English Thứ Sáu, 13-12-2019, 23:35 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114301876
Đang online: 157

Mộ Đức: Đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Nhà thờ và mộ Nguyễn Mậu Phó

Đăng ngày: 12/07/2019; 542 lần đọc

Sáng 12-7, huyện Mộ Đức long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Nhà thờ và mộ Nguyễn Mậu Phó, tại thôn Tú Sơn 1, xã Đức Lân.

Nguyễn Mậu Phó sinh trưởng vào thế kỷ XVII, thuộc dòng dõi danh gia vọng tộc với truyền thống yêu nước thương dân. Ông là hậu duệ thứ bảy của ​đức ông Nguyễn Nhữ Lãm, quê ở xã Thiên Liệu, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Sau thắng lợi của cuộc hành quân Nam chinh năm 1471, ông Nguyễn Mậu Phó đến vùng đất Hoa Sơn thuộc tổng Cam Đức, huyện Mộ Hoa, phủ Tư Nghĩa, trấn Quảng Ngãi (nay là thôn Tú Sơn 1, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức) để khai hoang và định cư lâu dài. Trong điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, nhưng bằng đức độ, uy tín, ý chí kiên cường và tầm nhìn xa trông rộng, ông Nguyễn Mậu Phó đã kêu gọi, hướng dẫn con cháu và nhân dân bản địa khai hoang vỡ đất, cải tạo thành những công điền, tư điền màu mỡ phì nhiêu, làng mạc trù phú, nhân dân được ấm no, sung túc.

Ông Nguyễn Mậu Phó mất ngày 2 tháng 2 năm Kỷ Hợi. Phần mộ Nguyễn Mậu Phó được an táng tại xứ Gò Đình, thôn Tú Sơn 1. Nhà thờ và mộ tổ Nguyễn Mậu Phó được xây dựng lâu đời, được phục chế, tôn tạo, trang nghiêm và tôn kính.

Ghi nhận công lao khai khẩn, quy tụ dân cư, lập làng Tú Sơn, ngày 25 tháng 7 năm Khải Định thứ 9 (1924), Nguyễn Mậu Phó được phong “Dực bảo trung hưng linh phò chi thần” là vị thành hoàng (Đại lang).

                                                                                    Thu Sương


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi và thẩm quyền quản lý nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 9141/BNN-TCTL ngày 06/12/2019 về việc báo cáo tình hình vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, trực tiếp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh tình hình, kết quả xử lý vi phạm trước ngày 25/12/2019 định kỳ trước ngày 25 hàng tháng.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 11148/VPCP-KGVX ngày 05/12/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc bảo đảm an toàn thức phẩm đối với thức ăn đường phố, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trong tháng 12/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao tại Công văn số 6263/UBND-TH ngày 14/11/2019 và Công văn số 6354/UBND-TH ngày 19/11/2019 của UBND tỉnh liên quan đến việc hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích