English Thứ Bảy, 21-09-2019, 14:25 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109275090
Đang online: 194

Lý Sơn đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019

Đăng ngày: 17/07/2019; 597 lần đọc

Sáng 17-7, HĐND huyện Lý Sơn khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 khai mạc kỳ họp lần thứ 10 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 và thảo luận nhiều nội dung quan trọng.

6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh t​ế của huyện ước đạt gần 950 tỷ đồng, tăng 9,8% và bằng 51,5% kế hoạch năm. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản ước đạt trên 417 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ ước đạt trên 531 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 190,8 tỷ đồng, tăng 31,5%.

 

Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, cải cách hành chính ... được quan tâm thực hiện; chế độ an sinh được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng an ninh được đảm bảo. Việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và xây dựng nông thôn mới được huyện và các xã triển khai tích cực.

 

6 tháng cuối năm 2019, huyện Lý Sơn tập trung tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, sắp xếp tinh gọn bộ máy; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch bền vững; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2019, đưa huyện trở thành huyện nông thôn mới.

 

Tại kỳ họp này, HĐND huyện tiếp tục thực hiện quyền giám sát trực tiếp thông qua chất vấn và trả lời chất vất về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND, các nhiệm vụ trọng tâm của huyện, tình hình giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc được cử tri huyện nhà quan tâm.

 

Hữu Danh


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 10536/BTC-NSNN ngày 09/9/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn địa phương trong công tác báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 77/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8245/VPCP-KTTH ngày 12/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2019/QH14 của Quốc hội.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích