English Thứ Năm, 19-09-2019, 09:02 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109144570
Đang online: 257

Mở rộng bờ tả kênh B10 để kết hợp làm đường giao thông

Đăng ngày: 20/08/2019; 246 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ cho phép UBND xã Tịnh Phong được đầu tư mở rộng bờ tả kênh B10 thuộc hệ thống công trình thủy lợi Thạch Nham, đoạn từ Km4+298 đến Km6+649,9 có chiều dài trên 2,3km để kết hợp làm đường giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại và góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Sơn Tịnh, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi kiểm tra, giám sát việc mở rộng bờ tả kênh B10; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh để đảm bảo việc xây dựng công trình không ảnh hưởng đến việc cấp nước và ổn định bờ kênh B10 thuộc hệ thống công trình thủy lợi Thạch Nham.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Thông tư số 26/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định về Danh mục thuốc hiếm.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, khẩn trương xây dựng dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Kế hoạch số 931/KH-BGDĐT ngày 09/9/2019 kế hoạch chi tiết thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019.

 

Thông tư số 11/2019/TT-BGDĐT ngày 26/8/2019 ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non.

 

Thông tư số 12/2019/TT-BGDĐT ngày 26/8/2019 ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích