English Thứ Ba, 23-07-2019, 23:04 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103653678
Đang online: 124

Mộ Đức: Đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Nhà thờ và mộ Nguyễn Mậu Phó

Đăng ngày: 12/07/2019; 308 lần đọc

Sáng 12-7, huyện Mộ Đức long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Nhà thờ và mộ Nguyễn Mậu Phó, tại thôn Tú Sơn 1, xã Đức Lân.

Nguyễn Mậu Phó sinh trưởng vào thế kỷ XVII, thuộc dòng dõi danh gia vọng tộc với truyền thống yêu nước thương dân. Ông là hậu duệ thứ bảy của ​đức ông Nguyễn Nhữ Lãm, quê ở xã Thiên Liệu, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Sau thắng lợi của cuộc hành quân Nam chinh năm 1471, ông Nguyễn Mậu Phó đến vùng đất Hoa Sơn thuộc tổng Cam Đức, huyện Mộ Hoa, phủ Tư Nghĩa, trấn Quảng Ngãi (nay là thôn Tú Sơn 1, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức) để khai hoang và định cư lâu dài. Trong điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, nhưng bằng đức độ, uy tín, ý chí kiên cường và tầm nhìn xa trông rộng, ông Nguyễn Mậu Phó đã kêu gọi, hướng dẫn con cháu và nhân dân bản địa khai hoang vỡ đất, cải tạo thành những công điền, tư điền màu mỡ phì nhiêu, làng mạc trù phú, nhân dân được ấm no, sung túc.

Ông Nguyễn Mậu Phó mất ngày 2 tháng 2 năm Kỷ Hợi. Phần mộ Nguyễn Mậu Phó được an táng tại xứ Gò Đình, thôn Tú Sơn 1. Nhà thờ và mộ tổ Nguyễn Mậu Phó được xây dựng lâu đời, được phục chế, tôn tạo, trang nghiêm và tôn kính.

Ghi nhận công lao khai khẩn, quy tụ dân cư, lập làng Tú Sơn, ngày 25 tháng 7 năm Khải Định thứ 9 (1924), Nguyễn Mậu Phó được phong “Dực bảo trung hưng linh phò chi thần” là vị thành hoàng (Đại lang).

                                                                                    Thu Sương


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh (khóa XII, kỳ họp thứ 15) Quy định mức hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tập trung tổ chức triển khai công tác phòng, chống Sâu keo mùa thu hại ngô theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Chỉ thị số 4962/CT-BNN-BVTV ngày 15/7/2019.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.​ 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích