối với​ "Dự thảo​ Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Ngãi"

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích